Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva19. června 2017Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Švédsko zve zdravotnické odborníky z Řecka na sever

Úspěšná koncepce zaměstnanosti podněcuje zdravotnické pracovníky k tomu, aby vyměnili Řecko za Švédsko. Minulý měsíc proběhl v Aténách a Soluni „Švédský týden“, který se koná pravidelně dvakrát ročně, nicméně spolupráce mezi těmito dvěma zeměmi probíhá již dlouho.

Sweden invites Greek health specialists to move north
EURES Sweden

„Řecko je Švédsku velmi nakloněno,“ vysvětluje Mia Myrgren, poradkyně EURES, která má na starosti Řecko, jedna ze sedmi členů skupiny zaměřené na švédské zdravotnictví.

„Naše dvě vlády intenzivně spolupracují již dlouho, přinejmenším od šedesátých a sedmdesátých let, kdy k nám přišlo pracovat mnoho lidí z Řecka. Je to jedna z mála zemí v Evropě, kam můžete jako náborář přijet a očekávat, že dostanete životopisy od uchazečů, kteří již umí švédsky.“

Díky těmto historickým vazbám si mnoho Řeků ve škole vybírá švédštinu a jsou otevřeni možnosti přestěhovat se na sever. EURES Švédsko již několik let dvakrát ročně pořádá společný švédsko-řecký evropský den pracovních příležitostí.

Poslední se uskutečnil ve dnech 3. až 6. dubna a jeho cílem bylo spojit lékaře, sestry, biomedicínské analytiky, fyzioterapeuty, odborníky v oblasti IT a biology se zaměstnavateli ve Švédsku.

Mia Myrgren, která sídlí v Malmö, pracuje s krajskými radami a regiony po celém Švédsku a jela do Řecka se zástupci tří zaměstnavatelů hledajících zaměstnance: Region Norrbotten, Närhälsan Västra Götaland a soukromá nemocnice Stockholms Sjukhem.

Ze 72 přihlášek, které EURES obdržel, náboráři vybrali 31 zdravotních sester a lékařů, s nimiž provedli pohovor na místě. Dalších třináct lidí absolvovalo pohovor poté, co se spontánně přihlásili na akci s názvem „Open Space“. Zaměstnavatelé nyní pozvou přibližně deset uchazečů do Švédska na druhé kolo výběru.

Životopisy uchazečů, kteří se o místo ucházeli, ale neabsolvovali pohovor v daný den, budou v nadcházejících měsících rozeslány dalším zaměstnavatelům.

„V loňském roce jsme jen na sever Švédska umístili přibližně dvacet lékařů a sester z Řecka,“ říká Mia Myrgren. „Celkem jsme po celé zemi umístili šedesát sedm lékařů a sester. Řekové mají o práci zde velký zájem.“

Švédské orgány v nedávné době zpřísnily předpisy upravující jazykové dovednosti, které musí člověk prokázat předtím, než může získat licenci k výkonu lékařské praxe. Zaměstnavatelé, kteří nabírají uchazeče na Švédském týdnu, jim zpravidla zajistí jazykový kurz v Aténách a Soluni. Jakmile dosáhnou úrovně B1 nebo B2, budou zaměstnáni jako asistenti, než obdrží licenci k výkonu praxe ve Švédsku.

 

Související odkazy:

3.–6. dubna: Společný švédsko-řecký evropský den pracovních příležitostí pro zdravotnické pracovníky

Život a práce ve Švédsku

 

Další informace:

Najděte si svého poradce EURES

Pracovní a životní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

EURES na Google+

Témata
Osvědčené postupy EURESExterní zainteresované stranyPracovní dny/událostiZprávy z trhu práce/zprávy o mobilitěTrendy náboruSociální média
Související sekce
Život a práce
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.