Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel10 januari 2020Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 4 min

Förbereda sig för de framtida kompetensbehoven

Tekniska framsteg som exempelvis automatisering, artificiell intelligens och robotteknik har en stor inverkan på dagens och framtidens arbetsplatser. Kompetensbehoven förändras och både EU och de nationella regeringarna har svarat med många olika initiativ. Men vad anser arbetstagarna själva om situationen?

Preparing for the future of skills
EURES

För att få en inblick i människors tankar om hur arbetslivet förändras genomförde Deloitte nyligen en europeisk arbetskraftsundersökning. I studien som utfördes under 15 månader ingick fler än 15 000 människor i 10 EU-länder. Vi sammanfattar de viktigaste resultaten här.

De flesta arbetstagare ser den tekniska förändringens inverkan som positiv

Deloitte konstaterade att arbetstagarna i allmänhet är positiva till de tekniska förändringarnas inverkan på färdigheter:

 • 51 procent av arbetstagarna tror att inom 10 år kommer automatiseringen att förbättra kvaliteten på deras arbete.
 • 50 procent tror att automatiseringen ger dem möjlighet att utveckla nya färdigheter.
 • 48 procent anser att automatiseringen kommer att göra dem mer produktiva.
 • Endast 24 procent tror att automatiseringen kommer att leda till att deras arbete blir överflödigt.
 • Endast 26 procent säger att automatiseringen kommer att minska deras anställningstrygghet.

När man tar hänsyn till utbildningsnivå är arbetstagare med högre utbildning mer positiva till teknikens effekter, medan arbetstagare med lägre utbildningsnivå har en mer negativ bild.

De flesta arbetstagare känner sig redo för framtiden

Nästan 90 procent av arbetstagarna tror att de ”i viss mån är förberedda” eller ”mycket väl förberedda” inför framtiden.

När det gäller kompetens inom de viktigaste kompetensområdena:

 • 52 procent anser att de redan har avancerade it-kunskaper (medan 23 procent anger att de skulle behöva förbättra sina befintliga färdigheter).
 • 45 procent har redan teknisk kunskap på hög nivå (medan 20 procent behöver förbättra sina befintliga färdigheter).
 • 38 procent har redan stor inlärningsförmåga (medan 19 procent behöver förbättra sin befintliga förmåga).

Arbetstagare ser sig också själva som mer förberedda på utvecklingen som ny teknik innebär än andra aktörer:

 • 26 procent tror att de är mycket väl förberedda.
 • 22 procent tror att deras arbetsgivare är mycket väl förberedda.
 • 19 procent tror att deras sektor är mycket väl förberedd.
 • 14 procent tror att deras regering/politiska institutioner är mycket väl förberedda.

De flesta arbetstagare anser att politiska åtgärder bör inriktas på utbildning och fortbildning

När arbetstagare tillfrågades om de olika åtgärder som regeringen kan komma att ta initiativ till, fäster de största vikt vid utbildning och fortbildning:

 • 52 procent av arbetstagarna anser att politiska åtgärder bör prioritera förbättrad tillgång till yrkesutbildning.
 • 52 procent anser att åtgärderna bör prioritera förbättrad gymnasieutbildning.
 • 46 procent anser att åtgärderna bör prioritera förbättrad tillgång till ny teknik.
 • 42 procent anger att åtgärderna bör prioritera förbättrad universitetsutbildning.
 • Endast 21 procent anser att åtgärderna bör prioritera att begränsa användningen av teknik som utgör en risk för jobben.

Om man tittar på utbildningsnivå är arbetstagare med lägre utbildningsnivå mer benägna att stödja en begränsning av ny teknik.

Slutsatser och rekommendationer

 • De flesta arbetstagare är beredda att ta till sig den potential tekniken erbjuder. Detta motsäger den gamla sanningen att arbetstagare är rädda för och motståndare till tekniska förändringar. Deloitte rekommenderar att beslutsfattare bör hitta ett sätt att engagera arbetstagare i övergångsprocessen, och att offentliga myndigheter bör inrikta sig på att utveckla en positiv syn på den digitala revolutionen (t.ex. teknikens potential att skapa arbetstillfällen).
 • Lågutbildade arbetstagare riskerar att hamna på efterkälken om inte lämpliga åtgärder vidtas. Arbetstagare med en hög utbildningsnivå är mer optimistiska vad gäller arbetets framtid än de som har en lägre utbildningsnivå. Deloitte rekommenderar att regeringarna vidtar åtgärder för att se till att alla är medvetna om och förberedda på verkligheten i den fjärde industriella revolutionen, särskilt genom att använda skräddarsydda politiska åtgärder för att hjälpa dem som löper störst risk att hamna på efterkälken.
 • Arbetstagare förväntar sig att regeringen ska föregå med gott exempel och tillhandahålla en övergripande ram. Det faktum att en stor andel arbetstagare känner sig förberedda inför framtiden tyder på att vissa kan underskatta konsekvenserna av framtida förändringar och att det finns en allmän brist på medvetenhet om behovet av kompetenshöjning och omskolning. Deloitte rekommenderar att regeringar och offentliga myndigheter ska tillhandahålla information till arbetstagarna och föregå med gott exempel genom att införa ny teknik.
 • Regeringarna bör ge de berörda aktörerna rätt miljö för att ta itu med kompetensbrister. Samtidigt som arbetstagarna anser att utbildningspolitiken bör prioriteras, anser de också att det i första hand är arbetsgivarnas och inte myndigheternas ansvar att tillhandahålla utbildning. Deloitte rekommenderar att företagen ska leda den tekniska övergången genom att inrätta en lärandekultur och att regeringarna bör investera i yrkesutbildning och livslångt lärande.

Mer information om den europeiska arbetskraftsundersökningen 2019 och Deloittes resultat finns på webbplatsen Deloitte Insights.

 

Länkar:

Deloitte Insights

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Företag /Entreprenörskap
 • Externa EURES-nyheter
 • Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Nyheter/rapporter/statistik
 • Rekryteringstrender
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.