Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия10 Януари 2020 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Подготовка за уменията на бъдещето

Технологичните постижения, например автоматизацията, изкуственият интелект и роботиката, ще имат все по-силно влияние върху работната среда. Нуждите от умения се променят и в отговор на това ЕС и националните правителства излязоха с широк спектър от инициативи. Но какво мислят самите работници за това?

Preparing for the future of skills
EURES

За да се запознае с мнението на хората относно начина, по който се променя трудовият свят, неотдавна Deloitte предприе европейско проучване на работната сила. В 15-месечното проучване са анкетирани над 15 000 души в 10 европейски страни. Предлагаме ви обобщение на основните констатации.

По-голямата част от работниците считат въздействието на технологичните промени за положително

Deloitte констатира, че като цяло работниците имат положително отношение към влиянието на технологичните промени върху уменията:

 • 51 % от работниците смятат, че в рамките на 10 години автоматизацията ще подобри качеството на тяхната работа;
 • 50 % смятат, че автоматизацията им дава възможност да развият нови умения;
 • 48 % смятат, че автоматизацията ще ги направи по-продуктивни;
 • Само 24 % смятат, че автоматизацията ще направи излишна работата им;
 • Само 26 % заявяват, че автоматизацията ще намали сигурността на работата им.

Когато се отчете нивото на образование, работниците с по-високи нива имат по-положително мнение за въздействието на технологиите, докато работниците с по-ниски нива са по-песимистични.

По-голямата част от работниците се чувстват подготвени за бъдещето

Почти 90 % от работниците вярват, че са „подготвени до известна степен“ или „добре подготвени“ за бъдещето.

По отношение на компетенциите в основните видове умения:

 • 52 % считат, че вече имат отлични умения в областта на информационните технологии (като 23 % заявяват, че трябва да подобрят настоящите си умения);
 • 45 % вече имат високо ниво на технически познания (като 20 % се нуждаят от усъвършенстване на настоящите си умения);
 • 38 % вече имат високо ниво на умения за учене (19 % трябва да подобрят настоящите си умения).

Освен това работниците се считат за по-подготвени за промените, породени от нововъзникващите технологии в сравнение с други участници:

 • 26 % смятат, че са много подготвени;
 • 22 % смятат, че техният работодател е много добре подготвен;
 • 19 % смятат, че секторът е много добре подготвен;
 • 14 % смятат, че техните правителства/политически институции са много подготвени.

По-голямата част от работниците смятат, че политическите мерки следва да се съсредоточат върху образованието и обучението.

Запитани за различните мерки, които правителството може да предприеме, работниците отдават най-голям приоритет на образованието и обучението:

 • 52 % от работниците смятат, че политическите мерки следва да дават приоритет на подобряването на достъпа до професионално обучение;
 • 52 % смятат, че мерките следва да дадат приоритет на подобряването на средното образование;
 • 46 % смятат, че мерките следва да дадат приоритет на подобряването на достъпа до нови технологии;
 • 42 % заявяват, че мерките следва да дават приоритет на подобряването на висшето образование;
 • Само 21 % смятат, че мерките следва да дадат приоритет на ограничаването на използването на технологии, които излагат на риск работните места.

Когато се отчете нивото на образование, работниците с по-ниски нива на образование са по-склонни да подкрепят ограничаването на новите технологии.

Заключения и препоръки

 • По-голямата част от работниците са готови да се възползват от потенциала на технологиите. Това е в разрез с обичайното убеждение, че работниците се боят и се противопоставят на технологичните промени. Deloitte препоръчва създателите на политики да намерят начин да включат работниците в процеса на преход, а публичните органи да се съсредоточат върху разработването на положителен дискурс около цифровата революция (например потенциала на технологиите за създаване на работни места).
 • Нискоквалифицираните работници рискуват да бъдат пренебрегнати, освен ако не се предприемат подходящи мерки. Служителите с високо ниво на образование са по-оптимистични относно бъдещето на труда, отколкото тези с по-ниско. Deloitte препоръчва правителствата да предприемат действия, за да гарантират, че всички са осведомени и подготвени за реалностите на Индустрия 4.0, по-специално като използват съобразени с конкретните условия политически мерки, за да помогнат на онези, които са изложени на най-голям риск от изоставане.
 • Работниците очакват правителството да даде пример и да предостави всеобхватна рамка. Фактът, че голям процент от работниците смятат, че са подготвени за бъдещето, предполага, че някои могат да подценяват въздействието на бъдещите промени и че е налице обща липса на осведоменост относно необходимостта от повишаване на квалификацията и преквалификацията. Deloitte препоръчва правителствата и публичните органи да предоставят информация на работниците и да дадат положителен пример чрез възприемане на нови технологии.
 • Правителствата следва да осигурят подходяща среда за заинтересованите страни за преодоляване на недостига на умения. От една страна, работниците смятат, че политиките в областта на образованието и обучението следва да бъдат приоритет, но от друга, те считат също, че предоставянето на обучение е до голяма степен отговорност на работодателите, а не на публичните органи. Deloitte препоръчва дружествата да водят технологичния преход чрез създаването на култура на обучение и че правителствата следва да инвестират в ПОО и ученето през целия живот.

Повече информация за европейското проучване на работната сила за 2019 г. и констатациите на Deloitte са достъпни на уебсайта наDeloitte Insights.

 

Връзки по темата:

Deloitte Insights

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
Бизнес /ПредприемачествоВъншни новини на EURESНовини от пазара на труда/новини за мобилносттаНовини/доклади/статистикаТенденции при набиране на персонал
Сектор
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.