Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο
EURES (EURopean Employment Services)
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Ιουλίου 2019Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης1' χρόνος ανάγνωσης

6 βήματα για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας σταδιοδρομία στο εξωτερικό: Μέρος 3

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σειράς μας εξετάζονται τα σημαντικά θέματα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν σχεδιάζετε να μετακομίσετε στο εξωτερικό και να εγκατασταθείτε σε μια νέα χώρα.

6 steps to starting a professional career abroad: Part 3
EURES

Βήμα #5: Μετακόμιση στο εξωτερικό

Η μετακόμιση στο εξωτερικό είναι μεγάλο βήμα, αλλά με λίγο σχεδιασμό μπορείτε να διευκολύνετε τη μετάβαση, ώστε η διαδικασία να γίνει λιγότερο αγχωτική.

Τι πρέπει να σκεφτώ πριν μετακομίσω;

 • Σύμβαση εργασίας: Προτού αναχωρήσετε, θα πρέπει να λάβετε αντίγραφο της σύμβασης εργασίας σας και βεβαίωση αποδοχών.
 • Σημαντικά έγγραφα: Βγάλτε φωτοτυπίες των σημαντικών εγγράφων σας (π.χ. διαβατήριο, έγγραφα ασφάλισης, πιστοποιητικό γέννησης), ώστε να τα πάρετε μαζί σας όταν μετακομίσετε.
 • Μαθήματα ξένης γλώσσας: Εάν δεν έχετε ήδη γλωσσική ευχέρεια, μπορείτε να ξεκινήσετε μαθήματα στη γλώσσα της χώρας προορισμού σας (ή στη γλώσσα που θα χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση).
 • Τραπεζικοί λογαριασμοί: Μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό στη νέα χώρα διαμονής σας (και ίσως αυτό είναι απαραίτητο για την καταβολή του μισθού σας). Καλό θα είναι να διερευνήσετε από πριν τις επιλογές σας για να ξέρετε πώς θα κινηθείτε και αν ο λογαριασμός που σκοπεύετε να ανοίξετε μπορεί να συνδεθεί με αυτόν που έχετε στην πατρίδα σας.
 • Ασφάλιση: Πάρτε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ή αντίστοιχη ασφάλιση αν δεν είστε πολίτης της ΕΕ), ώστε να έχετε πλήρη κάλυψη. Ίσως θα ήταν καλό να αποκτήσετε και κάποια ταξιδιωτική ασφάλιση.
 • Κατάλυμα: Πού θα μείνετε; Αν μπορείτε, καλό θα είναι να ρυθμίσετε το θέμα της διαμονής πριν ξεκινήσετε τη νέα σας δουλειά. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε μπορείτε να κάνετε κάποια έρευνα για πιθανές επιλογές και τιμές.
 • Κοινωνική ασφάλιση: Πριν από την αναχώρησή σας, επικοινωνήστε με το ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων της χώρας σας προκειμένου να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα απαιτούμενα έντυπα της ΕΕ. Ζητήστε επίσης να σας βοηθήσουν να ενημερωθείτε για το σύστημα στη νέα χώρα διαμονής σας και για τις διατυπώσεις που χρειάζονται για τη μεταφορά των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. κοινωνικές παροχές, επιδόματα ανεργίας).
 • Φορολογία: Οι αρμόδιες αρχές στην πατρίδα σας μπορούν επίσης να σας δώσουν πληροφορίες για φορολογικές συμφωνίες που ισχύουν με τη χώρα προορισμού σας.
 • Οικογένεια: Εσείς και η οικογένειά σας έχετε τα ίδια δικαιώματα με τους εργαζόμενους της χώρας στην οποία μεταβαίνετε. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της οικογένειάς σας μπορούν να σας συνοδεύσουν στη νέα χώρα διαμονής σας, να φοιτήσουν στο σχολείο και να βρουν εργασία (με την υποστήριξη του EURES).
 • Εκπαιδευτικό σύστημα: Το προσωπικό του EURES μπορεί να σας δώσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα σχολεία και το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα προορισμού σας. Σημαντικές πληροφορίες μπορείτε επίσης να αντλήσετε και από τους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων εκπαιδευτικών αρχών.

Τι θα πρέπει να σκεφτώ λίγο πριν αναχωρήσω;

 • Λογαριασμοί και συμβόλαια: Βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει νομικά και πρακτικά κάθε συμβατική σχέση με παρόχους υπηρεσιών (π.χ. φυσικό αέριο, τηλέφωνο, ύδρευση, ίντερνετ).
 • Τοπική αρχή: Ίσως χρειάζεται να ενημερώσετε την τοπική αρχή όταν μετακομίζετε στο εξωτερικό.
 • Ταχυδρομική διεύθυνση: Αλλάξτε την ταχυδρομική σας διεύθυνση σε όλους τους σχετικούς δικτυακούς τόπους και ενημερώστε όλους τους αρμόδιους φορείς.
 • Φορολογία και παροχές: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει τις φορολογικές αρχές και τις αρχές κοινωνικής πρόνοιας της χώρας σας για την αναχώρησή σας.

