Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel25 april 2018Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 3 min

Slovakiska lärlingar tar med sig en europeisk dimension till fransk restaurang

Sommaren 2017 började Lucia Belúchová sin ett års långa lärlingsutbildning på ett brasserie i staden Laval i norra Frankrike.

Slovak apprentices bring a European flavour to French restaurant
Shutterstock

Innan Lucia flyttade till Frankrike – en resa som tog henne 18 timmar med minibuss – hade hon studerat vid Nitra Hotel Academy i sitt hemland Slovakien, där hon erhöll examensbevis som omfattar service och företagsledning i besöksnäringen.

Lucia var sedan ute efter att få lite yrkeserfarenhet utomlands och med hjälp av programmet Ditt första Euresjobb fann hon sin lärlingsutbildning på Lavals Le Cap Horn-brasserie.

Ditt första Euresjobb erbjuder arbetssökande en möjlighet att få värdefull arbetslivserfarenhet utomlands, och introducerar dem till ett nytt land, ny kultur, och ofta ett nytt språk. För Lucia var detta kulturella och språkliga incitament den främsta drivkraften för att delta i programmet.

– Jag ville förbättra min franska och lära känna en annan kultur, så jag bestämde mig för att åka till Frankrike. Innan dess hade jag aldrig arbetat utomlands, säger hon.

För lärlingar som Lucia ger arbete utomlands nya erfarenheter och utmaningar.

– Det svåraste har varit det franska språket. I skolan var det lätt, men verkligheten är mycket svårare. Det finns också många saker som förvånar mig eftersom Frankrike skiljer sig mycket från Slovakien, säger Lucia.

För att hjälpa henne att bosätta sig i Frankrike, fick Lucia ekonomiskt stöd från Ditt första Euresjobb och erbjöds boende i ett hus där hon delade bostad med andra unga lärlingar.

Lucias dubbla lärlingsutbildning innebär att hon arbetar ungefär tre veckor i månaden som servitris på brasseriet, och resten av sin tid studerar hon vid Centre de Formation des Apprentis des Villes de la Mayenne (CFA VM, Städernas utbildningscentrum för lärlingar i Mayenne).

Lucia är inte den första slovakiska lärlingen som har arbetat på Le Cap Horn. I själva verket har brasseriet med stor framgång rekryterat lärlingar från landet under de senaste fyra åren, tack vare ett samarbete med CFA VM som representerar Ditt först Euresjobb genom att fungera som en förmedlare mellan lokala företag och utländska arbetssökande.

Som Le Cap Horns verkställande direktör Gilles Poulain förklarar, har detta gett brasseriet tillgång till en grupp av potentiella lärlingar som erbjuder sektorn en entusiasm och passion som är en bristvara lokalt.

– Jag har nu i fyra år kunnat rekrytera lärlingar från Slovakien. Unga människor som är hårt arbetande och intresserade av sektorn – något som saknas i vår region, säger Gilles.

Lucia och hennes slovakiska lärlingskollegor har också imponerat på Gilles med sina språkkunskaper i både franska och engelska. Enligt Vincent Ledauphin, chef för europeiska program på CFA VM, ger närvaron av flerspråkiga lärlingar från utlandet på arbetsplatser en europeisk dimension som är bra för kunderna och som kan bidra till att göra fransk personal mer öppen och medveten om Europa.

Med sin entusiasm, sina språkkunskaper och sitt internationella perspektiv har Lucia och hennes föregångare gjort mer än bara hjälpt till att åtgärda ett kompetensunderskott, vilket resulterat i ett partnerskap som är till ömsesidig nytta för både arbetsgivare och arbetstagare.

Detta partnerskap är en del av ett pilotprojekt som utförs av ett konsortium av 33 europeiska utbildningscentrum, bland annat CFA VM och Nitra Hotel Academy, som leds av arbetarföreningen Les Compagnons du Devoir. Projektet stöds av den franska ledamoten av Europaparlamentet Jean Arthuis och kommissionens GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering, och det finns hopp om att det i framtiden kommer att inspirera lika framgångsrika partnerskap över hela Europa.

Ditt första Euresjobb är ett program som Europeiska unionen anordnar för att åstadkomma rörlighet i arbetslivet. För att få reda på mer om sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter inom hela EU eller för att hitta arbetstagare med de kompetenser du behöver, kan du ta kontakt med en av programmets arbetsförmedlingar eller med din lokala Euresrådgivare via Euresportalen.

 

Länkar:

Ditt första Euresjobb

Euresportalen

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta en Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Externa EURES-nyheter
 • Externa intressenter
 • Framgångsberättelser
 • Ungdom
Relaterade avsnitt
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.