Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)
Raksts par jaunumiem2021. gada 21. jūlijsEiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātsLasīšanas ilgums: 4 min

Jaunais nolīgums aizsargā ES pilsoņus Apvienotajā Karalistē un otrādi

Šogad ir stājies spēkā jauns nolīgums starp ES un Apvienoto Karalisti. Tajā galvenā uzmanība pievērsta Apvienotajā Karalistē dzīvojošo un strādājošo ES pilsoņu un Eiropas Savienībā dzīvojošo Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesību un izvēles aizsardzībai.

New agreement protects EU citizens in the UK and vice versa
EURES

EU-UK Trade and Cooperation Agreement (ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgumā) ir atzītas ārpus ES dzīvojošo ES pilsoņu, kā arī ES dzīvojošo Apvienotās Karalistes pilsoņu tiesības un izklāstītas saskaņotās pieejas tirdzniecībai un iespējām. Tiesību akti, par kuriem pirmo reizi vienojās 2020. gada decembrī, aptver pilsoņu tiesības, finanšu noregulējumu starp Apvienoto Karalisti un ES un protokolu par Īriju un Ziemeļīriju.

Kopš Apvienotā Karaliste 2016. gadā pirmo reizi izvēlējās izstāties no ES un 2020. gadā oficiāli izstājās no ES, ir notikušas daudzas diskusijas, lai nodrošinātu Apvienotajā Karalistē dzīvojošo ES pilsoņu dzīves izvēles, drošības un drošuma aizsardzību. 2020. gada martā sākās oficiālas sarunas par turpmākajām attiecībām starp Apvienoto Karalisti un ES, kuru rezultātā tika noslēgts EU-UK Trade and Cooperation Agreement (ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīgums).

Aizsargātas tiesības dzīvot, strādāt un studēt

Tiesību akti ir īstenoti no šā gada sākuma, lai aizsargātu vairāk nekā 3 miljonu Apvienotajā Karalistē dzīvojošo ES pilsoņu un vairāk nekā 1 miljona Apvienotās Karalistes valstspiederīgo tiesības ES valstīs.

Tas ir izstrādāta, lai nodrošinātu, ka iedzīvotājiem joprojām ir atļauts dzīvot, strādāt un studēt gan ES, gan ārpus tās, un tas aptver arī tādus aspektus kā pamattiesības darbā, veselības un drošības standarti un taisnīgi darba apstākļi.

Nolīgumā ir noteikts, ka ES pilsoņi, kas Apvienotajā Karalistē dzīvojuši pirms 2021. gada 1. janvāra, var turpināt tur dzīvot, ja viņi pirms 2021. gada 30. jūnija ir pieteikušies ES uzturēšanās atļaujas shēmai. Tiem, kuri turpina strādāt Apvienotajā Karalistē pēc 2021. gada 1. janvāra un kuri ir pieteikušies shēmai, nebūs jāpiesakās pārrobežu darba ņēmēja dokumentam.

Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kuri likumīgi uzturas ES pirms 2021. gada 1. janvāra un pēc tam turpina uzturēties ES, var nākties pieteikties jaunam uzturēšanās statusam dalībvalstī, kurā viņi dzīvo. Viņiem ir arī tiesības pieprasīt pārrobežu darba ņēmēja dokumentu šajā dalībvalstī.

Sociālā nodrošinājuma koordinācija joprojām ir spēkā

ES pilsoņi, kas nepārtraukti dzīvojuši un strādājuši Apvienotajā Karalistē (vai otrādi) kopš pārejas perioda beigām, arī gūst labumu no sociālās nodrošināšanas tiesību aktu pilnīgas koordinācijas. Turpmāk šādos gadījumos turpinās piemērot visus ES noteikumus par tiesībām uz sociālo nodrošinājumu.

Daļēja koordinācija ir ieviesta arī attiecībā uz ES pilsoņiem, kuri Apvienotajā Karalistē nav pastāvīgi dzīvojuši, bet uz kuriem līdz pārejas perioda beigām joprojām attiecas Apvienotās Karalistes sociālā nodrošinājuma tiesību akti (vai otrādi). Tas attiecas, piemēram, uz noteikumiem par vienlīdzīgu attieksmi, slimības pabalstiem un ģimenes pabalstiem, kā arī tiesību un pienākumu apvienošanu dažādos uzturēšanās periodos.

ES un Apvienotā Karaliste ir arī noslēgušas nolīgumus ar Šveici un EEZ EBTA valstīm (Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici), lai aizsargātu cilvēkus trīspusējās situācijās (piemēram, Apvienotās Karalistes valstspiederīgais, kas pārejas perioda beigās dzīvo vai strādā ES, bet bērni dzīvo citā ES dalībvalstī).

Lai iegūtu plašāku informāciju par ES un Apvienotās Karalistes tirdzniecības un sadarbības nolīgumu, apmeklējiet:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_lv

 

Saistītās saites:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_lv

 

Plašāka informācija:

Eiropas Darba dienas

Atrast EURES padomdevējus

Dzīvošana un darbs EURES valstīs

EURES Darbu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURES pasākumu kalendārs

Turpmākie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

Sīkāka informācija

Temati
 • Darba tirgus jaunumi/mobilitātes jaunumi
Nozare
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.