Siirry pääsisältöön
EURES (EURopean Employment Services)
Uutisartikkeli10. tammikuuta 2020Euroopan työviranomainen, Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastoArvioitu lukuaika: 4 min

Valmistautuminen osaamiseen perustuvaan tulevaisuuteen

Automaation, tekoälyn ja robotiikan kaltaisella teknologisella kehityksellä on merkittävä vaikutus työpaikkoihin nyt ja tulevaisuudessa. Osaamistarpeet muuttuvat koko ajan, ja sekä EU että jäsenvaltioiden hallitukset ovat vastanneet niihin monenlaisilla aloitteilla. Mitä työntekijät itse ajattelevat tästä tilanteesta?

Preparing for the future of skills
EURES

Saadakseen tietoa ihmisten suhtautumisesta työelämän muuttumiseen Deloitte toteutti äskettäin eurooppalaista työvoimaa koskevan tutkimuksen. Kyselytutkimus toteutettiin 15 kuukauden aikana ja siihen osallistui yli 15 000 henkilöä kymmenestä EU-maasta. Seuraavassa esitetään tiivistetysti kyselyn keskeiset tulokset.

Valtaosa työntekijöistä suhtautuu teknologiseen muutokseen myönteisesti

Deloitte havaitsi, että työntekijät suhtautuvat yleensä myönteisesti siihen, miten teknologinen muutos vaikuttaa osaamiseen:

 • 51 prosenttia työntekijöistä on sitä mieltä, että kymmenen vuoden kuluessa automaatio parantaa heidän työnsä laatua
 • 50 prosenttia on sitä mieltä, että automaatio antaa heille mahdollisuuden kehittää uusia taitoja
 • 48 prosenttia on sitä mieltä, että automaatio lisää heidän tuottavuuttaan
 • vain 24 prosenttia on sitä mieltä, että automaation tuloksena heidän työpanostaan ei enää tarvita
 • vain 26 prosenttia toteaa, että automaatio heikentää heidän työsuhdeturvaansa.

Kun koulutustaso otetaan huomioon, korkeasti koulutetut työntekijät suhtautuvat myönteisemmin teknologian vaikutukseen, kun taas heikommin koulutetut työntekijät suhtautuvat siihen kielteisemmin.

Valtaosa työntekijöistä kokee olevansa valmistautunut tulevaisuuden varalle

Lähes 90 prosenttia työntekijöistä on sitä mieltä, että he ovat ”valmistautuneet jossain määrin” tai ”valmistautuneet erittäin hyvin” tulevaisuuteen.

Osaaminen tärkeimmillä aloilla:

 • 52 prosenttia on sitä mieltä, että heidän tietotekniikan taitonsa ovat jo edistyneellä tasolla (23 prosenttia toteaa, että heidän olisi vielä parannettava nykyisiä taitojaan)
 • 45 prosentilla tekniset taidot ovat jo nyt korkealla tasolla (20 prosentin on vielä parannettava nykyisiä taitojaan)
 • 38 prosentilla oppimistaidot ovat korkealla tasolla (19 prosentin on vielä parannettava nykyisiä taitojaan).

Työntekijät myös katsovat olevansa paremmin valmistautuneita uuden teknologian aikaansaamaan kehitykseen kuin muut toimijat:

 • 26 prosenttia katsoo olevansa erittäin hyvin valmistautuneita
 • 22 prosenttia on sitä mieltä, että heidän työnantajansa on erittäin hyvin valmistautunut
 • 19 prosenttia on sitä mieltä, että heidän alansa on erittäin hyvin valmistautunut
 • 14 prosenttia on sitä mieltä, että heidän hallituksensa / poliittiset instituutiot ovat erittäin hyvin valmistautuneita.

Valtaosa työntekijöistä on sitä mieltä, että poliittiset toimenpiteet olisi kohdistettava koulutukseen

Kun työntekijöiltä kysytään toimenpiteistä, joita hallitukset saattavat toteuttaa, he asettavat etusijalle koulutuksen:

 • 52 prosenttia työntekijöistä on sitä mieltä, että poliittisilla toimenpiteillä olisi pyrittävä ensisijaisesti parantamaan ammatillisen koulutuksen saatavuutta
 • 52 prosenttia on sitä mieltä, että toimenpiteillä olisi pyrittävä ensisijaisesti parantamaan ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutusta
 • 46 prosenttia on sitä mieltä, että toimenpiteillä olisi ensisijaisesti pyrittävä parantamaan uuden teknologian käyttömahdollisuutta
 • 42 prosenttia on sitä mieltä, että toimenpiteillä olisi pyrittävä ensisijaisesti parantamaan korkeakoulutusta
 • vain 21 prosenttia katsoo, että toimenpiteillä olisi pyrittävä ensisijaisesti rajoittamaan työpaikkoja vaarantavien teknologioiden käyttöä.

