Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article19 juli 2019European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion4 min read

6 trinn for å starte en yrkeskarrière i utlandet: Del 3

Den siste delen av vår serie i tre deler ser på viktige momenter å vurdere når man planlegger å flytte utenlands og bosette seg i et nytt land.

6 steps to starting a professional career abroad: Part 3
EURES

Trinn nr. 5: Flytte utenlands

Flytte utenlands er et stort skritt, men med litt planlegging kan man gjøre overgangen mykere og prosessen litt mindre skremmende.

Hva må jeg tenke på før jeg flytter?

 • Arbeidskontrakt: Du må få en kopi av ansettelseskontrakten din og bekreftelse på lønnen din før du reiser.
 • Viktig dokumentasjon: Ta kopier av de viktige dokumentene din (dvs. pass, forsikringspapirer, fødselsattest) slik at du kan ta dem med deg når du flytter.
 • Språkkurs: Hvis du ikke allerede snakker flytende, så vurder å ta et språkkurs for å lære deg vertslandets språk (eller det språket du kommer til å bruke daglig).
 • Bankkontoer: Du vil kanskje åpne en bankkonto i det nye landet (og vil komme til å trenge det for å få lønn). Det er verdt å sjekke alternativene på forhånd, slik at du vet hvor du står, og hvorvidt den kontoen kan knyttes til hjemmekontoen din.
 • Forsikring: Ta ditt europeiske helseforsikringskort (eller tilsvarende, hvis du ikke er en EU-statsborger), slik at du er fullt dekket. Det kan være bra å i tillegg investere i en reiseforsikring.
 • Innkvartering: Hvor skal du bo? Hvis du kan, hadde det vært bra å få ordnet innkvarteringen før du begynner i den nye jobben. Hvis det ikke er mulig, kan du gjøre noen undersøkelser i hva som finnes og hva det koster.
 • Sosial sikkerhet: Kontakt trygdekontoret ditt før du forlater hjemlandet for å få all nødvendig informasjon og de nødvendige EU-skjemaene. Det kan også være en hjelp å lære om oppsettet i ditt nye land og formaliteter knyttet til overføring av trygderettigheter (for eksempel sosiale ytelser, arbeidsledighetstrygd).
 • Skatt: Relevante myndigheter i hjemlandet ditt bør også kunne gi råd om skatteavtaler med ditt nye land.
 • Familie: Du og familien din har de samme rettighetene som innfødte arbeidstakere. Det betyr at familiemedlemmene dine kan bli med deg til ditt nye land, gå på skole og finne jobb der (med støtte fra EURES).
 • Utdanningssystem: EURES-ansatte er en viktig kilde til informasjon om skoler og utdanningssystem i det nye landet, i likhet med nettsidene til de relevante utdanningsmyndighetene.

Hva må jeg tenke på rett før jeg flytter?

 • Regninger og kontrakter: Sørg for at du juridisk og korrekt har avsluttet kontraktsforholdet med tjenesteleverandører (for eksempel gass, telefon, vann, internett).
 • Lokal myndighet: Du kan bli pålagt å informere din lokale myndighet når du flytter til utlandet.
 • Postadresse: Oppdater postadressen din på alle relevante nettsider og med alle relevante institusjoner.
 • Skatt og ytelser: Sørg for at du informerer skattemyndighetene og trygdekontorene i hjemlandet om at du flytter.

Trinn nr. 6: Bosette seg i et nytt land

Et nytt land representerer både en utfordring og en mulighet. Det er mye å tenke på, så vi har fremhevet noen av momentene som du kanskje vil prioritere.

 • Ordne innkvartering: Hvis du ikke klarer å ordne dette før ankomsten, bør dette være en prioritet. Arbeidsgiveren din kan kanskje hjelpe deg og hvis ikke, kan du starte med et midlertidig sted og finne deg et permanent sted så snart du har kommet deg i orden.
 • Forstå de juridiske kravene: Det kommer nok til å være noen juridiske og administrative formaliteter som du må gå gjennom for å bli etablert i ditt nye land. Det anbefales å undersøke dette for å være klar over hvilke forpliktelser man har.
 • Kjenn dine rettigheter: Som EU / EØS-borger har du samme rettigheter til trygdeordninger som innfødte arbeidstakere (for eksempel sykepenger, fødselspermisjon, pensjoner), så sørg for at du bruker disse rettighetene!
 • Åpne bankkonto: Arbeidsgiveren din kommer sannsynligvis til å kreve dette for å utbetale lønninger og alle EU-borgere har rett til å åpne en vanlig bankkonto i det landet der de arbeider.
 • Lær deg språket Hvis du ikke allerede snakker flytende, så er det å lære det lokale språket en fin måte å bli integrert i det nye landet på – og møte nye mennesker i samme situasjon.
 • Undersøk transportmulighetene: Du kommer sannsynligvis til å måtte pendle på jobb, så det å finne de beste transportmulighetene kan hjelpe deg å spare tid og penger.
 • Ta til deg kulturen: Selv om du bare har flyttet til et naboland, kommer kulturen til å være forskjellig fra det du er vant til. Nye severdigheter, nye lyder, nye mennesker... den beste måten å tilpasse seg er å fordype seg i de nye omgivelsene. Dine kolleger, arbeidsgivere eller naboer kan sannsynligvis gi råd om de mest interessante stedene og aktivitetene i lokalområdet.
 • Søk råd: Det finnes mer enn 800 EURES-ansatte som kan gi råd og assistanse på en lang rekke områder. Du kan søke etter en relevant ansatt i ditt nye land via bo- og arbeideseksjonen på EURES-portalen.

Du kan finne ut mer om trinn 5 og 6 i EURES-portalen og hvis du ønsker å starte på begynnelsen av serien, så finner du del en og del to her.

 

Relevante lenker:

åpne en vanlig bankkonto

bo- og arbeideseksjonen

EURES-portalen

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop'pin@EURES

Finn en EURES-medarbeider

Leve- og arbeidsvilkår i Eures-landene

Eures’ jobbdatabase

Eures’ tjenester for arbeidsgivere

Eures’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
 • Råd og tips
 • Jobbdager/arrangementer
 • Ungdom
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.