Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet29 Settembru 2021L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

L-aqwa disa’ mistoqsijiet dwar il-COVID-19 li l-impjegaturi għandhom jistaqsu lill-kandidati waqt l-intervisti tax-xogħol

Il-COVID-19 biddlet radikalment il-proċess ta’ reklutaġġ għall-impjegaturi. Il-pandemija wasslet ukoll għal bidla fit-tip ta’ ħiliet li l-kumpaniji qed ifittxu fl-applikanti. Huwa għalhekk li ħejjejna ftit mistoqsijiet dwar il-COVID-19 biex jgħinu lill-impjegaturi jagħżlu l-kandidat perfett.

Top 9 COVID-19 questions employers should ask candidates at job interviews
Unsplash

Kif qed taġġusta għall-ħajja wara l-lockdown?

Din il-mistoqsija sempliċi għandha żewġ għanijiet — isservi bħala l-bidu tal-konverżazzjoni, u tgħin lill-kandidat biex jieħu l-attitudni adatta għall-bqija tal-intervista. It-tweġiba tista’ wkoll tagħtik indikazzjoni inizjali tar-reżiljenza u l-adattabbiltà tal-kandidat.

Qatt ħdimt mill-bogħod qabel? Kif adattajt?

F’dinja ta’ wara l-COVID-19, il-kapaċità li wieħed jaħdem b’mod effettiv u effiċjenti mid-dar hija ħila siewja. Għalkemm in-nies jistgħu jitgħallmu jaħdmu mill-bogħod, it-telexogħol mhux faċli għal xi nies. B’din il-mistoqsija tista’ tiddetermina kemm huwa komdu l-kandidat li jaħdem mid-dar.

X’tgħallimt matul il-pandemija?

Din il-mistoqsija għandha wkoll għan doppju. Meta l-pandemija laqtet l-Ewropa fl-2020, ħafna nies użaw iż-żmien disponibbli biex jiksbu ħiliet ġodda jew permezz ta’ tagħlim informali jew korsijiet iċċertifikati. It-tweġiba għal din il-mistoqsija tista’ turik kemm il-kandidat huwa miftuħ għat-titjib personali u għat-tagħlim tul il-ħajja. Tista’ wkoll tieħu din il-mistoqsija f’direzzjoni differenti u tistaqsiha b’mod aktar ġenerali — pereżempju, f’termini ta’ lezzjonijiet tal-ħajja.

Kif iffaċċjajt l-istress matul il-COVID-19?

Din il-mistoqsija se tagħtik idea aħjar tar-reżiljenza u l-adattabbiltà tal-kandidat, kif ukoll il-kapaċità tiegħu li jindirizza sitwazzjonijiet stressanti. Bil-COVID-19, id-dinja tax-xogħol hija mistennija li ssir aktar imprevedibbli, għalhekk huwa importanti li l-impjegati jkunu kapaċi jittrattaw il-bidla b’mod tajjeb.

Kif tħossok li taħdem mill-uffiċċju?

Għal xi kandidati, il-bidu ta’ rwol ġdid fil-kumpanija tiegħek jista’ jkun l-ewwel darba li jkollhom jaħdmu f’uffiċċju mill-pandemija ’l hawn. Xi applikanti jistgħu jħossuhom xi ftit eżitanti li jirritornaw lura l-uffiċċju, xi ħaġa li wieħed jista’ jifhem. Huwa importanti li tkun taf x’inhi l-pożizzjoni tal-kandidat dwar dan is-suġġett, sabiex tkun tista’ tiddetermina jekk din taqbilx mal-politika tal-kumpanija tiegħek.

Kif tħossok li taħdem mill-bogħod fuq perjodu ta’ żmien medju sa twil?

Jekk tgħallimna xi ħaġa mill-pandemija, huwa li ma nafux kif l-affarijiet se jinbidlu fuq perjodu ta’ żmien medju sa twil. Restrizzjonijiet u lockdowns ġodda huma xenarji probabbli, għalhekk huwa importanti li wieħed jara kif il-kandidat iħossu li jaħdem mid-dar fil-futur qarib.

Kif tiżviluppa relazzjonijiet mal-kollegi waqt li tkun qed taħdem mid-dar?

Jekk il-kandidat ikun indika li għandu esperjenza ta’ xogħol mill-bogħod, tista’ titlobhom kif ikkomunikaw u ħolqu rabta mal-kollegi tagħhom matul dak iż-żmien. B’din il-mistoqsija, tista’ tiddetermina l-ħiliet ta’ komunikazzjoni tal-kandidat u l-kapaċità li jkun parteċipant f’tim.

Liema għodod u tagħmir għandek bżonn biex taħdem mid-dar?

Impjegatur tajjeb għandu jiżgura li l-impjegati tiegħu jkollhom it-tagħmir kollu meħtieġ biex jagħmlu xogħolhom b’mod effiċjenti u professjonali mid-dar. Staqsi lill-kandidat dwar it-tip ta’ tagħmir li diġà għandu, sabiex tkun tista’ tiddetermina jekk tistax tissodisfa l-ħtiġijiet tiegħu jekk jiġi rreklutat.

Il-pandemija kienet diffiċli għan-negozji u l-impjegati b’mod partikolari. In-nuqqas ta’ sigurtà tal-impjiegi, l-iskemi ta’ assenza bil-permess, u t-tħassib dwar is-saħħa naqqsu l-motivazzjoni ta’ eluf ta’ ħaddiema fl-Ewropa. Ħejjejna ftit  suġġerimenti għall-impjegaturi biex tingħata spinta lill-moral tal-impjegati.

 

Links relatati:

Kif timmotiva lill-impjegati li jerġgħu lura għax-xogħol wara l-COVID-19

 

Aqra aktar:

Il-Jiem tal-Impjiegi Ewropej

Sib Konsulenti tal-EURES

Il-kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi  tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
Negozju/IntraprenditorijaAħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilitàXejriet ta' reklutaġġ
Settur
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.