Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok19. júna 2017Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 3 min

Švédsko pozýva gréckych zdravotníckych špecialistov na sever

V rámci úspešnej koncepcie zamestnanosti sa zdravotnícki pracovníci povzbudzujú, aby Grécko vymenili za Švédsko. Minulý mesiac sa v Aténach a Solúne uskutočnil Švédsky týždeň, ktorý sa organizuje pravidelne dvakrát ročne, pričom spolupráca medzi týmito dvomi krajinami prebieha už niekoľko rokov.

Sweden invites Greek health specialists to move north
EURES Sweden

„Grécko je veľmi naklonené Švédsku,“ vysvetľuje Mia Myrgrenová, poradkyňa siete EURES zodpovedná za Grécko, ktorá je jednou zo siedmich členov švédskej zdravotníckej skupiny.

„Naše vlády v priebehu rokov intenzívne spolupracovali, hlavne v 60. a 70. rokoch minulého storočia, keď mnohí Gréci prišli sem za prácou. Grécko je jednou z mála krajín v Európe, kde môžete ako náborový pracovník prísť a prevziať životopisy od uchádzačov, ktorí už hovoria po švédsky.“

Vzhľadom na tieto historické väzby sa mnohí v Grécku rozhodnú študovať švédčinu a sú otvorení možnosti presťahovať sa na sever. Kancelária siete EURES vo Švédsku už niekoľko rokov dvakrát do roka organizuje spoločný švédsko-grécky Európsky deň pracovných príležitostí.

Posledný sa uskutočnil od 3. do 6. apríla s cieľom nájsť vhodných  lekárov, zdravotné sestry, biomedicínskych analytikov, fyzioterapeutov, odborníkov  v oblasti IT a odborníkov v oblasti vied o živej prírode pre zamestnávateľov v celom Švédsku.

Mia Myrgrenová sídli v Malmö, spolupracuje s krajskými radami a regiónmi po celom Švédsku a do Grécka pricestovala so zástupcami troch zamestnávateľov, ktorí uskutočňujú nábor: región Norrbotten, Närhälsan Västra Götaland a súkromná nemocnica Stockholms Sjukhem.

Zo 72 prihlášok doručených sieti EURES vybrali náboroví pracovníci 31 zdravotných sestier a lekárov, ktorých pozvali na osobný pohovor na mieste. S ďalšími 13 osobami sa uskutočnil pohovor potom, ako sa spontánne prihlásili na podujatí s názvom Open space. V nadväznosti na to zamestnávatelia pozvú približne 10 uchádzačov do Švédska na druhé kolo výberu.

Životopisy uchádzačov, ktorí sa prihlásili, ale neabsolvovali pohovor v rámci dňa pracovných príležitostí, budú v najbližších mesiacoch rozposlané ďalším zamestnávateľom v odvetví.

„Len na severe Švédska sme minulý rok umiestnili asi 20 lekárov a zdravotných sestier z Grécka,“ hovorí Mia Myrgrenová. „Celkovo sme v rámci celej krajiny umiestnili 67 lekárov a zdravotných sestier. Gréci majú veľký záujem o prácu v našej krajine.“

Švédske úrady nedávno sprísnili predpisy o jazykových zručnostiach tak,že osoba ich musí preukázať ešte pred udelením licencie na výkon medicínskej praxe. Zamestnávatelia, ktorí uskutočňujú nábor uchádzačov počas Švédskeho týždňa, poskytnú týmto uchádzačom jazykové vzdelávanie v Aténach a Solúne. Len čo dosiahnu úroveň B1 alebo B2, budú ešte pred získaním licencie na výkon praxe vo Švédsku zamestnaní ako asistenti.

 

Súvisiace odkazy:

Spoločný švédsko-grécky Európsky deň pracovných príležitostí pre zdravotníckych pracovníkov, 3. - 6. apríla

Život a práca vo Švédsku

 

Ďalšie informácie:

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Sieť EURES na Google+

Témy
 • osvedčený postup EURES
 • Externé zainteresované strany
 • Pracovné dni/podujatia
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
 • Trendy náboru
 • Sociálne médiá
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.