Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet15 Marzu 2018L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni4 min qari

Il-Ġermanja kellha bżonn ħaddiema fis-settur tal-kura… u għalhekk Cristina qabdet ajruplan u telqet

L-infermiera assistenta Spanjola Cristina Cañadas Pequin kellha ssib xogħol malajr. Il-kuntratt temporanju tagħha kien għadu kif intemm u ftit li xejn kien hemm opportunitajiet lokali. Billi applikat għal apprendistat fil-Ġermanja permezz tal-iskema L-ewwel impjieg tal-EURES tiegħek (YfEJ), fl-aħħar hija sabet il-pożizzjoni li kienet qiegħda tfittex.

Germany needed care sector workers… so Cristina got on a plane
EURES

Cristina rnexxielha tikseb apprendistat ma’ ‘Haus Margerita’, servizz ta’ kura speċjalizzata, fejn hija tipprovdi appoġġ espert lil persuni bi bżonnijiet tas-saħħa mentali:

“Ix-xogħol tiegħi huwa li nieħu ħsieb lil dawk li huma l-aktar fil-bżonn,” tispjega Cristina. “Pereżempju, jien nappoġġja lill-utenti tas-servizz waqt il-ħin tal-ikel u ngħinhom fis-saħħa fiżika tagħhom. Aktar minn dan, jiena qiegħda hemm biex nagħti motivazzjoni u noħloq sens ta’ fiduċja u sigurtà”.

Il-YfEJ attiratni minn żewġ aspetti. “L-ewwel, peress li jien ma kellix impjieg, sibtha diffiċli ħafna biex insib impjieg f’pajjiżi, fi Spanja. Barra minn hekk, l-offerta ta’ esperjenza ta’ xogħol bi kwalità għolja, flimkien ma’ opportunità biex immur ngħix barra, verament attirawni... Kienet ħolma li saret realtà.”

Billi applikat għall-pożizzjoni permezz ta’ YfEJ, Cristina kellha aċċess għal appoġġ konsiderevoli sabiex tħejji għall-ħajja ġdida tagħha barra mill-pajjiż.

“Il-programm m’għennix biss biex insib impjieg li nħobb, iżda tani wkoll xi flus biex nissetilja... Kull ġimgħa jien nattendi wkoll klassijiet ta’ taħriġ fil-lingwa Ġermaniża, u dan kollu bis-saħħa tal-proġett”.

Fl-apprendistat ta’ tliet snin, Cristina tikkombina l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali max-xogħol prattiku. Dan ifisser li hija qiegħda takkwista l-ħiliet li teħtieġ biex tavvanza fil-karriera tagħha, filwaqt li qiegħda tikseb kwalifiki ġodda u taqla’ paga diċenti – dan kollu fl-istess ħin.

“Jien qiegħda nagħmel tip ta’ taħriġ li l-Ġermaniżi jsejħulu “Ausbildung”. Effettivament, jien ser naħdem fil-kumpanija għal xahar u mbagħad ser inqatta’ xahar l-iskola, imbagħad nerġa’ mmur lura x-xogħol, u nibqa’ sejra hekk. Dan ifisser li meta nkun ix-xogħol, jien nipprattika dak kollu li nkun tgħallimt fil-klassi.”

Meta aċċettat l-impjieg f’Haus Margerita, Cristina kkontribwixxiet ukoll sabiex in-nuqqas ta’ persunal nazzjonali ma jibqax wieħed sinifikanti, fi żmien meta kważi żewġ terzi tal-faċilitajiet tal-kura tal-Ġermanja ma għandhomx biżżejjed persunal.

Bħala d-Direttriċi tad-dar għall-kura, Stefanie Goldwich, tispjega: “Is-settur tas-saħħa qiegħed jikber b’mod stabbli u sfortunatament, in-nuqqas ta’ ħiliet huwa problema serja fir-reġjun tagħna. Peress li kellna aktar pożizzjonijiet vakanti milli applikanti adatti, kellna nitolbu l-għajnuna tal-programm YfEJ.”

