Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel19 maj 2021Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 3 min

Fyra tips för att välkomna personalen tillbaka till en arbetsplats efter covid-19

Under pandemin har många arbetat hemifrån. Men när restriktionerna lättas förbereder de anställda sig för att återvända till arbetsplatsen och undrar kanske hur det kommer att bli. Här är våra fyra bästa tips för att välkomna personalen tillbaka till deras arbetsplats.

Four tips for welcoming staff back into a post-COVID-19 workplace
EURES

​​​​​​​1. Låt personalen veta vad de kan vänta sig

Din personal kan ha många frågor om att återvända till arbetsplatsen efter pandemin, och när och hur detta kommer att ske. Som arbetsgivare kan du göra detta lättare och enklare för dina anställda genom att informera dem om dina planer innan de återvänder. På så sätt vet de precis vad de kan vänta sig när de kommer till arbetsplatsen första dagen de är tillbaka.

Din personal kommer att ha nytta av att veta när företaget öppnar dörrarna igen och vilka nya regler som kommer att gälla för social distansering och användning av inrättningar. Att ge så mycket information som möjligt om vad man kan vänta sig när man kommer tillbaka (dvs. tillgång till vaccinationer, munskydd och desinfektionsmedel) gör att de anställda känner mindre oro för att återvända och säkerställer att de nya reglerna följs.

2. Skapa en säker arbetsmiljö på arbetsplatsen

Hälsokrisen har ökat vår medvetenhet om hälsa och säkerhet. I och med att stormarknader uppmanar alla kunder att desinficera sina händer och kundvagnar vid dörren väntar sig de anställda att liknande åtgärder genomförs av deras företag. Att tydligt ange var personalen kan hitta hygienstationer (och hur de ska användas) och nya regler och föreskrifter kommer att göra att de känner sig tryggare när de lämnar bekvämligheten i sina hem och att de är mer benägna att lämna sitt hemmakontor och återgå till arbetet. Hit hör också information om hur man ska använda mötesrum, kafeterior, hissar och andra gemensamma områden.

Rutintester och temperaturkontroller gör inte bara att arbetsplatsen är säker, utan visar personalen att åtgärder vidtas för att skydda dem.

3. Planera för en stegvis återgång till arbetet

Efter månader av onlinekommunikation och arbete i ett tyst hörn av huset kan det vara stressande för de anställda att plötsligt vara tillbaka på livliga kontor eller industrianläggningar. Vissa anställda kan se fram emot att återgå till arbetet, men andra kan behöva mer tid för att vänja sig vid situationen, som kan vara mycket annorlunda än när de arbetade hemma.

Att effektivt stödja de anställda när de går tillbaka till arbetsplatsen kommer att bidra till att minimera dessa utmaningar. Detta stöd skulle kunna bestå i en stegvis återgång till arbetet – att fortsätta arbeta hemifrån några dagar i veckan under de första veckorna för att långsamt återanpassa sig till en annan arbetsmiljö.

4. Utvärdera och uppdatera din organisations stödsystem

Covid-19-pandemin har varit en utmaning för många människor på olika sätt. Det är viktigt att erkänna detta och kontrollera att personalförvaltningssystemet och stöderbjudanden tar hänsyn till detta och erbjuder lämpligt stöd.

Detta kan innebära att se till att det finns en konfidentiell hjälplinje eller e-postadress som anställda kan vända sig till om de oroar sig för att pendla till arbetet igen. Det skulle också kunna innebära att uppdatera flexibla arbetsstrategier så att personalen kan fortsätta med de arbetsrutiner som de har haft under det senaste året eller anpassa sig till barnomsorgen som de har kunnat göra under pandemin.

För att få veta mer om hur pandemin påverkar arbetslivet, se våra Fyra sektorer som blomstrar till följd av covid-19-pandemin.

 

Länkar:

Fyra sektorer som blomstrar till följd av covid-19-pandemin

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Företag /Entreprenörskap
 • Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheter
Relaterade avsnitt
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.