Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article19 juni 2017European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion2 min read

Sverige oppfordrer greske helsespesialister til å flytte nordover

Et vellykket sysselsettingskonsept oppmuntrer helsearbeidere til å bytte ut Hellas med Sverige. Svensk uke arrangeres to ganger i året i Aten og Tessaloniki – det siste arrangementet gikk av stabelen forrige måned. Samarbeidet mellom de to landene går langt tilbake.

Sweden invites Greek health specialists to move north
EURES Sweden

– Sverige har høy status i Hellas, forteller Mia Myrgren, EURES-rådgiver med ansvar for Hellas og ett av sju medlemmer i teamet som skal rekruttere helsearbeidere til Sverige.

– Det har vært et godt samarbeid mellom myndighetene i de to landene i årenes løp, ikke minst på 1960- og 70-tallet, da svært mange grekere kom hit for å arbeide. Hellas er et av de få landene i Europa rekrutterere kan dra til og forvente å motta CV-er fra søkere som allerede snakker svensk.

På grunn av de historiske båndene er det mange i Hellas som har valgt å studere svensk og er åpne for tanken om å flytte nordover. EURES Sverige har arrangert felles svensk-greske jobbmesser to ganger i året i flere år.

Den siste gikk av stabelen 3.–6. april, og målet var å finne leger, sykepleiere, biomedisinske analytikere, fysioterapeuter og fagfolk innen IT og biovitenskap til ledige stillinger over hele Sverige.

Myrgren har base i Malmö og samarbeider med fylkeskommuner og regioner i hele Sverige. Hun dro til Hellas sammen med representanter for tre store arbeidsgivere: Region Norrbotten, Närhälsan Västra Götaland og det private sykehuset Stockholms Sjukhem.

Av de 72 søknadene EURES mottok, valgte rekruttererne ut 31 sykepleiere og leger de ønsket å intervjue på jobbmessen. Ytterligere 13 personer ble intervjuet etter at de spontant la inn en søknad under arrangementet. Arbeidsgiverne kommer til å invitere rundt 10 kandidater til Sverige til det neste trinnet i utvelgelsesprosessen.

CV-ene til søkerne som ikke ble intervjuet på arrangementet, vil bli sendt ut til andre arbeidsgivere i helsesektoren i månedene som kommer.

– I fjor klarte vi å finne leger og sykepleiere fra Hellas til tjue stillinger bare i Nord-Sverige, forteller Myrgren. – Til sammen fant vi jobb til 67 leger og sykepleiere over hele landet. Det er mange i Hellas som har lyst til å komme hit og jobbe.

Myndighetene har nylig strammet inn språkkravene kandidatene må kunne dokumentere før de kan praktisere i Sverige. Vanligvis vil arbeidsgiverne som rekrutterer kandidater fra Svensk uke, tilby dem språkopplæring i Aten og Tessaloniki. Så snart kandidatene når nivå B1 eller B2, vil de få jobb som assistent til de får autorisasjon til å praktisere i Sverige.

 

Relevante lenker:

Felles svensk-gresk jobbmesse for helsepersonell 3.-6. april

Leve- og arbeidsvilkår i Sverige

 

Les mer:

Finn en Eures-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i Eures-landene

Eures' jobbdatabase

Eures' tjenester for arbeidsgivere

Eures' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Eures på Google+

Nærmere opplysninger

Temaer
 • EURES beste praksis
 • Eksterne interessenter
 • Jobbdager/arrangementer
 • Arbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Rekrutteringstrender
 • Sosiale medier
Relaterte seksjon(er)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.