Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy10 stycznia 2020Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia SpołecznegoCzas na przeczytanie: 4 min

Przygotowanie się na umiejętności potrzebne w przyszłości

Postęp technologiczny, taki jak automatyzacja, sztuczna inteligencja (SI) i robotyka, wywierają głęboki wpływ na obecne i przyszłe miejsca pracy. Potrzeby w zakresie umiejętności zmieniają się, i zarówno UE, jak i rządy krajowe w odpowiedzi podjęły szereg różnych inicjatyw. Ale co sami pracownicy sądzą o tej sytuacji?

Preparing for the future of skills
EURES

Aby poznać opinie ludzi na temat tego, w jaki sposób zmienia się świat pracy, Deloitte przeprowadził niedawno badanie europejskiej siły roboczej. W 15-miesięcznym badaniu wzięło udział ponad 15 000 osób w 10 krajach europejskich. Podsumowania najważniejszych ustaleń dokonaliśmy tutaj.

Większość pracowników postrzega wpływ zmian technologicznych jako pozytywny

Deloitte stwierdził, że ogólnie rzecz biorąc, pracownicy pozytywnie oceniają wpływ zmian technologicznych na umiejętności:

 • 51% pracowników uważa, że w ciągu 10 lat automatyzacja poprawi jakość ich pracy;
 • 50% sądzi, że automatyzacja daje im możliwość rozwijania nowych umiejętności;
 • 48% jest zdania, że dzięki automatyzacji wzrośnie ich produktywność;
 • tylko 24% respondentów uważa, że przez automatyzację ich praca stanie się zbędna;
 • tylko 26% twierdzi, że automatyzacja zmniejszy ich bezpieczeństwo pracy.

Jeżeli weźmie się pod uwagę wykształcenie, pracownicy lepiej wykształceni mają bardziej pozytywną opinię o wpływie technologii, natomiast pracownicy o niższym poziomie wykształcenia wyrażają się na ten temat bardziej negatywnie.

Większość pracowników czuje się gotowa na przyszłość

Prawie 90% pracowników uważa się za „przygotowanych do pewnego stopnia” lub „dobrze przygotowanych” na przyszłość.

Pod względem biegłości w zakresie głównych umiejętności:

 • 52% uważa, że posiada już zaawansowane umiejętności informatyczne (23% twierdzi, że potrzebowaliby poprawić swoje obecne umiejętności);
 • 45% posiada już wysoki poziom wiedzy technicznej (a 20% osób musiałoby poprawić obecne umiejętności);
 • 38% posiada już wysoki poziom umiejętności uczenia się (a 19% osób musiałoby poprawić obecne umiejętności).

Pracownicy uważają się również za lepiej przygotowanych na zmiany spowodowane nowymi technologiami niż inne podmioty:

 • 26% uważa, że są oni dobrze przygotowani;
 • 22% sądzi, że ich pracodawca jest dobrze przygotowany;
 • 19% uważa, że ich sektor jest dobrze przygotowany;
 • 14% twierdzi, że ich rząd / instytucje polityczne są dobrze przygotowane.

Większość pracowników uważa, że środki z zakresu polityki powinny koncentrować się na kształceniu i szkoleniu.

W odpowiedzi na pytanie o różne działania, które rząd może podjąć, pracownicy przywiązują największą wagę do kształcenia i szkolenia:

 • 52% pracowników uważa, że działania z zakresu polityki powinny koncentrować się na poprawie dostępności szkoleń zawodowych;
 • 52% sądzi, że działania te powinny koncentrować się na poprawie kształcenia na poziomie średnim;
 • 46% twierdzi, że działania te powinny koncentrować się na poprawie dostępu do nowych technologii;
 • 42% uważa, że działania te powinny koncentrować się na poprawie edukacji uniwersyteckiej;
 • tylko 21% respondentów uważa, działania te powinny koncentrować się na ograniczeniu korzystania z technologii, które stwarzają zagrożenie dla miejsc pracy.

Jeżeli chodzi o poziom wykształcenia, istnieje większe prawdopodobieństwo, że pracownicy o niższym poziomie wykształcenia będą wspierać ograniczenie nowych technologii.

Główne wnioski i zalecenia

 • Większość pracowników jest gotowa wykorzystać potencjał technologii. Jest to sprzeczne z powszechnym przekonaniem, że pracownicy obawiają się zmian technologicznych i stawiają im opór. Deloitte zaleca, aby decydenci znaleźli sposób na włączenie pracowników w proces transformacji, a organy publiczne powinny skupić się na rozwijaniu pozytywnej narracji związanej z rewolucją cyfrową (np. potencjał technologii do tworzenia miejsc pracy).
 • Pracownicy o niskich kwalifikacjach mogą pozostać pominięci, o ile nie zostaną podjęte odpowiednie działania. Pracownicy o wysokim poziomie wykształcenia są bardziej optymistycznie nastawieni do przyszłości pracy niż pracownicy o niższym poziomie. Deloitte zaleca, aby rządy podjęły działania mające na celu zapewnienie, że każdy jest świadomy i przygotowany na rzeczywistość czwartej rewolucji przemysłowej, w szczególności poprzez zastosowanie dostosowanych działań politycznych, aby pomóc osobom, które są najbardziej narażone na pozostanie bez wsparcia.
 • Pracownicy oczekują, że rząd da przykład i zapewni nadrzędne ramy. Fakt, że wysoki odsetek pracowników ma poczucie, że są gotowi na przyszłość, sugeruje, że niektórzy z nich mogą nie doceniać wpływu przyszłych zmian i że istnieje ogólny brak wiedzy na temat potrzeby podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowywania się. Deloitte zaleca, aby rządy i organy publiczne udzielały informacji pracownikom i dawały pozytywny przykład przez przyjmowanie nowych technologii.
 • Rządy powinny zapewnić zainteresowanym stronom odpowiednie środowisko, aby zaradzić brakom w zakresie umiejętności. Chociaż pracownicy są zdania, że polityka w zakresie kształcenia i szkolenia powinna być traktowana priorytetowo, uważają oni również, że zapewnianie szkoleń jest w dużej mierze obowiązkiem pracodawców, a nie organów publicznych. Deloitte zaleca, aby przedsiębiorstwa kierowały przemianą technologiczną poprzez ustanowienie kultury uczenia się oraz by rządy inwestowały w kształcenie i szkolenie zawodowe i uczenie się przez całe życie.

Więcej informacji na temat europejskiego badania siły roboczej w 2019 r. oraz ustaleń Deloitte można znaleźć na stronie Deloitte Insights.

 

Powiązane linki:

Deloitte Insights

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
 • Biznes/Przedsiębiorczość
 • Wiadomości zewnętrzne EURES
 • Wiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilności
 • Wiadomości/raporty/statystyki
 • Trendy rekrutacyjne
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.