Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva30. září 2021Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 4 min

Sezónní pracovníci: průvodce vašimi právy

Sezónní práce je skvělý způsob, jak poznat svět. Tato vzrušující příležitost však může přinášet více rizik než jiné formy zaměstnání. Přečtěte si informace o dostupné ochraně a o tom, na co je třeba si dát pozor.

Seasonal worker: A guide to your rights
EURES

Vaše právo na rovné zacházení

Ochrana sezónních pracovníků je pro EU prioritou. Pokud pracujete v jiném členském státě, máte jako občan EU právo na rovné zacházení a nediskriminaci. Můžete očekávat, že při práci v jiných členských státech budete mít stejnou podporu a pracovní podmínky jako místní pracovníci. Pokud tomu tak není, měli byste být připraveni se ptát proč.

Pracujete-li v jiném členském státě, musí s vámi být zacházeno stejně jako se státními příslušníky dané země, pokud jde o odměnu, pracovní dobu, ukončení pracovního poměru, ochranu zdraví a bezpečnost. Jestliže vám zaměstnavatel nenabídne pracovní smlouvu, trvejte na jejím uzavření, aby vaše pozice byla co nejjistější. Ochráníte tak svá práva, neboť zaměstnavatel bude muset dodržovat podmínky pracovního poměru.

Přístup k sociálnímu zabezpečení

Při práci v zahraničí se na vás může vztahovat pouze jeden systém sociálního zabezpečení. Jakmile se do něj přihlásíte, budete mít přístup ke zdravotní péči, rodinným dávkám a podpoře v nezaměstnanosti stejně jako občané daného státu.

Každý členský stát má své vlastní právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení. Jsou však zavedena pravidla, která zajišťují, aby lidé stěhující se do jiného členského státu nepřišli o své sociální zabezpečení. Budete muset přispívat na sociální zabezpečení v zemi, ve které pracujete, bez ohledu na to, kde bydlíte. Toto pravidlo se na vás nicméně nevztahuje, pokud vás zaměstnavatel požádal, abyste pracovali v zahraničí po dobu kratší než dva roky.

Nedobrovolná nezaměstnanost

V pokynech Evropské komise se uvádí, že pokud se jako sezónní nebo jiný pracovník stanete při práci v zahraničí nedobrovolně nezaměstnanými, musí se vám dostat stejného zacházení jako místním obyvatelům. To znamená, že si můžete v dotčeném členském státě ponechat postavení zaměstnané osoby po dobu šesti měsíců, pokud se zaregistrujete u služeb zaměstnanosti tohoto státu.

Další pomoc a informace

Informace a pokyny týkající se práce v zahraničí naleznete na portálu EURES nebo vám je poskytnou místní poradci EURES.

Užitečné informace o tom, jak postupovat při hledání sezónní práce a co můžete očekávat, naleznete také na internetových stránkách Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, na kterých můžete kliknout na konkrétní členský stát a použít odkazy na různé relevantní zdroje. Vaše práva jakožto pracovníka v Evropě stanovuje také směrnice EU o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.

Chcete-li mít aktuální informace o právech sezónních pracovníků, sledujte na Facebookuna Twitteru pomocí hashtagu #Rights4AllSeasons kampaň orgánu ELA pro sezónní pracovníky.

Připraveno v rámci partnerství s Evropským portálem pracovní mobility EURES.

 

Související odkazy:

Evropské dny pracovních příležitostí

Pokyny Evropské komise

Portál EURES

Informace pro sezónní pracovníky a zaměstnavatele

Směrnice EU o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii

Kampaň Evropského orgánu pro pracovní záležitosti na Facebooku

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
 • Obchod / Podnikání
 • EU toolbox pro mobilitu
 • školení EURES
 • Trendy náboru
 • Mládí
Související sekce
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.