Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)
Nieuwsartikel30 september 2021Europese Arbeidsautoriteit, Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en InclusieLeestijd: 2 min

Seizoenwerker: gids voor uw rechten

Seizoenswerk is een geweldige manier om iets van de wereld te zien, maar aan deze mooie kansen kunnen ook meer risico’s kleven dan aan andere arbeidsvormen. Lees hier hoe u zich kunt beschermen en waar u op moet letten.

Seasonal worker: A guide to your rights
EURES

Uw recht op gelijke behandeling

De bescherming van seizoenwerkers is een prioriteit van de EU. Als u in een andere lidstaat werkt, hebt u als EU-burger recht op gelijke behandeling en non-discriminatie. U kunt dus rekenen op dezelfde hulp en arbeidsvoorwaarden als lokale medewerkers. Trek zeker aan de bel als dit niet het geval is.

Als u in een andere lidstaat werkt, moet u hetzelfde behandeld worden als onderdanen van de lidstaat van ontvangst, wat betreft beloning, werktijden, ontslag en gezondheid en veiligheid. Als uw werkgever u geen contract aanbiedt, zorg dan dat u er een krijgt om uw positie zo sterk mogelijk te maken. Hierdoor zijn uw rechten beschermd, aangezien uw werkgever zich aan deze arbeidsvoorwaarden moet houden.

Toegang tot sociale zekerheid

Als u in het buitenland werkt, kunt u onder maar één socialezekerheidsstelsel vallen. Zodra u hierbij bent aangesloten, hebt u net zo gemakkelijk toegang tot gezondheidszorg, gezinstoelagen en werkloosheidsuitkeringen als de burgers van het betreffende land.

Elke lidstaat heeft zijn eigen socialezekerheidswetgeving. Er zijn echter regels die ervoor zorgen dat mensen die naar een andere lidstaat verhuizen, aanspraak kunnen blijven maken op sociale zekerheid. U betaalt premie voor de sociale zekerheid in het land waarin u werkt, ongeacht waar u woont; dit geldt niet als uw werkgever u voor een periode van minder dan twee jaar naar het buitenland heeft uitgezonden.

Onvrijwillig werkloos raken

In de richtsnoeren van de Europese Commissie is vastgelegd dat u ook bij onvrijwillig ontslag als seizoenwerker of in een ander arbeidsverband in het buitenland nog steeds dezelfde rechten geniet als onderdanen van de lidstaat in kwestie. Dit houdt in dat u gedurende zes maanden de status van werknemer in de lidstaat van ontvangst behoudt, mits u zich bij de diensten voor arbeidsvoorziening inschrijft.

Waar vind ik extra hulp en informatie?

Op het EURES-portaal vindt u informatie en advies over werken in het buitenland. Voor verdere ondersteuning kunt u terecht bij lokale EURES-adviseurs.

Op de website van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) vindt u informatie over waar u op moet letten en wat u kunt verwachten, als u overweegt seizoenswerk te verrichten. U kunt op de verschillende lidstaten klikken en links naar diverse relevante hulpmiddelen volgen. De EU-richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie beschrijft uw rechten als werknemer in Europa.

Volg de campagne over seizoenwerkers van ELA op Facebook en op Twitter onder de hashtag #Rights4AllSeasons om op de hoogte te blijven van de rechten van seizoenarbeiders.

In samenwerking met EURES, het Europees portaal voor beroepsmobiliteit.

 

Links:

Europese banendagen

Richtsnoeren van de Europese Commissie

EURES-portaal

Informatie voor seizoenwerkers en werkgevers

EU-richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

Campagne van de Europese Arbeidsautoriteit op Facebook

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Zoek een EURES-adviseur

Leven en werken in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Komende online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

Bijzonderheden

Onderwerpen
 • Bedrijf/Ondernemerschap
 • EU-toolbox voor mobiliteit
 • EURES-training
 • Wervingstrends
 • Jeugd
Gerelateerde sectie(s)
Sector
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vrijwaring

De artikelen zijn bedoeld om gebruikers van het EURES-portaal informatie te verstrekken over actuele onderwerpen en trends en om discussie en debat te stimuleren. Hun inhoud komt niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie. Bovendien onderschrijven EURES en ELA de bovengenoemde websites van derden niet.