Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta30 Meán Fómhair 2021An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 4 nóiméad

Oibrí séasúrach: Treoir maidir le do chearta

Is bealach iontach í an obair shéasúrach chun an domhan a fheiceáil, ach is féidir níos mó rioscaí a bheith ag baint leis na deiseanna spreagúla atá leis ná mar bhaineann le cineálacha eile fostaíochta. Léigh leat chun foghlaim faoin gcosaint atá ar fáil agus faoinar gá a bheith ag faire amach dó.

Seasonal worker: A guide to your rights
EURES

Do cheart chun na córa comhionainne

Is tosaíocht de chuid an AE é oibrithe séasúracha a chosaint. Agus tú ag obair i mBallstát eile, tá an ceart agat, mar shaoránach AE, cóir chomhionann a fháil agus gan a bheith faoi chois ag an neamh-idirdhealaithe. Is féidir a bheith ag súil go bhfaighidh tú an cúnamh agus na dálaí oibre céanna agus a fhaigheann oibrithe áitiúla agus tú ag obair i mBallstáit eile, agus ba cheart duit a bheith in ann na ceisteanna cuí a chur murab amhlaidh an cás.

Nuair atá tú fostaithe i mBallstát eile, ba cheart go gcaithfí leat mar an gcéanna le náisiúnaigh ó thaobh pá, uaireanta oibre, dífhostaithe, agus sláinte agus sábháilteachta de. Mura dtairgíonn d’fhostóir conradh duit, bí cinnte go n-áiteoidh tú ceann chun do sheasamh a dhaingniú a mhéid is féidir. Cosnófar ar an dóigh sin do chearta mar beidh ar d’fhostóir téarmaí d’fhostaíochta a chomhlíonadh.

Rochtain a fháil ar shlándáil shóisialta

Agus tú ag obair thar lear, ní féidir leat a bheith faoi réir ach an t-aon chóras slándála sóisialta amháin ag an am céanna. Nuair a bheidh baint agat le córas ar bith, beidh tú in ann rochtain a fháil ar shochair cúraim sláinte, ar shochair theaghlaigh agus ar shochair dhífhostaíochta chomh héasca céanna le saoránaigh náisiúnta.

Tá a dhlíthe slándála sóisialta féin i bhfeidhm ag gach Ballstát. Tá rialacha i bhfeidhm, áfach, lena chinntiú nach gcaillfidh daoine a bhogann go Ballstát eile a gclúdach slándála sóisialta. Beidh ort íoc as slándáil shóisialta sa tír ina bhfuil tú ag obair, beag beann ar d’áit chónaithe, ach ní bhaineann sé sin leat má d’iarr d’fhostóir ort obair thar lear ar feadh tréimhse níos lú ná dhá bhliain.

A bheith dífhostaithe go neamhdheonach

De réir na dtreoirlínte ón gCoimisiún Eorpach, má bhristear as do phost i gcoinne do thola thú agus tú ag obair thar lear mar oibrí séasúrach nó eile, ba cheart go gcaithfí leat mar an gcéanna le cónaitheoirí áitiúla. Ciallaíonn sé sin gur féidir leat stádas oibrí a choinneáil sa Bhallstát sin go ceann sé mhí fad is a chláraíonn tú le seirbhísí fostaíochta na tíre sin.

Cúnamh agus faisnéis bhreise a aimsiú

Cuireann tairseach EURES faisnéis agus comhairle ar fáil faoi bheith ag obair thar lear, agus cuireann Comhairleoirí EURES áitiúla tacaíocht bhreise léi sin freisin.

Tá eolas áisiúil ar fáil freisin faoin méid ba cheart a bheith á lorg agat agus tú ag smaoineamh ar obair shéasúrach a chur i gcrích agus ar an méid ar cheart duit a bheith ag súil leis ar shuíomh gréasáin an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA). Anseo beidh tú in ann cliceáil ar Bhallstát ar leith agus naisc chuig acmhainní ábhartha éagsúla a bhaineann leis a leanúint. IdTreoir an Aontais Eorpaigh maidir le dálaí oibre trédhearcacha intuartha san Aontas Eorpachleagtar amach freisin do chearta mar oibrí san Eoraip.

Chun fanacht cothrom le dáta le cearta na n-oibrithe séasúracha, lean feachtas oibrithe séasúracha ELA ar Facebook agus ar Twitter, trí úsáid a bhaint as an haischlib #Rights4AllSeasons

I gcomhpháirt le EURES, an Tairseach Eorpach um Shoghluaisteacht ó phost go chéile.

 

Naisc ghaolmhara:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Treoirlínte ón gCoimisiún Eorpach

Tairseach EURES

Faisnéis d’oibrithe séasúracha agus d’fhostóirí séasúracha

Treoir ón Aontas maidir le dálaí oibre trédhearcacha intuartha san Aontas Eorpach

Feachtas an Údaráis Eorpaigh Saothair ar Facebook

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí Ar Líne atá ag teacht aníos

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
 • Gnó / Fiontraíocht
 • Bosca uirlisí AE le haghaidh soghluaisteachta
 • oiliúint EURES
 • Treochtaí earcaíochta
 • Óige
Cuid(eanna) gaolmhara
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.