Направо към основното съдържание
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия10 Януари 2020 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“Време за четене 1 мин

Подготовка за уменията на бъдещето

Технологичните постижения, например автоматизацията, изкуственият интелект и роботиката, ще имат все по-силно влияние върху работната среда. Нуждите от умения се променят и в отговор на това ЕС и националните правителства излязоха с широк спектър от инициативи. Но какво мислят самите работници за това?

Preparing for the future of skills
EURES

За да се запознае с мнението на хората относно начина, по който се променя трудовият свят, неотдавна Deloitte предприе европейско проучване на работната сила. В 15-месечното проучване са анкетирани над 15 000 души в 10 европейски страни. Предлагаме ви обобщение на основните констатации.

По-голямата част от работниците считат въздействието на технологичните промени за положително

Deloitte констатира, че като цяло работниците имат положително отношение към влиянието на технологичните промени върху уменията:

 • 51 % от работниците смятат, че в рамките на 10 години автоматизацията ще подобри качеството на тяхната работа;
 • 50 % смятат, че автоматизацията им дава възможност да развият нови умения;
 • 48 % смятат, че автоматизацията ще ги направи по-продуктивни;
 • Само 24 % смятат, че автоматизацията ще направи излишна работата им;
 • Само 26 % заявяват, че автоматизацията ще намали сигурността на работата им.

Когато се отчете нивото на образование, работниците с по-високи нива имат по-положително мнение за въздействието на технологиите, докато работниците с по-ниски нива са по-песимистични.

По-голямата част от работниците се чувстват подготвени за бъдещето

Почти 90 % от работниците вярват, че са „подготвени до известна степен“ или „добре подготвени“ за бъдещето.

По отношение на компетенциите в основните видове умения:

 • 52 % считат, че вече имат отлични умения в областта на информационните технологии (като 23 % заявяват, че трябва да подобрят настоящите си умения);
 • 45 % вече имат високо ниво на технически познания (като 20 % се нуждаят от усъвършенстване на настоящите си умения);
 • 38 % вече имат високо ниво на умения за учене (19 % трябва да подобрят настоящите си умения).

Освен това работниците се считат за по-подготвени за промените, породени от нововъзникващите технологии в сравнение с други участници:

 • 26 % смятат, че са много подготвени;
 • 22 % смятат, че техният работодател е много добре подготвен;
 • 19 % смятат, че секторът е много добре подготвен;
 • 14 % смятат, че техните правителства/политически институции са много подготвени.

По-голямата част от работниците смятат, че политическите мерки следва да се съсредоточат върху образованието и обучението.

Запитани за различните мерки, които правителството може да предприеме, работниците отдават най-голям приоритет на образованието и обучението:

 • 52 % от работниците смятат, че политическите мерки следва да дават приоритет на подобряването на достъпа до професионално обучение;
 • 52 % смятат, че мерките следва да дадат приоритет на подобряването на средното образование;
 • 46 % смятат, че мерките следва да дадат приоритет на подобряването на достъпа до нови технологии;
 • 42 % заявяват, че мерките следва да дават приоритет на подобряването на висшето образование;
 • Само 21 % смятат, че мерките следва да дадат приоритет на ограничаването на използването на технологии, които излагат на риск работните места.

Когато се отчете нивото на образование, работниците с по-ниски нива на образование са по-склонни да подкрепят ограничаването на новите технологии.

Заключения и препоръки

 • По-голямата част от работниците са готови да се възползват от потенциала на технологиите. Това е в разрез с обичайното убеждение, че работниците се боят и се противопоставят на технологичните промени. Deloitte препоръчва създателите на политики да намерят начин да включат работниците в процеса на преход, а публичните органи да се съсредоточат върху разработването на положителен дискурс около цифровата революция (например потенциала на технологиите за създаване на работни места).
 • Нискоквалифицираните работници рискуват да бъдат пренебрегнати, освен ако не се предприемат подходящи мерки. Служителите с високо ниво на образование са по-оптимистични относно бъдещето на труда, отколкото тези с по-ниско. Deloitte препоръчва правителствата да предприемат действия, за да гарантират, че всички са осведомени и подготвени за реалностите на Индустрия 4.0, по-специално като използват съобразени с конкретните условия политически мерки, за да помогнат на онези, които са изложени на най-голям риск от изоставане.
 • Работниците очакват правителството да даде пример и да предостави всеобхватна рамка. Фактът, че голям процент от работниците смятат, че са подготвени за бъдещето, предполага, че някои могат да подценяват въздействието на бъдещите промени и че е налице обща липса на осведоменост относно необходимостта от повишаване на квалификацията и преквалификацията. Deloitte препоръчва правителствата и публичните органи да предоставят информация на работниците и да дадат положителен пример чрез възприемане на нови технологии.
 • Правителствата следва да осигурят подходяща среда за заинтересованите страни за преодоляване на недостига на умения. От една страна, работниците смятат, че политиките в областта на образованието и обучението следва да бъдат приоритет, но от друга, те считат също, че предоставянето на обучение е до голяма степен отговорност на работодателите, а не на публичните органи. Deloitte препоръчва дружествата да водят технологичния преход чрез създаването на култура на обучение и че правителствата следва да инвестират в ПОО и ученето през целия живот.

Повече информация за европейското проучване на работната сила за 2019 г. и констатациите на Deloitte са достъпни на уебсайта наDeloitte Insights.

 

Връзки по темата:

Deloitte Insights

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
 • Бизнес /Предприемачество
 • Външни новини на EURES
 • Новини от пазара на труда/новини за мобилността
 • Новини/доклади/статистика
 • Тенденции при набиране на персонал
Сектор
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.