Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy10 stycznia 2020Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Przygotowanie się na umiejętności potrzebne w przyszłości

Postęp technologiczny, taki jak automatyzacja, sztuczna inteligencja (SI) i robotyka, wywierają głęboki wpływ na obecne i przyszłe miejsca pracy. Potrzeby w zakresie umiejętności zmieniają się, i zarówno UE, jak i rządy krajowe w odpowiedzi podjęły szereg różnych inicjatyw. Ale co sami pracownicy sądzą o tej sytuacji?

Preparing for the future of skills
EURES

Aby poznać opinie ludzi na temat tego, w jaki sposób zmienia się świat pracy, Deloitte przeprowadził niedawno badanie europejskiej siły roboczej. W 15-miesięcznym badaniu wzięło udział ponad 15 000 osób w 10 krajach europejskich. Podsumowania najważniejszych ustaleń dokonaliśmy tutaj.

Większość pracowników postrzega wpływ zmian technologicznych jako pozytywny

Deloitte stwierdził, że ogólnie rzecz biorąc, pracownicy pozytywnie oceniają wpływ zmian technologicznych na umiejętności:

 • 51% pracowników uważa, że w ciągu 10 lat automatyzacja poprawi jakość ich pracy;
 • 50% sądzi, że automatyzacja daje im możliwość rozwijania nowych umiejętności;
 • 48% jest zdania, że dzięki automatyzacji wzrośnie ich produktywność;
 • tylko 24% respondentów uważa, że przez automatyzację ich praca stanie się zbędna;
 • tylko 26% twierdzi, że automatyzacja zmniejszy ich bezpieczeństwo pracy.

Jeżeli weźmie się pod uwagę wykształcenie, pracownicy lepiej wykształceni mają bardziej pozytywną opinię o wpływie technologii, natomiast pracownicy o niższym poziomie wykształcenia wyrażają się na ten temat bardziej negatywnie.

Większość pracowników czuje się gotowa na przyszłość

Prawie 90% pracowników uważa się za „przygotowanych do pewnego stopnia” lub „dobrze przygotowanych” na przyszłość.

Pod względem biegłości w zakresie głównych umiejętności:

 • 52% uważa, że posiada już zaawansowane umiejętności informatyczne (23% twierdzi, że potrzebowaliby poprawić swoje obecne umiejętności);
 • 45% posiada już wysoki poziom wiedzy technicznej (a 20% osób musiałoby poprawić obecne umiejętności);
 • 38% posiada już wysoki poziom umiejętności uczenia się (a 19% osób musiałoby poprawić obecne umiejętności).

Pracownicy uważają się również za lepiej przygotowanych na zmiany spowodowane nowymi technologiami niż inne podmioty:

 • 26% uważa, że są oni dobrze przygotowani;
 • 22% sądzi, że ich pracodawca jest dobrze przygotowany;
 • 19% uważa, że ich sektor jest dobrze przygotowany;
 • 14% twierdzi, że ich rząd / instytucje polityczne są dobrze przygotowane.

Większość pracowników uważa, że środki z zakresu polityki powinny koncentrować się na kształceniu i szkoleniu.

W odpowiedzi na pytanie o różne działania, które rząd może podjąć, pracownicy przywiązują największą wagę do kształcenia i szkolenia:

 • 52% pracowników uważa, że działania z zakresu polityki powinny koncentrować się na poprawie dostępności szkoleń zawodowych;
 • 52% sądzi, że działania te powinny koncentrować się na poprawie kształcenia na poziomie średnim;
 • 46% twierdzi, że działania te powinny koncentrować się na poprawie dostępu do nowych technologii;
 • 42% uważa, że działania te powinny koncentrować się na poprawie edukacji uniwersyteckiej;
 • tylko 21% respondentów uważa, działania te powinny koncentrować się na ograniczeniu korzystania z technologii, które stwarzają zagrożenie dla miejsc pracy.

Jeżeli chodzi o poziom wykształcenia, istnieje większe prawdopodobieństwo, że pracownicy o niższym poziomie wykształcenia będą wspierać ograniczenie nowych technologii.

Główne wnioski i zalecenia

 • Większość pracowników jest gotowa wykorzystać potencjał technologii. Jest to sprzeczne z powszechnym przekonaniem, że pracownicy obawiają się zmian technologicznych i stawiają im opór. Deloitte zaleca, aby decydenci znaleźli sposób na włączenie pracowników w proces transformacji, a organy publiczne powinny skupić się na rozwijaniu pozytywnej narracji związanej z rewolucją cyfrową (np. potencjał technologii do tworzenia miejsc pracy).
 • Pracownicy o niskich kwalifikacjach mogą pozostać pominięci, o ile nie zostaną podjęte odpowiednie działania. Pracownicy o wysokim poziomie wykształcenia są bardziej optymistycznie nastawieni do przyszłości pracy niż pracownicy o niższym poziomie. Deloitte zaleca, aby rządy podjęły działania mające na celu zapewnienie, że każdy jest świadomy i przygotowany na rzeczywistość czwartej rewolucji przemysłowej, w szczególności poprzez zastosowanie dostosowanych działań politycznych, aby pomóc osobom, które są najbardziej narażone na pozostanie bez wsparcia.
 • Pracownicy oczekują, że rząd da przykład i zapewni nadrzędne ramy. Fakt, że wysoki odsetek pracowników ma poczucie, że są gotowi na przyszłość, sugeruje, że niektórzy z nich mogą nie doceniać wpływu przyszłych zmian i że istnieje ogólny brak wiedzy na temat potrzeby podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowywania się. Deloitte zaleca, aby rządy i organy publiczne udzielały informacji pracownikom i dawały pozytywny przykład przez przyjmowanie nowych technologii.
 • Rządy powinny zapewnić zainteresowanym stronom odpowiednie środowisko, aby zaradzić brakom w zakresie umiejętności. Chociaż pracownicy są zdania, że polityka w zakresie kształcenia i szkolenia powinna być traktowana priorytetowo, uważają oni również, że zapewnianie szkoleń jest w dużej mierze obowiązkiem pracodawców, a nie organów publicznych. Deloitte zaleca, aby przedsiębiorstwa kierowały przemianą technologiczną poprzez ustanowienie kultury uczenia się oraz by rządy inwestowały w kształcenie i szkolenie zawodowe i uczenie się przez całe życie.

Więcej informacji na temat europejskiego badania siły roboczej w 2019 r. oraz ustaleń Deloitte można znaleźć na stronie Deloitte Insights.

 

Powiązane linki:

Deloitte Insights

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
Biznes/PrzedsiębiorczośćWiadomości zewnętrzne EURESWiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilnościWiadomości/raporty/statystykiTrendy rekrutacyjne
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.