Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy29 września 2021Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia SpołecznegoCzas na przeczytanie: 3 min

9 najważniejszych pytań dotyczących COVID-19, jakie pracodawcy powinni zadawać kandydatom podczas rozmów kwalifikacyjnych

COVID-19 radykalnie zmienił proces zatrudniania dla pracodawców. Na skutek pandemii zmienił się również rodzaj umiejętności, których przedsiębiorstwa poszukują u kandydatów. Dlatego przygotowaliśmy kilka pytań dotyczących COVID-19, aby pomóc pracodawcom w wyborze idealnego kandydata.

Top 9 COVID-19 questions employers should ask candidates at job interviews
Unsplash

W jaki sposób dostosowuje się Pan/-i do życia po lockdownie?

To proste pytanie ma dwa cele – służy jako pomysł na rozpoczęcie rozmowy i pomaga kandydatowi w zachowaniu właściwego nastawienia na dalszą część rozmowy. Odpowiedź może również wstępnie określić odporność kandydata i jego zdolność przystosowawczą.

Czy wcześniej pracował/-a Pan/-i na odległość? W jaki sposób się Pan/-i dostosował/-a?

W świecie po pandemii COVID-19 zdolność do skutecznej i wydajnej pracy z domu jest cenną umiejętnością. Chociaż ludzie mogą nauczyć się pracy na odległość, telepraca nie jest łatwa dla niektórych osób. Za pomocą tego pytania możesz określić, na ile dobrze kandydat czuje się, pracując z domu.

Czego się Pan/-i nauczył/-a podczas pandemii?

Pytanie to również ma dwojaki cel. Kiedy pandemia dotknęła Europę w 2020 r., wiele osób wykorzystało dodatkowy czas na zdobycie nowych umiejętności w drodze kształcenia nieformalnego lub za pośrednictwem certyfikowanych kursów. Odpowiedź na to pytanie może pokazać, w jaki sposób kandydat jest otwarty na samorozwój i uczenie się przez całe życie. Można również poruszyć tę kwestię w inny sposób i zadać pytanie w sposób bardziej ogólny, na przykład w odniesieniu do doświadczeń życiowych.

W jaki sposób poradził/-a sobie Pan/-i ze stresem podczas pandemii COVID-19?

To pytanie zapewni lepsze zrozumienie odporności i zdolności adaptacyjnych kandydata, a także jego zdolności do radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami. W związku z COVID-19 oczekuje się, że świat pracy stanie się bardziej nieprzewidywalny, dlatego ważne jest, aby pracownicy byli w stanie dobrze radzić sobie ze zmianami.

Jakie są Pana/-i odczucia nt. pracy w biurze?

W przypadku niektórych kandydatów rozpoczęcie nowej pracy w przedsiębiorstwie może być koniecznością pracy w biurze po raz pierwszy od czasu pandemii. Niektórzy kandydaci mogą nadal niechętnie myśleć o powrocie do biura, co jest zrozumiałe. Ważne jest, aby wiedzieć, jakie jest stanowisko kandydata na ten temat, aby móc stwierdzić, czy jest ono zgodne z polityką Twojej firmy.

Jakie są Pana/-i odczucia nt. pracy na odległość w perspektywie średnio- i długoterminowej?

Pandemia nauczyła nas tego, że nie wiemy, jakie zmiany nastąpią w perspektywie średnio- i długoterminowej. Nowe ograniczenia i lockdowny to prawdopodobne scenariusze, dlatego ważne jest, aby poznać odczucia kandydata nt. pracy z domu w najbliższej przyszłości.

W jaki sposób rozwija Pana/-i relacje ze współpracownikami podczas pracy z domu?

Kandydatów, którzy zadeklarowali, że mają doświadczenie w pracy na odległość, można zapytać, w jaki sposób w tym czasie komunikowali się i utrzymywali relacje ze swoimi kolegami. Za pomocą tego pytania możesz określić umiejętności kandydata w zakresie komunikacji oraz zdolność do pełnienia roli członka zespołu.

Jakich narzędzi i sprzętu potrzebuje Pan/-i do pracy z domu?

Dobry pracodawca powinien zapewnić, aby jego pracownicy dysponowali wszelkim niezbędnym sprzętem, by skutecznie i profesjonalnie wykonywać swoją pracę z domu. Zapytaj kandydata o rodzaj sprzętu, który już posiada, aby móc ustalić, czy jesteś w stanie zaspokoić jego potrzeby w razie zatrudnienia.

Pandemia mocno dotknęła przedsiębiorstwa, a w szczególności pracowników. Niepewność zatrudnienia, programy przestojów ekonomicznych i obawy o zdrowie wpłynęły na osłabienie motywacji tysięcy pracowników w Europie. Przygotowaliśmy kilka wskazówek dla pracodawców, jak wzmocnić morale pracowników.

 

Powiązane linki:

Jak motywować pracowników wracających do pracy po pandemii COVID-19

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
 • Biznes/Przedsiębiorczość
 • Wiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilności
 • Trendy rekrutacyjne
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.