Βήμα #6: Εγκατάσταση σε νέα χώρα

Μια νέα χώρα αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να σκεφτείτε, γι’ αυτό επισημαίνουμε κάποια ζητήματα στα οποία ίσως θα πρέπει να δώσετε προτεραιότητα.

 • Εξασφαλίστε τη διαμονή σας: Αν δεν μπορέσατε να ρυθμίσετε αυτό το θέμα πριν από την άφιξή σας, τότε θα πρέπει να μπει σε προτεραιότητα. Ο εργοδότης σας ίσως μπορεί να σας βοηθήσει, διαφορετικά μπορείτε να μείνετε αρχικά σε ένα προσωρινό κατάλυμα και να βρείτε κάτι μόνιμο μόλις τακτοποιηθείτε.
 • Κατανοήστε τις νομικές απαιτήσεις: Είναι πιθανό να υπάρχουν ορισμένες νομικές και διοικητικές διατυπώσεις που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να εγκατασταθείτε στη νέα χώρα διαμονής σας. Σας συστήνουμε να κάνετε από πριν σχετική έρευνα για να γνωρίζετε τις υποχρεώσεις σας.
 • Μάθετε τα δικαιώματά σας: Ως πολίτης της ΕΕ / του ΕΟΧ, έχετε τα ίδια δικαιώματα παροχών κοινωνικής ασφάλισης με τους εργαζόμενους της χώρας προορισμού (π.χ. επίδομα ασθενείας, άδεια μητρότητας, συντάξεις), γι’ αυτό βεβαιωθείτε ότι κάνετε χρήση αυτών των δικαιωμάτων!
 • Ανοίξτε τραπεζικό λογαριασμό: Ο εργοδότης σας είναι πιθανό να σας το ζητήσει για να καταβάλλει τον μισθό σας και όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν βασικό τραπεζικό λογαριασμό στη χώρα όπου εργάζονται.
 • Μάθετε τη γλώσσα: Αν δεν έχετε ήδη γλωσσική ευχέρεια, η εκμάθηση της γλώσσας είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενταχθείτε στη νέα χώρα που διαμένετε, αλλά και για να γνωρίσετε νέους ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται στην ίδια θέση με εσάς.
 • Διερευνήστε τις επιλογές μετακίνησης: Καθώς είναι πολύ πιθανό να χρειάζεται να μετακινείστε με μέσα μεταφοράς για να πηγαίνετε στη δουλειά, βρείτε τις καλύτερες επιλογές μετακίνησης για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα.
 • Γνωρίστε καλά τον πολιτισμό της χώρας: Ακόμη κι αν μετακομίσετε σε γειτονική χώρα, η κουλτούρα της θα διαφέρει από αυτήν που έχετε συνηθίσει. Καινούργιες εικόνες, καινούργιοι ήχοι, καινούργιοι άνθρωποι… ο καλύτερος τρόπος για να προσαρμοστείτε είναι να ενσωματωθείτε πλήρως στο νέο σας περιβάλλον. Οι συνάδελφοί σας, ο εργοδότης ή οι γείτονές σας ίσως μπορούν να σας προτείνουν τα μέρη και τις δραστηριότητες που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην περιοχή σας.
 • Ζητήστε συμβουλές: Περισσότεροι από 800 σύμβουλοι του EURES είναι πρόθυμοι να σας συμβουλεύσουν και να σας βοηθήσουν σε πολλά θέματα. Μπορείτε να αναζητήσετε τους κατάλληλους συμβούλους στη νέα χώρα διαμονής σας μέσω της ενότητας διαβίωσης και εργασίας της διαδικτυακής πύλης του EURES.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα βήματα 5 και 6 στη διαδικτυακή πύλη του EURES και αν θέλετε να ξεκινήσετε από την αρχή της σειράς, μπορείτε να βρείτε το πρώτο και το δεύτερο μέρος εδώ.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

ανοίξουν βασικό τραπεζικό λογαριασμό

ενότητας διαβίωσης και εργασίας

διαδικτυακή πύλη του EURES

 

Διαβάστε περισσότερα:

Ευρωπαϊκές ημερίδες για την απασχόληση

Drop’pin@EURES

Αναζητήστε προσωπικό του EURES

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις χώρες EURES

Βάση αναζήτησης εργασίας EURES

Υπηρεσίες EURES για τους εργοδότες

Πρόγραμμα εκδηλώσεων EURES

Προσεχείς διαδικτυακές εκδηλώσεις

Το EURES στο Facebook

Το EURES στο Twitter

Το EURES στο LinkedIn

Λεπτομέρειες

Θέματα
 • Χρήσιμες συμβουλές
 • Ημέρες εργασίας/Εκδηλώσεις
 • Νεολαία
Τομέας
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Αποποίηση ευθυνών

Τα άρθρα προορίζονται να παρέχουν στους χρήστες της πύλης EURES πληροφορίες για τρέχοντα θέματα και τάσεις και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τη συζήτηση. Το περιεχόμενό τους δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA) ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, το EURES και το ELA δεν υποστηρίζουν ιστοτόπους τρίτων που αναφέρονται παραπάνω.