Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok15. júla 2021Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 3 min

Ako úspešne zorganizovať online pracovný pohovor

Pandémia COVID-19 prinútila mnohých zamestnávateľov, aby prešli na online pohovory. Neznalým sa môžu sociálne a technologické aspekty tohto procesu javiť komplikované. Predstavujeme vám naše tipy, ako úspešne zorganizovať online pracovný pohovor.

How to organise a successful online job interview
Unsplash

1.Vytvoriť proces a jasne o ňom informovať

Zabezpečte, aby bol vytvorený proces pre online pohovory a informácie o ňom boli jasne poskytnuté členom náborového tímu, ako aj uchádzačom. Napríklad môžete vypracovať spoločný dokument pre zamestnancov, v ktorom budú podrobne opísané dôležité zmeny týkajúce sa presunu pohovorov do online priestoru, prípadne v oznámeniach o voľnom pracovnom mieste uviesť poznámku o tom, že pohovory na pracovné miesto sa budú vykonávať digitálnou formou. Môže obsahovať aj užitočné tipy, ako sú najlepšie postupy v oblasti pohovorov, t. j. prepnutie mobilného telefónu a počítačových oznámení na tichý režim a venovanie pozornosti neverbálnym aspektom (očný kontakt prostredníctvom kamery, výraz tváre atď.). Zdokumentovanie procesu a informovanie o ňom pomôže minimalizovať nejasnosti a prerušenia v prípade osoby vedúcej pohovor aj osoby, s ktorou sa pohovor vedie.

2.Pošlite uchádzačom detailné pokyny

Pošlite uchádzačom detailné pokyny pre online pohovor v dostatočnom časovom predstihu. Keďže existuje veľké množstvo videokonferenčných platforiem, niektorí uchádzači nemusia poznať platformu, ktorú ste vybrali. Uveďte informácie o softvéri, ktorý potrebujú, ako aj požiadavky týkajúce sa používateľského mena a hesla. Je to takisto dobrá príležitosť definovať očakávania tímu na pohovor s uchádzačmi. Budú osoby vedúce pohovor požadovať, aby uchádzači vyriešili konkrétnu pracovnú úlohu alebo ich požiadajú o vykonanie písomného testu? O ktorej hodine sa pohovor začne a kedy sa skončí a kto ho bude viesť?

Prípadne požiadajte uchádzačov, aby sa na online pohovor prihlásili o niekoľko minút skôr, aby ste overili, či všetko správne funguje. Pre istotu môžete uviesť aj náhradné telefónne číslo, na ktorom vás uchádzači môžu zastihnúť, a navrhnite im, aby takisto poskytli svoje telefónne číslo.

3.Nácvik

Navrhnite osobám vedúcim pohovor, aby si vopred nacvičili pohovor s kolegom. Problémy s internetovým pripojením môžu vrhnúť zlé svetlo na váš podnik. Osoby vedúce pohovor sa preto majú vopred uistiť, že poznajú danú technológiu a majú čas na riešenie a vyriešenie všetkých problémov. Toto zahŕňa kontrolu správneho fungovania mikrofónu v ich počítači, webkamery, zvuku a internetového pripojenia.

4.Po pohovore

Po online pohovore pošlite uchádzačovi správu s poďakovaním za jeho čas. Možno by ste takisto mohli požiadať o spätnú väzbu k procesu pohovoru: čo bolo dobré a čo by mohlo byť lepšie? Vďaka tomu budete môcť pohovor vylepšiť pre budúcich uchádzačov.

V prípade potreby informujte uchádzačov o ďalších krokoch vrátane toho, kedy sa dozvedia, či boli úspešní, a či sa môžu požadovať ďalšie pohovory, hodnotenia alebo previerky.

Dúfame, že tieto tipy vám pomôžu úspešne zorganizovať online pracovný pohovor!

Ďalšie rady o tom, ako sa vysporiadať s vplyvom pandémie na svet práce, si môžete prečítať v našom článku Sedem najlepších tipov na zmiernenie úzkosti z návratu do kancelárie.

 

Súvisiace odkazy:

Sedem najlepších tipov na zmiernenie úzkosti z návratu do kancelárie

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
 • Obchod / Podnikanie
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
 • Trendy náboru
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.