Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article5 april 2018European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion3 min read

Kroatisk altmuligmann finner jobb som ingeniør i Tyskland takket være Din første EURES-jobb

Goran Marinovics vei til finmekanikk var ikke en typisk en. I hjemlandet hans, Kroatia, drev han mellom ulike jobber — som rørlegger, selger, promotør, og ledet til og med verksteder på et akvarium.

Croatian handyman finds career as an engineer in Germany thanks to Your first EURES Job
European Commission

«Jeg hadde jobb i hjemlandet mitt, men jeg jobbet så mange timer for så lite penger», sier Goran. Han fikk først opplæring som veitekniker, men jobbet aldri i bransjen, og i begynnelsen av 2017 jobbet han som en «altmuligmann» på et helsestudio.

Dette endret seg da Goran hørte om Din første EURES-jobb (YfEJ), og bestemte seg for at det var på tide med en ny start i Tyskland. Goran kontaktet Kroatisk arbeidsformidlingstjeneste, en partnertjeneste i EUs ordning som skal fremme arbeidstakermobilitet, som deretter hjalp ham med å finne en Duale Ausbildung, en slags yrkesopplæring som kombinerer opplæring på arbeidsplassen med skolebasert læring. «Jeg var veldig glad for dette», sier han. «[Det var] en god sjanse for fremtiden».

Selskapet som tilbydde denne muligheten var Stangl & Co. GmbH, et ingeniørfirma som produserer tilpassede presisjonsdeler for ulike bransjer. For Stangl & Co.s Markus Meister, representerte YfEJ-ordningen også en mulighet i rett tid. Da Markus først hørte om ordningen i desember 2016, var han umiddelbart interessert i hva den kunne tilby selskapet.

Firmaet, som holder til i Cham-distriktet i Bayern, hadde til da hatt vanskeligheter med å rekruttere de ansatte det trengte. Som Markus forklarer: «Det er en klar mangel på mennesker vi trenger lokalt i regionen og bransjen vår. I regionen er arbeidsledigheten også svært lav, noe som gjør det vanskelig for arbeidsgivere å rekruttere de ansatte de trenger».

«Flertallet av unge foretrekker også å forfølge en akademisk karriere og dra for å studere, snarere enn en profesjonell eller yrkesrettet karriere», sier han.

I påvente av rekrutteringsproblemer «over de neste 5 til 10 årene» begynte han og hans kolleger å bla gjennom en samling potensielle kandidater fra utlandet, levert av EURES-personalet. Til tross for at de sliter med å finne kandidater lokalt, visste Markus at Stangl & Co. kunne tilby jobbsøkere fra utlandet en attraktiv mulighet, inkludert opplæring på arbeidsplassen, intensiv språkopplæring og utsiktene til en langsiktig læretid i en høyt kvalifisert bransje.

Etter at en EURES-rådgiver ved den kroatiske arbeidsformidlingen hadde satt Goran i kontakt med Stangl & Co., begynte han på et seks ukers kurs i selskapet. Etter vellykket gjennomføring av kurset og en del innledende tyskspråklig opplæring, som YfEJ tilbød økonomisk støtte for, godtok Goran tilbudet om en læretid på tre og et halvt år.

For Markus og kollegaene hans hos Stangl & Co., har det å finne nye medarbeidere fra utlandet som kan læres opp til å ta de spesialiserte rollene bransjen krever, bidratt til å lette rekrutteringsproblemene. Markus har til hensikt å fortsette å rekruttere gjennom YfEJ-ordningen de kommende årene, med sikte på å ta til seg to andre lærlinger i år.

«Uten [YfEJ]-programmet hadde vi ikke hatt muligheten til å rekruttere fra Kroatia eller Spania, der vi kunne finne de aktuelle fagfolkene», sier han og legger til at han vil anbefale programmet til andre arbeidsgivere i Tyskland.

Goran har i mellomtiden byttet livet sitt som en altmuligmann mot en karriere i et høyt kvalifisert yrke, og er satt på en langvarig opplæring som kommer til å forbedre hans fremtidige jobbutsikter betydelig.

Kroaten er også rask til å anbefale erfaringen sin til andre: «Jeg vil anbefale dette til alle som er arbeidsløse, som har et åpent sinn — for nye ting, å lære».

Din første EURES-jobb er en EU-ordning som skal fremme arbeidstakermobilitet. For å finne ut mer om arbeids- og opplæringsmuligheter i EU eller finne arbeidstakere med den kompetansen du trenger, kontakter du en av arbeidsformidlingene som er med på ordningen, eller din lokale EURES-rådgiver på EURES-portalen.

 

Relevante lenker:

Din første EURES-jobb

Kroatisk arbeidsformidlingstjeneste (HZZ)

EURES-portalen

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop’pin@EURES

Finn en EURES-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES' jobbdatabase

EURES' tjenester for arbeidsgivere

EURES' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
 • Eksterne EURES-nyheter
 • Suksesshistorier
 • Ungdom
Relaterte seksjon(er)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.