Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok6. októbra 2023Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 5 min

EUREStv: pohľad na svet európskej pracovnej mobility

Televízny seriál EUREStv zameraný na európsku pracovnú mobilitu prichádza na digitálnu scénu, aby zaujal uchádzačov o zamestnanie, zamestnávateľov aj členov siete EURES.

EUREStv: Exploring the world of European labour mobility

Tento inovatívny program iniciovala holandská pobočka siete EURES k 1. júlu 2022. Jeho cieľom je spájať ľudí naprieč hranicami, ponúknuť pohľad na európsky pracovný trh, podeliť sa o cenné tipy o práci v zahraničí a prezentovať výhody služieb siete EURES.

V jednotlivých častiach EUREStv skúma široké spektrum tém a predstavuje rôznych hostí od mobilných pracovníkov a poradcov EURES až po zamestnávateľov a zástupcov odborov a organizácií. Tento článok sa zaoberá svetom EUREStv, skúma jeho vznik, ciele, zákulisie a predstavu budúcnosti.

Začiatky EUREStv: kontakt na diaľku

Myšlienka EUREStv vznikla po úspešnom vysielaní EURESvision 2021, ktoré sa začalo počas pandémie COVID-19. Ako hovorí poradca siete EURES Kevin Sikma, ktorý je jedným z hlavných aktérov EUREStv, potreba kontaktov v rámci siete EURES sa v tomto období stala očividná. Kevin, ktorý je pôvodom Nemec, ale pracuje pre holandskú verejnú službu zamestnanosti UWV ako národný poradca pre služby zamestnávateľom, poukázal na to, ako počas pandémie členom siete chýbal osobný kontakt. To podnietilo Kevina a jeho kolegyňu Tamaru van de Moosdijk k tomu, aby vyskúšali zaujímavejšie spôsoby interakcie, čo viedlo k vytvoreniu EUREStv. Iná poradkyňa siete EURES Marleen Houtman sa potom zapojila do tohto projektu a prispela svojimi odbornými znalosťami k vytvoreniu prvej časti seriálu.

Poslanie EUREStv: nadväzovanie kontaktov a spolupráca

EUREStv slúži ako centrálna platforma v rámci siete EURES, ktorá podporuje spoluprácu a poskytuje obraz o trhu práce v rôznych krajinách. Program je zameraný na výmenu poznatkov, predstavenie najlepších postupov a vedenie pohovorov s uchádzačmi o zamestnanie a zamestnávateľmi. Spočíva v podpore vzájomnej výmeny medzi členmi a partnermi siete EURES, pričom prispieva k bezplatnej a spravodlivej mobilite pracovnej sily v rámci 27 členských štátov EÚ a krajín EHP. EUREStv je určený pre každého, kto má záujem o európsku pracovnú mobilitu. Každá časť je venovaná konkrétnym témam s cieľom osloviť široké publikum a podporiť cezhraničnú spoluprácu.

Spolupráca na prvej časti

Prvá časť EUREStv obsahovala niekoľko pútavých vstupov vrátane rozhovoru so Stefaniou Garofalovou z talianskej siete EURES, ktorá hovorila o iniciatíve EURESinterACTION. Toine Witters, národný manažér EURES pre služby zamestnávateľom, viedol rozhovor s Minouche Den Doelderovou zo spoločnosti Den Doelder Recruitment, členom siete EURES zo súkromného sektora. Na záver poradca siete EURES Gordon Moir v zaujímavom rozhovore predstavil španielskeho mobilného pracovníka, ktorý sa prednedávnom presťahoval do Holandska. Spolupráca a inšpirácia boli hlavnými aspektmi zrodu televízneho programu EUREStv a jeho tvorcovia dúfajú, že sa v tomto trende bude pokračovať a do prípravy ďalších častí sa zapoja kolegovia z celej Európy.

Výzvy a budúcnosť

Propagácia vysielania sa ukázala ako jedna z najdôležitejších výziev. Hoci EUREStv využíva rôzne kanály, stále existujú možnosti na zlepšenia v tejto oblasti. Podpora siete EURES pri propagácii epizód môže mať zásadný význam, pretože ponúka cenné a zaujímavé informácie pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov. Tvorcovia EUREStv podčiarkujú dôležitosť vzájomnej výmeny, aby sa zaručila dlhodobá obľúbenosť seriálu, a vyzývajú ostatných členov siete EURES, aby spolupracovali na tomto zaujímavom projekte.

Budúcnosť EUREStv: prichádza druhá séria

EUREStv oslavuje svoje prvé výročie od svojho vzniku a začína s prípravou druhej série, čiže sa môžeme tešiť na pokračovanie. Kevin Sikma a Marleen Houtman vedú výrobný tím s meniacimi sa hosťami v jednotlivých častiach. Každá časť sa začína pripravovať približne v trojmesačnom predstihu, pričom sa uskutočňujú priebežné stretnutia na posúdenie pokroku prác. Tím vynakladá značné úsilie na prípravu obsahu a koordinuje správy na mieste a štúdiové vstupy. Kevin a Marleen napriek svojmu nadšeniu pre program EUREStv zdôrazňujú, že ich primárnou zodpovednosťou je pôsobiť ako poradcovia.

Pohľad do zákulisia

Hoci sú časti seriálu EUREStv naplánované mesiace vopred, ich obsah vychádza aj z prirodzených interakcií a z vopred nepripravených momentov. Keďže celý produkčný tím je počas natáčania v štúdiu napojený na nahrávacie zariadenie, výroba získava určitú autenticitu a príjemnú dávku humoru, pretože technici počujú všetko, čo sa povie, aj pred nahrávaním Charizmatický moderátor Kevin Sikma si naplno vychutnáva spontánnosť a rozmanitosť tejto úlohy a možnosť ponúknuť divákom jedinečný pohľad.

Povzbudenie pre začínajúcich tvorcov

Kevin ponúka niekoľko užitočných rád pre tímy EURES, ktoré by chceli natočiť vlastné videá. Podľa neho je dôležitá kreativita, autenticita a určitá dávka hrdosti každého autora na svoje dielo. Inšpirovať sa inde nikdy nie je na škodu, ale je dôležité zostať verný sám sebe a klásť dôraz na individualitu.

Na záver možno povedať, že EUREStv preklenuje medzery v európskej pracovnej mobilite tým, že spája ľudí a podporuje výmenu poznatkov a spoluprácu. Aj v druhej sérii bude hlavným prvkom informovanosť, inšpirácia a zjednocovanie uchádzačov o zamestnanie, zamestnávateľov a členov siete EURES v celej Európe.

Sledujte EUREStv na YouTube a pripojte sa k tejto novej skúsenosti v oblasti pracovnej mobility v Európskej únii.

 

Súvisiace odkazy:

EUREStv

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby portálu EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
 • Obchod / Podnikanie
 • Súbor nástrojov EÚ pre mobilitu
 • EURES školenia
 • Rady a tipy
 • Interné správy EURES
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
 • Správy/reportáže/štatistiky
 • Trendy náboru
 • Mladosti
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.