Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok5. apríla 2018Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 4 min

Chorvátsky údržbár vďaka programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES začal kariéru inžiniera v Nemecku

Cesta Gorana Marinovica k presnému inžinierstvu nebola typická. V rodnom Chorvátsku vystriedal rôzne zamestnania – bol inštalatérom, obchodníkom, promotérom a dokonca viedol aj workshopy v akváriu.

Croatian handyman finds career as an engineer in Germany thanks to Your first EURES Job
European Commission

„Mal som prácu u nás, ale pracoval som veľa hodín za málo peňazí,“ povedal Goran. Pôvodne sa vyučil za cestného technika, ale v tomto odbore nikdy nepracoval a začiatkom roka 2017 pracoval ako údržbár vo fitnes centre.

Zmena prišla, keď sa dozvedel o programe Tvoje prvé pracovné miesto EURES (TPPME) a rozhodol sa, že nastal čas začať odznovu v Nemecku. Goran sa obrátil na chorvátske služby zamestnanosti, ktoré sú partnerskou službou v rámci programu pracovnej mobility EÚ, a s ich pomocou sa dostal k odbornej príprave Duale Ausbildung, ktorá je kombináciou odbornej prípravy na pracovisku a školského vzdelávania. „Mal som z toho veľkú radosť,“ povedal, „[Bola to] dobrá šanca do budúcnosti.“

Spoločnosť, ktorá mu túto príležitosť ponúkala, bola Stangl & Co. GmbH, strojárenská spoločnosť, ktorá vyrába presné prispôsobené diely pre rôzne odvetvia priemyslu. Pre Markusa Meistera zo spoločnosti Stangl & Co. bol program Tvoje prvé pracovné miesto EURES takisto dobre načasovanou príležitosťou. Keď sa Markus v decembri 2016 dopočul o tomto programe, chcel hneď zistiť, čo môže ponúknuť jeho spoločnosti.

V spoločnosti, ktorá má sídlo v okrese Cham v Bavorsku, mali dovtedy problémy najímať zamestnancov, akých potrebovali. Markus situáciu priblížil: „Je tu jednoznačný nedostatok ľudí, ktorých potrebujeme miestne v našom regióne a v našom priemysle. V regióne je aj nízka miera nezamestnanosti, čo zamestnávateľom sťažuje najímanie potrebných zamestnancov.“

„Väčšina mladých ľudí tiež uprednostňuje akademickú kariéru a štúdium pred profesijnou kariérou,“ dodal.

Vzhľadom na to, že „v najbližších 5 až 10 rokoch“ očakávali problémy s prijímaním zamestnancov, spolu s kolegami začal hľadať medzi vybranými potenciálnymi uchádzačmi zo zahraničia, ktorých zoznam mu poskytli pracovníci portálu EURES. Napriek problémom s hľadaním uchádzačov na miestnej úrovni si Markus uvedomoval, že spoločnosť Stangl & Co. môže uchádzačom o prácu ponúknuť atraktívnu príležitosť vrátane odbornej prípravy na pracovisku, intenzívnej výučby jazyka a vyhliadky dlhodobej učňovskej prípravy vo vysoko odbornom odvetví.

Krátko po tom, ako poradca siete EURES v chorvátskych službách zamestnanosti skontaktoval Gorana so spoločnosťou Stangl & Co., začal šesťtýždňový kurz odbornej prípravy v spoločnosti. Po úspešnom absolvovaní kurzu a úvodnom kurze nemčiny, na ktorý program Tvoje prvé pracovné miesto EURES poskytol finančnú podporu, Goral prijal ponuku tri a pol ročnej učňovskej prípravy.

Markusovi a jeho kolegom v spoločnosti Stangl & Co. nájdenie nových pracovníkov zo zahraničia, ktorí môžu byť odborne pripravení na vykonávanie špecializovaných úloh, aké sa v tomto odvetví vyžadujú, pomohlo znížiť problémy pri prijímaní zamestnancov. Markus plánuje v najbližších rokoch pokračovať v najímaní zamestnancov prostredníctvom programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES a tento rok prijať dvoch ďalších účastníkov odborného vzdelávania.

„Bez programu [Tvoje prvé pracovné miesto EURES] by sme nemali možnosť prijať zamestnancov z Chorvátska alebo zo Španielska, kde by sme vedeli nájsť vhodných kvalifikovaných ľudí,“ povedal a dodal, že program by odporúčal aj ďalším zamestnávateľom v Nemecku.

Goran zatiaľ vymenil život údržbára za kariéru vo vysoko odbornej profesii a vydal sa na cestu dlhodobej odbornej prípravy, vďaka ktorej sa jeho vyhliadky na prácu v budúcnosti výrazne zlepšili.

Chorvát svoju skúsenosť vrelo odporúča aj druhým. „Odporučil by som to každému, kto je nezamestnaný a je otvorený novým veciam a vzdelávaniu.“

Tvoje prvé pracovné miesto EURES je programom pracovnej mobility Európskej únie. Ak chcete získať viac informácií o pracovných príležitostiach a odbornej príprave v celej EÚ a nájsť zamestnancov so zručnosťami, aké potrebujete, obráťte sa na zamestnanecké služby programu alebo kontaktujte svojho miestneho poradcu EURES prostredníctvom portálu EURES.

 

Súvisiace odkazy:

Tvoje prvé pracovné miesto EURES

Chorvátska služba zamestnanosti (HZZ)

Portál EURES

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

 

Témy
 • Externé správy EURES
 • Úspešné príbehy
 • Mladosti
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.