Gå til hovedindholdet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhedsartikel30. september 2021Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion2 min læsetid

Sæsonarbejder: En vejledning om dine rettigheder

Sæsonarbejde er en rigtig god måde at opleve verden på, men de spændende muligheder, der åbner sig, kan også være forbundet med flere risici end andre beskæftigelsesformer. Læs videre, og find ud af, hvordan du kan beskytte dig selv, og hvad du skal være opmærksom på.

Seasonal worker: A guide to your rights
EURES

Ret til lige behandling

Beskyttelse af sæsonarbejdere er en prioritet for EU. Når du arbejder i en anden medlemsstat, har du som EU-borger ret til at blive behandlet på lige fod med alle andre og ikke at blive udsat for diskrimination. Du kan forvente samme bistand og arbejdsvilkår som lokale arbejdstagere, når du arbejder i en anden medlemsstat. Hvis ikke det gælder for dig, så vær parat til at spørge ind til det.

Når du er ansat i et andet EU-land, skal du behandles på samme måde som landets egne statsborgere med hensyn til løn, arbejdstid, afskedigelse, sundhed og sikkerhed. Hvis din arbejdsgiver ikke tilbyder dig en kontrakt, så insister på én for at få så meget tryghed i jobbet som muligt. Det vil beskytte dine rettigheder, da din arbejdsgiver vil skulle overholde kontrakten.

Adgang til social sikring

Når du arbejder i udlandet, kan du kun være omfattet af én social sikringsordning ad gangen. Så snart du er omfattet af en ordning, får du lige så let adgang til sundhedspleje, familieydelser og arbejdsløshedsunderstøttelse som nationale borgere.

Hver medlemsstat har sin egen lovgivning om social sikring. Der er dog indført regler for at sikre, at personer, der flytter til en anden medlemsstat, ikke mister deres sociale sikring. Du skal betale for den sociale sikring i det land, hvor du arbejder, uanset hvor du bor. Det gælder dog ikke, hvis din arbejdsgiver har bedt dig om at arbejde i udlandet i mindre end to år.

Uforskyldt ledighed

Af Europa-Kommissionens retningslinjer fremgår det, at du stadig skal behandles på lige fod med lokale borgere, hvis du uforskyldt blive ledig, mens du arbejder i udlandet. Det betyder, at du kan bevare status som arbejdstager i medlemsstaten i seks måneder, forudsat at du er tilmeldt arbejdsformidlingen.

Her finder du mere hjælp og information

Euresportalen finder du information og vejledning om at arbejde i udlandet, og her kan du også få hjælp fra lokale Euresvejledere.

Du kan også finde nyttige oplysninger på Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndigheds (ELA's) websted. Her kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du overvejer sæsonarbejde, og hvad du kan forvente. Du kan tilligemed klikke på et bestemt medlemsland og følge links til forskelligt relevant materiale. EU's direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union indeholder også bestemmelser om dine rettigheder som arbejdstager i Europa.

Følg ELA’s kampagne for sæsonarbejdere på Facebook og på Twitter ved hjælp af hashtaget #Rights4AllSeasons, så holder vi dig ajour med dine rettigheder som sæsonarbejder

Udarbejdet i samarbejde med Eures, den europæiske jobmobilitetsportal.

 

Relevante links:

Europæiske jobdage

Europa-Kommissionens retningslinjer

Euresportalen

Information til sæsonarbejdere og arbejdsgivere

EU-direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndigheds kampagne på Facebook

 

Læs mere:

Europæiske jobdage

Find Euresvejledere

Leve- og arbejdsvilkår i Eureslandene

Eures' jobdatabase

Eures' tjenester for arbejdsgivere

Eures' kalender over events

Kommende onlineevents

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Emner
 • Forretning/iværksætteri
 • EU-værktøjskasse til mobilitet
 • EURES-uddannelse
 • Rekrutteringstendenser
 • Ungdom
Relaterede sektion(er)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artikler har til formål at give brugere af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og stimulere diskussion og debat. Deres indhold afspejler ikke nødvendigvis holdningen fra European Labor Authority (ELA) eller Europa-Kommissionen. Desuden støtter EURES og ELA ikke tredjepartswebsteder nævnt ovenfor.