Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet29 Settembru 2021L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

L-aqwa disa’ mistoqsijiet dwar il-COVID-19 li l-impjegaturi għandhom jistaqsu lill-kandidati waqt l-intervisti tax-xogħol

Il-COVID-19 biddlet radikalment il-proċess ta’ reklutaġġ għall-impjegaturi. Il-pandemija wasslet ukoll għal bidla fit-tip ta’ ħiliet li l-kumpaniji qed ifittxu fl-applikanti. Huwa għalhekk li ħejjejna ftit mistoqsijiet dwar il-COVID-19 biex jgħinu lill-impjegaturi jagħżlu l-kandidat perfett.

Top 9 COVID-19 questions employers should ask candidates at job interviews
Unsplash

Kif qed taġġusta għall-ħajja wara l-lockdown?

Din il-mistoqsija sempliċi għandha żewġ għanijiet — isservi bħala l-bidu tal-konverżazzjoni, u tgħin lill-kandidat biex jieħu l-attitudni adatta għall-bqija tal-intervista. It-tweġiba tista’ wkoll tagħtik indikazzjoni inizjali tar-reżiljenza u l-adattabbiltà tal-kandidat.

Qatt ħdimt mill-bogħod qabel? Kif adattajt?

F’dinja ta’ wara l-COVID-19, il-kapaċità li wieħed jaħdem b’mod effettiv u effiċjenti mid-dar hija ħila siewja. Għalkemm in-nies jistgħu jitgħallmu jaħdmu mill-bogħod, it-telexogħol mhux faċli għal xi nies. B’din il-mistoqsija tista’ tiddetermina kemm huwa komdu l-kandidat li jaħdem mid-dar.

X’tgħallimt matul il-pandemija?

Din il-mistoqsija għandha wkoll għan doppju. Meta l-pandemija laqtet l-Ewropa fl-2020, ħafna nies użaw iż-żmien disponibbli biex jiksbu ħiliet ġodda jew permezz ta’ tagħlim informali jew korsijiet iċċertifikati. It-tweġiba għal din il-mistoqsija tista’ turik kemm il-kandidat huwa miftuħ għat-titjib personali u għat-tagħlim tul il-ħajja. Tista’ wkoll tieħu din il-mistoqsija f’direzzjoni differenti u tistaqsiha b’mod aktar ġenerali — pereżempju, f’termini ta’ lezzjonijiet tal-ħajja.

Kif iffaċċjajt l-istress matul il-COVID-19?

Din il-mistoqsija se tagħtik idea aħjar tar-reżiljenza u l-adattabbiltà tal-kandidat, kif ukoll il-kapaċità tiegħu li jindirizza sitwazzjonijiet stressanti. Bil-COVID-19, id-dinja tax-xogħol hija mistennija li ssir aktar imprevedibbli, għalhekk huwa importanti li l-impjegati jkunu kapaċi jittrattaw il-bidla b’mod tajjeb.

Kif tħossok li taħdem mill-uffiċċju?

Għal xi kandidati, il-bidu ta’ rwol ġdid fil-kumpanija tiegħek jista’ jkun l-ewwel darba li jkollhom jaħdmu f’uffiċċju mill-pandemija ’l hawn. Xi applikanti jistgħu jħossuhom xi ftit eżitanti li jirritornaw lura l-uffiċċju, xi ħaġa li wieħed jista’ jifhem. Huwa importanti li tkun taf x’inhi l-pożizzjoni tal-kandidat dwar dan is-suġġett, sabiex tkun tista’ tiddetermina jekk din taqbilx mal-politika tal-kumpanija tiegħek.

Kif tħossok li taħdem mill-bogħod fuq perjodu ta’ żmien medju sa twil?

Jekk tgħallimna xi ħaġa mill-pandemija, huwa li ma nafux kif l-affarijiet se jinbidlu fuq perjodu ta’ żmien medju sa twil. Restrizzjonijiet u lockdowns ġodda huma xenarji probabbli, għalhekk huwa importanti li wieħed jara kif il-kandidat iħossu li jaħdem mid-dar fil-futur qarib.

Kif tiżviluppa relazzjonijiet mal-kollegi waqt li tkun qed taħdem mid-dar?

Jekk il-kandidat ikun indika li għandu esperjenza ta’ xogħol mill-bogħod, tista’ titlobhom kif ikkomunikaw u ħolqu rabta mal-kollegi tagħhom matul dak iż-żmien. B’din il-mistoqsija, tista’ tiddetermina l-ħiliet ta’ komunikazzjoni tal-kandidat u l-kapaċità li jkun parteċipant f’tim.

Liema għodod u tagħmir għandek bżonn biex taħdem mid-dar?

Impjegatur tajjeb għandu jiżgura li l-impjegati tiegħu jkollhom it-tagħmir kollu meħtieġ biex jagħmlu xogħolhom b’mod effiċjenti u professjonali mid-dar. Staqsi lill-kandidat dwar it-tip ta’ tagħmir li diġà għandu, sabiex tkun tista’ tiddetermina jekk tistax tissodisfa l-ħtiġijiet tiegħu jekk jiġi rreklutat.

Il-pandemija kienet diffiċli għan-negozji u l-impjegati b’mod partikolari. In-nuqqas ta’ sigurtà tal-impjiegi, l-iskemi ta’ assenza bil-permess, u t-tħassib dwar is-saħħa naqqsu l-motivazzjoni ta’ eluf ta’ ħaddiema fl-Ewropa. Ħejjejna ftit  suġġerimenti għall-impjegaturi biex tingħata spinta lill-moral tal-impjegati.

 

Links relatati:

Kif timmotiva lill-impjegati li jerġgħu lura għax-xogħol wara l-COVID-19

 

Aqra aktar:

Il-Jiem tal-Impjiegi Ewropej

Sib Konsulenti tal-EURES

Il-kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi  tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Negozju/Intraprenditorija
 • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
 • Xejriet ta' reklutaġġ
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.