Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok5. apríla 2018Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Chorvátsky údržbár vďaka programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES začal kariéru inžiniera v Nemecku

Cesta Gorana Marinovica k presnému inžinierstvu nebola typická. V rodnom Chorvátsku vystriedal rôzne zamestnania – bol inštalatérom, obchodníkom, promotérom a dokonca viedol aj workshopy v akváriu.

Croatian handyman finds career as an engineer in Germany thanks to Your first EURES Job
European Commission

„Mal som prácu u nás, ale pracoval som veľa hodín za málo peňazí,“ povedal Goran. Pôvodne sa vyučil za cestného technika, ale v tomto odbore nikdy nepracoval a začiatkom roka 2017 pracoval ako údržbár vo fitnes centre.

Zmena prišla, keď sa dozvedel o programe Tvoje prvé pracovné miesto EURES (TPPME) a rozhodol sa, že nastal čas začať odznovu v Nemecku. Goran sa obrátil na chorvátske služby zamestnanosti, ktoré sú partnerskou službou v rámci programu pracovnej mobility EÚ, a s ich pomocou sa dostal k odbornej príprave Duale Ausbildung, ktorá je kombináciou odbornej prípravy na pracovisku a školského vzdelávania. „Mal som z toho veľkú radosť,“ povedal, „[Bola to] dobrá šanca do budúcnosti.“

Spoločnosť, ktorá mu túto príležitosť ponúkala, bola Stangl & Co. GmbH, strojárenská spoločnosť, ktorá vyrába presné prispôsobené diely pre rôzne odvetvia priemyslu. Pre Markusa Meistera zo spoločnosti Stangl & Co. bol program Tvoje prvé pracovné miesto EURES takisto dobre načasovanou príležitosťou. Keď sa Markus v decembri 2016 dopočul o tomto programe, chcel hneď zistiť, čo môže ponúknuť jeho spoločnosti.

V spoločnosti, ktorá má sídlo v okrese Cham v Bavorsku, mali dovtedy problémy najímať zamestnancov, akých potrebovali. Markus situáciu priblížil: „Je tu jednoznačný nedostatok ľudí, ktorých potrebujeme miestne v našom regióne a v našom priemysle. V regióne je aj nízka miera nezamestnanosti, čo zamestnávateľom sťažuje najímanie potrebných zamestnancov.“

„Väčšina mladých ľudí tiež uprednostňuje akademickú kariéru a štúdium pred profesijnou kariérou,“ dodal.

Vzhľadom na to, že „v najbližších 5 až 10 rokoch“ očakávali problémy s prijímaním zamestnancov, spolu s kolegami začal hľadať medzi vybranými potenciálnymi uchádzačmi zo zahraničia, ktorých zoznam mu poskytli pracovníci portálu EURES. Napriek problémom s hľadaním uchádzačov na miestnej úrovni si Markus uvedomoval, že spoločnosť Stangl & Co. môže uchádzačom o prácu ponúknuť atraktívnu príležitosť vrátane odbornej prípravy na pracovisku, intenzívnej výučby jazyka a vyhliadky dlhodobej učňovskej prípravy vo vysoko odbornom odvetví.

Krátko po tom, ako poradca siete EURES v chorvátskych službách zamestnanosti skontaktoval Gorana so spoločnosťou Stangl & Co., začal šesťtýždňový kurz odbornej prípravy v spoločnosti. Po úspešnom absolvovaní kurzu a úvodnom kurze nemčiny, na ktorý program Tvoje prvé pracovné miesto EURES poskytol finančnú podporu, Goral prijal ponuku tri a pol ročnej učňovskej prípravy.

Markusovi a jeho kolegom v spoločnosti Stangl & Co. nájdenie nových pracovníkov zo zahraničia, ktorí môžu byť odborne pripravení na vykonávanie špecializovaných úloh, aké sa v tomto odvetví vyžadujú, pomohlo znížiť problémy pri prijímaní zamestnancov. Markus plánuje v najbližších rokoch pokračovať v najímaní zamestnancov prostredníctvom programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES a tento rok prijať dvoch ďalších účastníkov odborného vzdelávania.

„Bez programu [Tvoje prvé pracovné miesto EURES] by sme nemali možnosť prijať zamestnancov z Chorvátska alebo zo Španielska, kde by sme vedeli nájsť vhodných kvalifikovaných ľudí,“ povedal a dodal, že program by odporúčal aj ďalším zamestnávateľom v Nemecku.

Goran zatiaľ vymenil život údržbára za kariéru vo vysoko odbornej profesii a vydal sa na cestu dlhodobej odbornej prípravy, vďaka ktorej sa jeho vyhliadky na prácu v budúcnosti výrazne zlepšili.

Chorvát svoju skúsenosť vrelo odporúča aj druhým. „Odporučil by som to každému, kto je nezamestnaný a je otvorený novým veciam a vzdelávaniu.“

Tvoje prvé pracovné miesto EURES je programom pracovnej mobility Európskej únie. Ak chcete získať viac informácií o pracovných príležitostiach a odbornej príprave v celej EÚ a nájsť zamestnancov so zručnosťami, aké potrebujete, obráťte sa na zamestnanecké služby programu alebo kontaktujte svojho miestneho poradcu EURES prostredníctvom portálu EURES.

 

Súvisiace odkazy:

Tvoje prvé pracovné miesto EURES

Chorvátska služba zamestnanosti (HZZ)

Portál EURES

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

 

Témy
Externé správy EURESÚspešné príbehyMladosti
Súvisiace sekcie
Život a práca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.