Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet12 April 2021L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni4 min qari

Il-kura tal-anzjani fil-Ġermanja: L-istorja ta’ Sara u Aitor

Bħal ħafna pajjiżi tal-UE, il-Ġermanja ilha jkollha nuqqas ta’ persuni kwalifikati li jindukraw l-anzjani. L-EURES tal-Ġermanja ddeċieda li jindirizza dan permezz ta’ proġett li jgħaqqad flimkien ix-xogħol u t-taħriġ vokazzjonali fis-settur tal-kura ġerjatrika. Sara u Aitor kienu tnejn mill-parteċipanti tiegħu.

Caring for older people in Germany: Sara and Aitor’s story
Sara Campillo Margalef

Meta Sara applikat għall-proġett ta’ kwalifika internazzjonali tal-EURES tal-Ġermanja, hija qatt ma kienet ħadmet fil-kura ġerjatrika. Hi qalet “Kont fi żmien f’ħajti fejn kelli bżonn bidla radikali”. “Kont attirata lejn il-professjoni tal-kura ġerjatrika. L-idea li nkun kapaċi ngħin lin-nies li ma jistgħux joqogħdu weħidhom dehret sabiħa għalija.”

Intervisti “Speed dating”

L-ewwel pass għal Sara kien li tipparteċipa f’intervisti tat-tip “speed-dating” ma’ disa’ faċilitajiet ta’ kura ġerjatrika f’Amberg, il-Bavarja. Matul l-intervisti, il-Konsulent tal-EURES Carmen Kräutner ipprovdiet appoġġ għat-traduzzjoni. Filwaqt li hi waħda mill-persuni ewlenin tal-proġett, Carmen għandha relazzjoni mill-qrib mal-EURES ta’ Spanja grazzi għall-isfond bilingwi tagħha.

“Nieħu gost nappoġġa l-mobbiltà u ngħin biex tinħoloq sitwazzjoni ta’ benefiċċju għal kulħadd, għal dawk li qed ifittxu impjieg, għall-impjegaturi u – meta nkunu qed nitkellmu dwar il-kura ġerjatrika – għas-soċjetà,” qalet Carmen.

Sara bdiet tgħix il-Ġermanja... u ltaqet ma’ Aitor

Wara li kisbet offerta ta’ impjieg, Sara għamlet kors tal-bidu tal-lingwa Ġermaniża fi Spanja qabel ma marret il-Ġermanja għal kors ta’ integrazzjoni fi Frar 2019. Hija rċeviet ukoll appoġġ finanzjarju biex tkopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tagħha. Sara malajr stabbilixxiet lilha nfisha f’Amberg u kien hawn li ltaqgħet ma’ Aitor, is-sieħeb futur tagħha. Aitor kien ħadem preċedentement fil-kura ġerjatrika f’pajjiżu fi Spanja, iżda fil-biċċa l-kbira kellu kuntratti temporanji u s-sitwazzjoni tiegħu ma kinitx stabbli.

Meta sema’ dwar il-proġett tal-EURES tal-Ġermanja permezz tas-servizz pubbliku tal-impjiegi Spanjol, Aitor iddeċieda li jingħaqad ma’ avveniment ta’ speed dating fil-Bavarja. Bħal Sara, huwa rċieva appoġġ finanzjarju biex ikopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tal-kors tal-lingwa.

Wara li mar jgħix f’Amberg, fejn issa għandu appartament ma’ Sara, Aitor beda jaħdem fid-dar tal-kura Phönix Lebenszentren waqt li kien qed jagħmel kors ta’ taħriġ vokazzjonali.

Sara issa tinsab fit-tieni sena tagħha ta’ Ausbildung (Apprendistat) li jdum tliet snin, fejn tgħaqqad ix-xogħol tagħha fid-dar tal-anzjani Seniorenheim der Diakonie ma’ studji ta’ infermiera part-time. “Huwa pjuttost diffiċli, speċjalment meta tistudja f’lingwa li mhijiex tiegħek, iżda nqisha bħala sfida utli,” qalet hi.

“Għadna kuntenti ħafna, immotivati u grati”

Matul l-aħħar sena, is-settur tal-kura ġerjatrika ntlaqat ħafna mill-COVID-19. Naturalment, Sara tgħid li dan kien perjodu stressanti għall-persunal. L-istudji tagħha ġew interrotti wkoll minħabba r-restrizzjonijiet, għalkemm minn dak iż-żmien il-klassijiet reġgħu bdew online.

L-Ausbildung ta’ Aitor ġie interrott ukoll, iżda dan l-aħħar kien qed jipparteċipa f’kors ta’ integrazzjoni online biex itejjeb il-Ġermaniż tiegħu u jittama li jerġa’ jibda t-taħriġ tiegħu dalwaqt.

Minkejja dawn id-diffikultajiet inevitabbli, kemm Sara kif ukoll Aitor huma determinati li jkomplu bit-taħriġ tagħhom u jieħdu vantaġġ minn aktar opportunitajiet offruti fis-settur tagħhom fil-Ġermanja.

“Għadna kuntenti ħafna, motivati u grati li stajna niġu hawn fil-Ġermanja biex ngħixu u naħdmu,” qalet Sara. “Hija kultura oħra, pajjiż ieħor, lingwa oħra, u trid tadatta għal kollox, iżda qed inkomplu bil-pjanijiet tagħna li naħdmu u nitħarrġu hawn.”

Aktar speed dating ippjanat għas-sajf

Il-proġett tal-EURES tal-Ġermanja kompla matul il-pandemija. Iż-żewġ rawnds ta’ reklutaġġ l-aktar reċenti saru online, iżda l-proġett baqa’ fil-format fdat tiegħu bl-organizzazzjoni ta’ speed dating virtwali.

Grupp ta’ 18-il kandidat li kellhom suċċess mill-Italja u minn Spanja waslu fil-Bavarja biex jibdew jaħdmu fi Frar u 90 kandidat ieħor bħalissa qed isegwu korsijiet tal-lingwa Ġermaniża f’pajjiżhom. Huma ser jibdew jaħdmu f’Settembru.

Carmen u l-kollegi tagħha Konsulenti tal-EURES Carmen Allabar and Kim Prade issa qed ifittxu li jestendu l-proġett lil hinn mill-Bavarja u diġà qed jiddiskutu ma’ impjegatur f’Thuringia.

Sadanittant, huma qed jorganizzaw ukoll speed dating għal 90 pożizzjoni vakanti oħra fis-sitt rawnd ta’ reklutaġġ tal-proġett, li għandu jsir f’Ġunju jew f’Lulju.

Jekk int interessat li tipparteċipa f’dan il-proġett, ikkuntattja lit-tim fuq ZAV [dot] Regionenteam-Suedwesteuropaatarbeitsagentur [dot] de (ZAV[dot]Regionenteam-Suedwesteuropa[at]arbeitsagentur[dot]de).

Jekk int interessat li titgħallem dwar opportunitajiet oħra fil-Ġermanja, ikkuntattja lil zavatarbeitsagentur [dot] de (zav[at]arbeitsagentur[dot]de).

 

Aqra aktar:

Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Sib Il-Konsulenti tal-EURES

Kondizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi ta’ Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

Il-EURES fuq LinkedIn

Temi
  • L-aħjar prattika tal-EURES
  • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
  • Stejjer ta' suċċess
  • Żgħażagħ
Settur
  • Human health and social work activities

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.