Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel2 maj 2018Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 4 min

IKT-profilerna som företagen vill åt

Att utnyttja ny informations- och kommunikationsteknik (IKT) blir allt viktigare för konkurrenskraften, innovationen och jobbskapandet i Europa.Men vilka IKT-färdigheter behövs mest i dagsläget, och var?

The top ICT skills in demand by companies today
Shutterstock

I en miljö som är under ständig förändring måste såväl företag som offentliga verksamheter investera mer i avancerad digital teknik på områden som mobilkommunikation, molntjänster, stordataanalys och smarta enheter. Efterfrågan på specialister inom digital teknik har ökat med 4 procent per år de senaste tio åren, enligt ett meddelande från Europeiska kommissionen.

IKT har även fått en mer framträdande plats i EU:s politik på senare år, i synnerhet när det gäller efterfrågan på IKT-specialister. I den nyligen uppdaterade strategin för den digitala inre marknaden betonas behovet av politiska åtgärder som är utformade för att främja stabilitet på de europeiska arbetsmarknaderna och förbättra EU:s konkurrensställning. Det är därför mycket viktigt att följa sysselsättningen bland IKT-specialister, vilket även påpekas i en Eurostat-artikel. Exempelvis skulle större användning av molnteknik potentiellt kunna skapa runt 2,5 miljoner arbetstillfällen fram till 2020, enligt en studie som utarbetats på uppdrag av Europeiska kommissionen, GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik. Molntekniken innebär att data och program lagras och används via internet, till skillnad från den traditionella lösningen där dessa resurser finns på användarens egen hårddisk eller på en lokal lagringsenhet.

Enligt uppgifter från Eurostat var cirka åtta miljoner personer anställda som IKT-specialister år 2015. Detta motsvarar 3,5 procent av den totala sysselsättningen i EU. På senare år har IKT-specialisterna stadigt blivit fler i antal och utgjort en allt större andel av den totala sysselsättningen. Lägesrapporten ”Europe’s Digital Progress Report 2017” visade att IKT-jobben som andel av den totala sysselsättningen ökat med 35 procent mellan 2005 och 2015.

Samtidigt har många företag runtom i Europa svårt att hitta specialister med rätt IKT-kompetens för dem. I den tidigare nämnda lägesrapporten förutspådde kommissionen att glappet mellan efterfrågan och tillgång på IKT-specialister kommer att öka från 373 000 personer år 2005 till cirka 500 000 personer år 2020. Det är denna skillnad som brukar kallas för den digitala kompetensklyftan.

Vad gör man åt bristen på IKT-kompetens?

Som en del i En ny kompetensagenda för Europa lanserade kommissionen 2016 koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen för att se till att EU-medborgare har tillgång till rätt utbildning, kompetens och stöd. Koalitionen stöder samarbete bland intressenter inom utbildning, sysselsättning och näringsliv och har som mål att förbättra IKT-kompetensen hos yrkesverksamma inom branschen men också hos allmänheten överlag.

Koalitionen stöder också praktikplatsinitiativet Digital Opportunity traineeships, som GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik ligger bakom. Initiativet har Drop'pin@EURES som värdtjänst och syftar till att stärka digitala färdigheter genom att erbjuda gränsöverskridande praktikplatser för upp till 6 000 studenter och nyutexaminerade mellan 2018 och 2020.

De mest efterfrågade nya kompetensområdena inom IKT

Enligt en rapport från DIGITALEUROPE, branschorganisationen för IKT i Europa, finns följande områden med bland de mest eftersökta:

 • Digital säkerhet.
 • Företagsnätverk.
 • Stordataanalys.
 • Sakernas internet.
 • Mobilteknik.
 • Molnteknik.
 • Förändringsarbete.
 • In-memory-databaser.
 • Integrerad produkt- och tjänsteutveckling.
 • Smart nätteknik och nya gränssnitt.

I en annan rapport, The Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2017, drogs slutsatsen att stordata/analys, verksamhetsanalys och företagsarkitektur är de mest efterfrågade IKT-kompetenserna. I rapporten konstaterades det att den teknikkompetens för vilken efterfrågan växte snabbast år 2017 var företagsarkitektur. Stordata/analys behöll dock sin ställning som den mest efterfrågade kompetensen med 42 procent, en ökning med 8 procent sedan det föregående året.

Var finns de flesta IKT-jobben i Europa?

Enligt Europe’s Digital Progress Report 2017 ökade antalet IKT-specialister i sysselsättning betydligt mellan 2005 och 2015 i samtliga EU-medlemsstater. De största ökningarna skedde i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien. Samma rapport visar att de medlemsstater som hade störst andel IKT-specialister i den totala sysselsättningen år 2015 var Finland (6,5 procent), Sverige (6,1 procent), Nederländerna och Storbritannien (båda 5 procent).

Storbritannien har flest IKT-specialister i sysselsättning (1,54 miljoner år 2015), tätt följt av Tyskland (1,47 miljoner), där antalet sysselsatta inom IKT nästan fördubblats under det senaste årtiondet.

 

Länkar:

DIGITALEUROPE och Europeiska kommissionens kompetensstrategi 2016

Strategin för den digitala inre marknaden

Artikel från Eurostat

Studie utarbetad på uppdrag av Europeiska kommissionens GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik

Uppgifter från Eurostat

Europe’s Digital Progress Report 2017

Ny kompetensagenda för Europa.

Rapport från DIGITALEUROPE

The Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2017

 

Läs mer:

Hitta Eures-personal

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på webben

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Företag /Entreprenörskap
 • Externa intressenter
 • Råd och tips
 • Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Nyheter/rapporter/statistik
 • Rekryteringstrender
 • Ungdom
Relaterade avsnitt
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.