Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel15 mars 2018Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 4 min

Tyskland behövde arbetskraft inom vårdsektorn… så Cristina satte sig på ett flygplan

Vårdbiträdet Cristina Cañadas Pequin från Spanien var tvungen att snabbt finna ett arbete. Hennes tidsbegränsade anställning hade just tagit slut och det fanns ont om möjligheter där hon bodde. Genom att ansöka till en lärlingsutbildning i Tyskland genom programmet Ditt första Eures-jobb (YfEJ) hittade hon till slut den befattning hon hade letat efter.

Germany needed care sector workers… so Cristina got on a plane
EURES

Cristina skaffade sig en lärlingsplats vid ”Haus Margerita”, en specialiserad vårdinrättning, där hon ger människor med behov av psykisk hälsovård sakkunnig hjälp:

– Mitt jobb består i att ge omsorg till dem som har störst behov av det. Till exempel hjälper jag brukare vid måltider och ger dem stöd med deras fysiska hälsa. Dessutom är jag där för att motivera och för att skapa en atmosfär av förtroende och trygghet, säger Cristina.

Det var två saker som lockade med Ditt första Eures-jobb.

– För det första var det väldigt svårt för mig som arbetslös att hitta ett jobb hemma i Spanien. Dessutom var erbjudandet om högkvalitativ arbetslivserfarenhet tillsammans med en möjlighet att få bo utomlands verkligen lockande för mig... Det var en dröm som slog in.

Genom att ansöka till befattningen genom Ditt första Eures-jobb fick Cristina tillgång till omfattande hjälp med att förbereda sig för sitt nya liv utomlands.

– Genom programmet fick jag inte bara hjälp att hitta ett jobb som jag älskar, utan även en del pengar till att kunna rota mig... Dessutom får jag tyskundervisning varje vecka, alltihop tack vare projektet.

Under lärlingsutbildningen, som varar i tre år, kombinerar Cristina yrkesutbildning och utbildning med praktiskt arbete. Detta innebär att hon förvärvar de kompetenser hon behöver för att kunna göra framsteg i sin karriär, skaffar sig nya kvalifikationer och får en anständig lön – alltihop samtidigt.

– Jag genomgår ett slags utbildning som tyskarna kallar för ”Ausbildung”. I praktiken innebär det att jag arbetar i företaget en månad och sedan tillbringar en månad i skolbänken, för att sedan jobba igen och så vidare. Därigenom kan jag tillämpa allting som jag lärt mig under lektionerna när jag jobbar.

Genom att tacka ja till arbetet vid Haus Margerita bidrog Cristina även till att minska personalbristen på nationell nivå vid en tidpunkt då nästan två tredjedelar av Tysklands vårdinrättningar lider av personalbrist.

Såhär förklarar vårdhemmets chef, Stefanie Goldwich, situationen:

– Hälso- och sjukvårdssektorn växer stadigt och brist på kvalificerad arbetskraft utgör tyvärr ett allvarligt problem i vår region. Eftersom vi hade fler lediga platser än lämpliga sökande var vi tvungna att be programmet Ditt första Eures-jobb om hjälp.

Programmet såg snabbt till att Stefanie kom i kontakt med Cristina.

– Programmet Ditt första Eures-jobb var verkligen till stor hjälp under hela organisationsprocessen. Vi behövde bara signalera att vi var intresserade av att anställa en lärling från utlandet. Naturligtvis lämnade vi in vissa anställningskriterier… Till exempel var den som vi eventuellt skulle komma att anställa tvungen att ha ett avgångsbetyg från grundskolan (’Mittlere Reife’’) och en slutförd utbildning inom hälso- och sjukvårdssektorn, säger Stefanie.

När Ditt första Eures-jobb väl hade förmedlat Cristinas kontaktuppgifter var rekryteringsprocessen mycket enkel. Efter en inledande mejlkonversation fick Cristina komma och träffa Stefanie och hennes kolleger personligen på vårdhemmet och, efter att hon gjort ett gott intryck vid intervjun, bestämde de sig för att anställa henne.

Den största utmaningen för Cristina har varit att snabbt komma igång med tyskan, särskilt när det gäller tekniska termer, och Stefanie medger att hon därmed befann sig i ett ”svagare utgångsläge” än tyska lärlingar. Hon menar dock att detta inte har lett till några hinder, eftersom arbetet med patienterna ”huvudsakligen är icke-verbalt och kräver mycket härmning och gester”.

Stefanie tycker att Cristina har varit ”till stor hjälp” och Haus Margerita erbjuder henne extra språkutbildning i tyska, med tyngdpunkt på fackterminologi.

För sin del är Cristina angelägen att uppmuntra andra ungdomar till att delta i programmet Ditt första Eures-jobb:

– Det är en väldigt fin möjlighet, och en väldigt svår en... men om du är kompetent och motiverad kommer Ditt första Eures-jobb att bli till en dörröppnare. Du kommer att få bättre självförtroende av att leva självständigt och hantera dina egna pengar, av att skaffa dig vänner och anpassa dig till livet i ett annat land... Jag kommer alltid att vara tacksam för den här underbara möjligheten.

Ditt första Eures-jobb är ett program som Europeiska unionen anordnar för att åstadkomma rörlighet i arbetslivet. För att få reda på mer om sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter inom hela EU eller för att finna arbetstagare med de kompetenser du behöver, kontakta en av programmets arbetsförmedlingar eller ta kontakt med EURES-rådgivaren via Euresportalen.

 

Länkar:

Deutsche Welle – ”Germany is desperately seeking caregivers

Euresportalen

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta en Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures Evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Framgångsberättelser
 • Ungdom
Relaterade avsnitt
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.