YfEJ mill-ewwel għen sabiex Stefanie tagħmel kuntatt ma’ Cristina. “Il-programm YfEJ kien tassew ta’ għajnuna kbira fil-proċess kollu tal-organizzazzjoni; aħna kellna biss nuru x-xewqa tagħna li nirreklutaw apprendist minn barra l-pajjiż,” tgħid Stefanie. “Naturalment, aħna ppreżentajna xi kriterji għar-reklutaġġ... Pereżempu, l-impjegat potenzjali tagħna ried ikollu ċertifikat ta’ tmiem tal-iskola intermedju (‘Mittlere Reife’) u [jkun] temm taħriġ fis-settur tas-saħħa.”

Ladarba YfEJ ipprovda d-dettalji tal-kuntatt ta’ Cristina’, il-proċess tar-reklutaġġ kien wieħed sempliċi ħafna. Wara xi korrispondenza inizjali bl-email, Cristina ltaqgħet ma’ Stefanie u l-kollegi tagħha wiċċ imb wiċċ fid-dar għall-kura u, wara li ħalliet impressjoni tajba fl-intervista tagħha, huma ddeċidew li jirreklutawha.

L-akbar sfida għal Cristina kienet il-ħtieġa li titgħallem il-lingwa Ġermaniża malajr, b’mod partikolari fir-rigward ta’ termini tekniċi, u Stefanie tammetti li dan poġġieha f’ “pożizzjoni inizjali aktar dgħajfa” meta mqabbla mal-apprendistati Ġermaniżi. Madankollu, hija tgħid li dan ma ħoloq l-ebda xkiel, peress li x-xogħol mal-pazjenti “jinvolvi primarjament komunikazzjoni mingħajr kliem u jirrikjedi ħafna mimika u ġesti”.

Stefanie tħoss li Cristina kienet ta’ “għajnuna kbira”, u Haus Margerita qegħdin joffrulha taħriġ addizzjonali fil-lingwa Ġermaniża, li jiffoka fuq terminoloġija speċjalizzata.

Min-naħa tagħha, Cristina hija ħerqana li tħeġġeġ żgħażagħ oħrajn biex jipparteċipaw fil-programm YfEJ:

“Għalkemm din hija opportunità tajba ħafna, hija diffiċli ħafna wkoll... iżda jekk inti għandek il-ħiliet u inti motivat, il-YfEJ ser jiftaħlek ħafna bibien. Peress li inti ser tkun qiegħed tgħix waħdek, timmaniġġja l-flus tiegħek, tagħmel ħbiberiji ġodda u tadatta għall-ħajja f’pajjiż ieħor, inti ser issir aktar fiduċjuż... Jien dejjem ser inkun grata għal din l-opportunità meraviljuża.”

L-ewwel Impjieg tal-EURES tiegħek hija skema tal-mobbiltà fl-impjiegi tal-Unjoni Ewropea. Sabiex issir taf aktar dwar l-opportunitajiet ta’ impjiegi u taħriġ fl-UE kollha jew biex issib impjegati bil-ħiliet li inti qiegħed/qiegħda tfittex, ikkuntattja wieħed mis-servizzi tal-impjiegi tal-iskema jew ikkuntattja lill-Konsulent lokali tal-EURES tiegħek permezz tal-portal tal-EURES.

 

Links relatati:

Deutsche Welle – “Il-Ġermanja għandha bżonn kbir ta’ persuni li jipprovdu l-kura

Il-portal tal-EURES

 

Aqra aktar:

Jiem l-Impjiegi Ewropej

Drop’pin@EURES

Sib Konsulent tal-EURES

Kundizzjonijiet tax-xogħol u l-għajxien fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi ta’ Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Onlineli ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Stejjer ta' suċċess
 • Żgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.