Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия19 Юли 2019 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“Време за четене 1 мин

6 стъпки за започване на професионална дейност в чужбина: Част 3

В последната трета част от нашата поредица се разглеждат важните въпроси, на които трябва да се обърне внимание, когато се планира преместване в чужбина и установяване в нова държава.

6 steps to starting a professional career abroad: Part 3
EURES

Стъпка № 5: Преместване в чужбина

Преместването в чужбина е голяма крачка, но с известно планиране може да се улесни преходът и да се смекчи процесът.

Какво да имам предвид преди преместването?

 • Трудов договор: Трябва да получите копие от трудовия си договор и потвърждение за заплатата, преди да напуснете страната.
 • Важни документи: Направете копия на своите важни документи (напр. паспорт, застрахователни документи, удостоверение за раждане), за да можете да ги вземете със себе си, когато се премествате.
 • Езикови курсове: Ако още не владеете свободно езика на приемащата страна (или езика, който ще използвате всекидневно), обмислете възможността за езиков курс.
 • Банкови сметки: Може да решите да си откриете банкова сметка в новата държава (а може и да е необходимо, за да получавате заплатата си). Добре е да проучите предварително възможностите за това, за да знаете в каква ситуация сте и дали тази сметка може да бъде свързана със сметка във вашата държава по произход.
 • Застраховки: Вземете своята Европейска здравноосигурителна карта (или друга равностойна застраховка, ако сте гражданин на държава извън ЕС), за да имате пълно осигурително покритие. Може би е добре да закупите и застраховка за пътуване.
 • Настаняване: Къде ще живеете? Ако е възможно, би било добре да решите въпроса с мястото си за настаняване преди да започнете новата си работа. Ако това не е възможно, можете да проучите различни възможности и цени.
 • Социално осигуряване: Свържете се със своята социалноосигурителна институция, преди да напуснете държавата си на произход, за да получите цялата необходима информация и изискваните формуляри на ЕС. Също така може да е от помощ да разберете как е организирано това в новата държава и какви са формалностите, свързани с прехвърлянето на социалноосигурителни права (напр. социални обезщетения, обезщетения за безработица).
 • Данъчно облагане: Компетентните органи във вашата държава на произход следва да могат да предоставят консултации също и във връзка с данъчното облагане на територията на новата държава.
 • Семейство: Вие и вашето семейство имате същите права като местните работници. Това означава, че членовете на вашето семейство могат да ви придружават в новата държава, да посещават училище и да намерят работа (с подкрепата на EURES).
 • Образователна система: Служителите на EURES са важен източник на информация за училищата и образователната система в новата държава, както и уебсайтовете на съответните образователни институции.

Какво да имам предвид преди да напусна страната?

 • Сметки и договори: Уверете се, че сте приключили всичките си договорни отношения с доставчици на услуги (напр. газ, телефон, вода, интернет) съгласно законовите изисквания и добросъвестно.
 • Общински органи: Възможно е да се изисква да уведомите общинските органи, когато се премествате в чужбина.
 • Пощенски адрес: Актуализирайте пощенския си адрес на всички съответни уебсайтове и във всички съответни институции.
 • Данъци и обезщетения: Уверете се, че сте уведомили данъчната и социалноосигурителната администрации в своята държава на произход, че напускате страната.

Стъпка № 6: Установяване в нова държава

Една нова държава представлява едновременно предизвикателство и възможност. Има много неща, които трябва да се имат предвид и затова сме откроили няколко въпроса, на които може да обърнете внимание на първо място.

 • Осигурете си къде да живеете: Ако не сте могли да го уредите преди пристигането си, това трябва да е с приоритет. Вашият работодател може да ви помогне, а ако не, в началото можете да отседнете някъде временно и да си намерите постоянно място за живеене, след като се установите.
 • Разберете какви са законовите изисквания: Вероятно ще има някои правни и административни формалности, които трябва да спазите, за да се установите в новата държава. Препоръчително е да проучите това, за да сте наясно със своите задължения.
 • Научете правата си: Като гражданин на ЕС/ЕИП имате същите права на социалноосигурителни обезщетения като местните работници (напр. обезщетение за болест, отпуск по майчинство, пенсии), така че се уверете, че упражнявате тези свои права!
 • Открийте си банкова сметка: Вашият работодател вероятно ще изисква това, за да изплаща заплатите ви, и всички граждани на ЕС имат право да си открият основна банкова сметка в държавата, в която работят.
 • Научете езика: Ако още не го владеете свободно, изучаването на местния език е чудесна възможност за интегриране в нова държава — и за срещи с нови хора, които може да са в същото положение.
 • Проучете възможностите за транспорт: Вероятно ще трябва да пътувате всекидневно до работното си място и обратно, така че проучването на най-добрите варианти за транспорт може да ви помогне да спестите време и пари.
 • Приемете културата: Дори ако наскоро сте се преместили в съседна държава, културата ще се различава от тази, с която сте свикнали. Нови гледки, нови звуци, нови хора... най-добрият начин за адаптация е да се потопите в новата си среда. Колегите, работодателят или съседите ви вероятно могат да ви посъветват кои са най-интересните места и дейности във вашия район.
 • Потърсете съвет: Има над 800 служители на EURES, които са на разположение да предоставят съвети и помощ по редица теми. Можете да потърсите съответните служители в новата държава чрез раздела за живот и работа на портала на EURES.

Можете да научите повече за стъпки 5 и 6 на портала EURES и ако искате да започнете от началото на поредицата, можете да намерите първа и втора част тук.

 

Връзки по темата:

си открият основна банкова сметка

раздела за живот и работа

портала EURES

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Намерете служители на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
 • Препоръки и съвети
 • Дни/събития на работа
 • Младост
Сектор
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.