Heikommin koulutetut työntekijät kannattavat todennäköisimmin uusien teknologioiden käytön rajoittamista.

Keskeiset päätelmät ja suositukset

 • Valtaosa työntekijöistä on valmis hyödyntämään teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä on ristiriidassa sen perinteisen käsityksen kanssa, että työntekijät pelkäävät ja vastustavat teknologista muutosta. Deloitte suosittelee, että päättäjät pohtivat keinoja, joilla työntekijät saadaan osallistumaan siirtymäprosessiin, ja että viranomaiset keskittyvät antamaan digitaalisesta vallankumouksesta myönteisen kuvan (esim. korostamalla teknologian tarjoamia mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja).
 • Ilman asianmukaisia toimenpiteitä heikosti koulutetut työntekijät ovat vaarassa jäädä jälkeen. Työntekijät, joilla on korkea koulutustaso, suhtautuvat tulevaisuuden työelämään myönteisemmin kuin työntekijät, jolla on heikko koulutustaso. Deloitte suosittelee, että hallitukset toteuttavat toimia sen varmistamiseksi, että kaikki ovat tietoisia teollisuuden neljännen vallankumouksen (”Industry 4.0”) realiteeteista ja ovat valmistautuneet niihin, etenkin auttamalla räätälöidyillä poliittisilla toimenpiteillä niitä, jotka ovat suurimmassa vaarassa jäädä jälkeen.
 • Työntekijät odottavat, että hallitus näyttää esimerkkiä ja tarjoaa yleiset puitteet. Se, että suuri osa työntekijöistä kokee olevansa valmistautuneita tulevaisuuteen, voi tarkoittaa, että jotkut aliarvioivat tulevien muutosten vaikutukset ja että osaamisen kehittämisen ja uudelleenkoulutuksen tarpeesta tiedetään yleisesti liian vähän. Deloitte suosittelee hallituksia ja viranomaisia tarjoamaan työntekijöille tietoa ja näyttämään myönteistä esimerkkiä ottamalla käyttöön uutta teknologiaa.
 • Hallitusten olisi tarjottava sidosryhmille oikeanlainen ympäristö osaamisvajeen korjaamiseksi. Vaikka työntekijöiden mielestä koulutuspoliittiset toimenpiteet olisi asetettava etusijalle, he ovat myös sitä mieltä, että koulutuksen tarjoaminen on ennen kaikkea työnantajien eikä viranomaisten tehtävä. Deloitte suosittelee, että yritykset johtavat teknologista siirtymää toteuttamalla oppimiskulttuuria ja hallitukset investoivat ammatilliseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Lisätietoja eurooppalaista työvoimaa koskevasta tutkimuksesta (European Workforce Survey 2019) ja Deloitten tulokset ovat saatavana Deloitte Insights -verkkosivustolla.

 

Asiaan liittyviä linkkejä:

Deloitten näkemyksiä

 

Lisätietoja:

Euroopan työpaikkapäivät

Drop’pin@EURES

Hae EURES-neuvojaa

Eläminen ja työskentely EURES-maissa

EURESin työpaikkatietokanta

EURES-palvelut työnantajille

EURESin tapahtumakalenteri

Tulevat online-tapahtumat

EURES Facebookissa

EURES Twitterissä

EURES LinkedInissä

Aiheet
 • Liiketoiminta / Yrittäjyys
 • Ulkoiset EURES-uutiset
 • Työmarkkinauutiset/liikkuvuusuutiset
 • Uutiset/raportit/tilastot
 • Rekrytointitrendit
Sektori
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastuuvapauslauseke

Artikkelien tarkoituksena on tarjota EURES-portaalin käyttäjille tietoa ajankohtaisista aiheista ja suuntauksista sekä herättää keskustelua ja keskustelua. Niiden sisältö ei välttämättä vastaa Euroopan työviranomaisen (ELA) tai Euroopan komission näkemystä. Lisäksi EURES ja ELA eivät tue edellä mainittuja kolmansien osapuolien verkkosivustoja.