Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva30. září 2021Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Sezónní pracovníci: průvodce vašimi právy

Sezónní práce je skvělý způsob, jak poznat svět. Tato vzrušující příležitost však může přinášet více rizik než jiné formy zaměstnání. Přečtěte si informace o dostupné ochraně a o tom, na co je třeba si dát pozor.

Seasonal worker: A guide to your rights
EURES

Vaše právo na rovné zacházení

Ochrana sezónních pracovníků je pro EU prioritou. Pokud pracujete v jiném členském státě, máte jako občan EU právo na rovné zacházení a nediskriminaci. Můžete očekávat, že při práci v jiných členských státech budete mít stejnou podporu a pracovní podmínky jako místní pracovníci. Pokud tomu tak není, měli byste být připraveni se ptát proč.

Pracujete-li v jiném členském státě, musí s vámi být zacházeno stejně jako se státními příslušníky dané země, pokud jde o odměnu, pracovní dobu, ukončení pracovního poměru, ochranu zdraví a bezpečnost. Jestliže vám zaměstnavatel nenabídne pracovní smlouvu, trvejte na jejím uzavření, aby vaše pozice byla co nejjistější. Ochráníte tak svá práva, neboť zaměstnavatel bude muset dodržovat podmínky pracovního poměru.

Přístup k sociálnímu zabezpečení

Při práci v zahraničí se na vás může vztahovat pouze jeden systém sociálního zabezpečení. Jakmile se do něj přihlásíte, budete mít přístup ke zdravotní péči, rodinným dávkám a podpoře v nezaměstnanosti stejně jako občané daného státu.

Každý členský stát má své vlastní právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení. Jsou však zavedena pravidla, která zajišťují, aby lidé stěhující se do jiného členského státu nepřišli o své sociální zabezpečení. Budete muset přispívat na sociální zabezpečení v zemi, ve které pracujete, bez ohledu na to, kde bydlíte. Toto pravidlo se na vás nicméně nevztahuje, pokud vás zaměstnavatel požádal, abyste pracovali v zahraničí po dobu kratší než dva roky.

Nedobrovolná nezaměstnanost

V pokynech Evropské komise se uvádí, že pokud se jako sezónní nebo jiný pracovník stanete při práci v zahraničí nedobrovolně nezaměstnanými, musí se vám dostat stejného zacházení jako místním obyvatelům. To znamená, že si můžete v dotčeném členském státě ponechat postavení zaměstnané osoby po dobu šesti měsíců, pokud se zaregistrujete u služeb zaměstnanosti tohoto státu.

Další pomoc a informace

Informace a pokyny týkající se práce v zahraničí naleznete na portálu EURES nebo vám je poskytnou místní poradci EURES.

Užitečné informace o tom, jak postupovat při hledání sezónní práce a co můžete očekávat, naleznete také na internetových stránkách Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, na kterých můžete kliknout na konkrétní členský stát a použít odkazy na různé relevantní zdroje. Vaše práva jakožto pracovníka v Evropě stanovuje také směrnice EU o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.

Chcete-li mít aktuální informace o právech sezónních pracovníků, sledujte na Facebookuna Twitteru pomocí hashtagu #Rights4AllSeasons kampaň orgánu ELA pro sezónní pracovníky.

Připraveno v rámci partnerství s Evropským portálem pracovní mobility EURES.

 

Související odkazy:

Evropské dny pracovních příležitostí

Pokyny Evropské komise

Portál EURES

Informace pro sezónní pracovníky a zaměstnavatele

Směrnice EU o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii

Kampaň Evropského orgánu pro pracovní záležitosti na Facebooku

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Obchod / PodnikáníEU toolbox pro mobilituškolení EURESTrendy náboruMládí
Související sekce
Život a práce
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.