Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok12. apríla 2021Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 5 min

Starostlivosť o starších ľudí v Nemecku: Príbeh Sary a Aitora

Podobne ako v mnohých krajinách EÚ, aj Nemecko už dlhodobo čelí nedostatku kvalifikovaných opatrovateľov o starších ľudí. Sieť EURES Nemecko sa rozhodla riešiť túto výzvu začatím projektu, ktorý spája odbornú prípravu s prácou v odvetví geriatrickej starostlivosti. Sara a Aitor boli dvaja z jej účastníkov.

Caring for older people in Germany: Sara and Aitor’s story
Sara Campillo Margalef

V čase, keď Sara požiadala o medzinárodný kvalifikačný projekt siete EURES v Nemecku, nemala ešte žiadne skúsenosti s prácou v oblasti geriatrickej starostlivosti. „Prežívala som obdobie, keď som potrebovala zmeniť prostredie a životný štýl,“ hovorí. Lákalo ma povolanie v oblasti geriatrickej starostlivosti. Myšlienka, že by som dokázala pomáhať ľuďom, ktorí sa nedokážu postarať sami o seba, sa mi zdala byť nádherná.“

Pohovory v zrýchlenom režime              

Prvým krokom pre Saru bola účasť na pohovoroch v zrýchlenom režime so zástupcami deviatich zariadení geriatrickej starostlivosti v Ambergu v Bavorsku. Počas pohovorov poskytla poradkyňa siete EURES Carmen Kräutner podporu pri preklade. Carmen, ktorá je jedným z kľúčových ľudí projektu, má vďaka svojmu dvojjazyčnému zázemiu úzke vzťahy so sieťou EURES v Španielsku.

„Rada sa venujem podpore mobility a pomoci s vytváraním situácie prospešnej tak pre uchádzačov o zamestnanie, ako aj zamestnávateľov a – keď hovoríme o geriatrickej starostlivosti – pre samotnú spoločnosť,“ hovorí Carmen.

Sara sa usadila v Nemecku... a stretla Aitora

Sara po získaní pracovnej ponuky absolvovala kurz nemeckého jazyka pre začiatočníkov v Španielsku pred tým, ako sa vo februári 2019 presťahovala do Nemecka, aby tam absolvovala integračný kurz. Dostala aj finančnú podporu na pokrytie svojich cestovných nákladov. Sara sa čoskoro usadila v Ambergu a práve tu sa stretla s Aitorom, svojím budúcim partnerom. Aitor predtým pracoval v oblasti geriatrickej starostlivosti v rodnom Španielsku, väčšinou bol však zamestnaný na dobu určitú a jeho situácia nebola stabilná.

Keď sa Aitor prostredníctvom španielskej verejnej služby zamestnanosti dopočul o projekte siete EURES Nemecko, rozhodol sa zúčastniť sa na podujatí pozostávajúcom z pohovorov v zrýchlenom režime v Bavorsku. Podobne ako Sara získal finančnú podporu na pokrytie cestovných nákladov a nákladov na jazykové kurzy.

Po presťahovaní sa do Ambergu, kde teraz býva v spoločnom byte so Sarou, začal Aitor pracovať počas odbornej prípravy v opatrovateľskom ústave Phönix Lebenszentren.

Sara je v súčasnosti v druhom ročníku trojročného štúdia Ausbildung, v rámci ktorého kombinuje prácu v opatrovateľskom ústave Seniorenheim der Diakonies diaľkovým štúdiom opatrovateľstva. „Je to dosť ťažké, najmä keď študujete v jazyku, ktorý nie je vaším rodným jazykom, ale považujem to za užitočnú výzvu,“ hovorí.

„Sme stále veľmi spokojní, motivovaní a vďační.“

V uplynulom roku bol sektor geriatrickej starostlivosti výrazne postihnutý ochorením COVID-19. Podľa Sariných slov išlo teda prirodzene o stresujúce obdobie pre zamestnancov. Jej štúdium bolo tiež prerušené z dôvodu obmedzení, hoci vyučovanie sa medzičasom obnovilo online.

Aitorove štúdium Ausbildung bolo tiež prerušené, ale nedávno sa zúčastnil na online integračnom kurze na zdokonalenie svojej nemčiny a dúfa, že čoskoro bude opäť pokračovať v odbornej príprave.

Napriek týmto nevyhnutným ťažkostiam sú Sara aj Aitor odhodlaní pokračovať vo svojej odbornej príprave a využiť ďalšie príležitosti, ktoré ponúka ich sektor v Nemecku.

„Sme stále veľmi šťastní, motivovaní a vďační, že sme mohli prísť do Nemecka žiť a pracovať,“ hovorí Sara. „Je to iná kultúra, iná krajina, iný jazyk a musíte sa všetkému prispôsobiť. Plánujeme tu však naďalej pracovať o odborne sa vzdelávať.“

Viac pohovorov v zrýchlenom režime naplánovaných na leto

Projekt EURES Nemecko počas pandémie pokračoval. Dve zatiaľ posledné kolá náboru sa uskutočnili online, projekt si však urdžal svoj overený formát a usporiadal pohovory v zrýchlenom režime.

Skupina 18 úspešných uchádzačov z Talianska a zo Španielska prišla do Bavorska, aby začala pracovať vo februári, a ďalších 90 uchádzačov v súčasnosti absolvuje kurzy nemeckého jazyka vo svojich domovských krajinách. Začnú pracovať v septembri.

Carmen a jej kolegovia zo siete EURES Carmen Allabar a Kim Prade sa teraz snažia rozšíriť projekt aj mimo Bavorska a už prebiehajú diskusie so zamestnávateľom v Durínsku.

Medzičasom organizujú aj pohovory v zrýchlenom režime na ďalších 90 voľných pracovných miest v rámci šiesteho kola prijímania zamestnancov v rámci projektu, ktoré sa má uskutočniť v júni alebo júli.

Ak máte záujem zúčastniť sa na tomto projekte, obráťte sa na tím na adrese ZAV [dot] Regionenteam-Suedwesteuropaatarbeitsagentur [dot] de (ZAV[dot]Regionenteam-Suedwesteuropa[at]arbeitsagentur[dot]de).

Ak sa chcete dozvedieť viac o ďalších príležitostiach v Nemecku, obráťte sa na zavatarbeitsagentur [dot] de (zav[at]arbeitsagentur[dot]de).

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Životné a pracovné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
  • osvedčený postup EURES
  • Správy z trhu práce/správy o mobilite
  • Úspešné príbehy
  • Mladosti
Sektor
  • Human health and social work activities

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.