Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok15. marca 2018Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 4 min

V Nemecku potrebovali pracovníkov v sektore poskytovania služieb starostlivosti… a tak Cristina nasadla do lietadla

Cristina Cañadas Pequin, španielska ošetrovateľka, si potrebovala rýchlo nájsť prácu. Práve sa jej skončila dočasná zmluva a miestnych príležitostí bolo veľmi málo. Vďaka tomu, že sa prihlásila na učňovskú prípravu v Nemecku prostredníctvom programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES, si napokon našla miesto, aké hľadala.

Germany needed care sector workers… so Cristina got on a plane
EURES

Cristina si zabezpečila učňovskú prípravu v domove služieb špeciálnej starostlivosti Haus Margerita, kde sa poskytuje odborná pomoc ľuďom s potrebami v oblasti duševného zdravia.

„Mojou prácou je starať sa o tých, ktorí to najviac potrebujú,“ vysvetľuje Cristina. „Poskytujem napríklad podporu klientom v čase, keď sa podáva strava, a pomáham im s ich fyzickým zdravím. Okrem toho som tam na to, aby som poskytovala motiváciu a vytvárala pocit dôvery a bezpečia.“

Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES sa jej zapáčil z dvoch dôvodov. „Po prvé, bola som nezamestnaná a v Španielsku som si nevedela nájsť prácu. Okrem toho ponuka vysokokvalitných pracovných skúseností spolu s príležitosťou žiť v zahraničí sa mi zapáčila… Bol to splnený sen.“

Vďaka tomu, že sa uchádzala o pracovné miesto prostredníctvom programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES, mala Cristina prístup k významnej podpore pri príprave na svoj nový život v zahraničí.

„Okrem toho, že som si vďaka programu našla prácu, ktorú mám veľmi rada, dostala som aj nejaké peniaze na usadenie… Každý týždeň som mávala aj hodiny nemčiny, a to všetko vďaka tomuto projektu.“

V rámci trojročnej učňovskej prípravy Cristina absolvuje kombináciu odborného vzdelávania a odbornej prípravy s praktickou prácou. To znamená, že získava zručnosti, ktoré potrebuje na to, aby napredovala vo svojej kariére, pričom získava aj nové kvalifikácie a dostáva slušnú mzdu, a to všetko súčasne.

„Chodím na odbornú prípravu, ktorú Nemci nazývajú Ausbildung. Mesiac budem pracovať v spoločnosti a potom budem mesiac chodiť do školy, potom naspäť do práce atď. To znamená, že v práci prakticky využívam všetko, čo sa naučím v škole.“

Tým, že prijala prácu v domove Haus Margerita, Cristina takisto prispela k zníženiu národného nedostatku zamestnancov v čase, keď takmer dve tretiny zariadení poskytujúcich starostlivosť v Nemecku trpia nedostatkom zamestnancov.

Riaditeľka domova sociálnych služieb Stefanie Goldwich vysvetľuje: „Zdravotný sektor stabilne rastie, ale nedostatok zručností je v našom regióne, žiaľ, vážnym problémom. Vzhľadom na to, že sme mali viac voľných pracovných miest ako vhodných uchádzačov, museli sme požiadať o pomoc program Tvoje prvé pracovné miesto EURES.“

Program pohotovo pomohol Stefanie skontaktovať sa s Cristinou. „Program TPPME nám naozaj pomohol s celým organizačným procesom; stačilo, aby sme len naznačili, že máme záujem o prijatie učňa zo zahraničia,“ hovorí Stefanie. „Samozrejme, predložili sme kritériá na prijatie… Napríklad náš potenciálny zamestnanec musel mať doklad o ukončení všeobecného vzdelania („Mittlere Reife’“) a mať ukončenú odbornú prípravu v zdravotníckom sektore.“

Po tom, ako program poskytol Cristinine kontaktné údaje, postup prijatia do zamestnania bol veľmi jednoduchý. Po úvodnej e-mailovej korešpondencii Cristina prišla do domova sociálnych služieb na osobné stretnutie so Stefanie a jej kolegami a na základe dojmu, ktorý na nich spravila na pohovore, sa ju rozhodli prijať.

Cristina považovala za hlavnú výzvu potrebu rýchlo zvládnuť nemecký jazyk, najmä pokiaľ ide o technické termíny, a Stefanie pripustila, že z tohto dôvodu mala „slabšie štartovacie miesto“ ako nemeckí učni. Ale často vraví, že to nevytvorilo žiadne prekážky, keďže práca s pacientmi je „najmä neverbálna a vyžaduje si veľa mimiky a gest“.

Cristina je podľa Stefanie „veľká pomoc“ a domov Haus Margerita jej poskytuje dodatočné jazykové vzdelávanie v nemčine, zamerané na špeciálnu terminológiu.

Cristina chce zase povzbudiť ďalších mladých ľudí, aby sa zapojili do programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES.

„Je to veľmi dobrá príležitosť a aj veľmi ťažká…, ale ak máte zručnosti a motiváciu, program Tvoje prvé pracovné miesto EURES vám otvorí dvere. Získate sebavedomie vďaka tomu, že žijete nezávisle, riadite svoje peniaze, budujete priateľstvá a prispôsobujete sa životu v inej krajine… vždy budem za túto fantastickú príležitosť vďačná.“

Tvoje prvé pracovné miesto EURES je programom pracovnej mobility Európskej únie. Ak chcete získať viac informácií o pracovných príležitostiach a odbornej príprave v celej EÚ a nájsť zamestnancov so zručnosťami, aké potrebujete, obráťte sa na zamestnanecké služby programu alebo kontaktujte svojho miestneho poradcu EURES prostredníctvom portálu EURES.

 

Súvisiace odkazy:

Deutsche Welle – „Nemecko zúfalo hľadá poskytovateľov zdravotnej starostlivosti”

Portál EURES

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
 • Úspešné príbehy
 • Mladosti
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.