Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)
Artikkel21. juuli 2021Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat2 min lugemist

Uus leping kaitseb ELi kodanikke Ühendkuningriigis ja vastupidi

Sel aastal jõustus ELi ja Ühendkuningriigi vahel uus leping. See keskendub Ühendkuningriigis elavate ja töötavate ELi kodanike ning ELis elavate Ühendkuningriigi kodanike õiguste ja valikute kaitsele.

New agreement protects EU citizens in the UK and vice versa
EURES

ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingus tunnustatakse väljaspool ELi elavate ELi kodanike ning ELis elavate Ühendkuningriigi kodanike õigusi ning esitatakse kokkulepitud lähenemisviisid kaubandusele ja võimalustele. Esimest korda 2020. aasta detsembris kokku lepitud õigusakt käsitleb kodanike õigusi, Ühendkuningriigi ja ELi vahelist finantskokkulepet ning Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli.

Alates sellest, kui Ühendkuningriik otsustas 2016. aastal, et lahkub EList, ja lahkumine 2020. aastal jõustus, on toimunud palju arutelusid, et tagada Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike eluvalikute, ohutuse ja turvalisuse kaitse. Ühendkuningriigi ja ELi tulevikusuhete ametlikud läbirääkimised algasid 2020. aasta märtsis, mille tulemusena sõlmiti ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping.

Kaitstakse õigust elada, töötada ja õppida

Lepingut on rakendatud alates käesoleva aasta algusest, et kaitsta enam kui 3 miljoni Ühendkuningriigis elava ELi kodaniku ja enam kui 1 miljoni ELi liikmesriikides elava Ühendkuningriigi kodaniku õigusi.

Selle eesmärk on tagada kodanikele võimalus elada, töötada ja õppida ELis ja mujal ning see hõlmab ka selliseid aspekte nagu põhiõigused töökohal, tervishoiu- ja ohutusnõuded ning õiglased töötingimused.

Lepingus on sätestatud, et ELi kodanikud, kes elasid Ühendkuningriigis enne 1. jaanuari 2021, tohivad seal elamist jätkata, kui nad esitavad enne 30. juunit 2021 taotluse ELi püsielanikuks registreerimise programmi raames. Isikud, kes jätkavad Ühendkuningriigis töötamist pärast 1. jaanuari 2021 ja kes on taotlenud püsielanikuks registreerimist, ei pea taotlema piirialatöötaja dokumenti.

Enne 1. jaanuari 2021 seaduslikult ELis elanud Ühendkuningriigi kodanikel, kes pärast seda jätkavad ELis elamist, võib olla vaja taotleda uut elaniku staatust liikmesriigis, kus nad elavad. Samuti on neil õigus taotleda selles liikmesriigis piirialatöötaja dokumenti.

Sotsiaalkindlustuse koordineerimine jätkub

ELi kodanikud, kes on pidevalt elanud ja töötanud Ühendkuningriigis (või vastupidi) enne üleminekuperioodi lõppu, saavad kasu ka sotsiaalkindlustuse õigusaktide täielikust kooskõlastamisest. Edaspidi kohaldatakse sellistel juhtudel jätkuvalt kõiki ELi eeskirju, mis käsitlevad sotsiaalkindlustusõigusi.

Osaline koordineerimine on olemas ka ELi kodanikele, kes ei ole Ühendkuningriigis pidevalt elanud, kuid kelle suhtes kohaldati enne üleminekuperioodi lõppu Ühendkuningriigi sotsiaalkindlustuse õigusakte (või vastupidi). See kehtib näiteks eeskirjade kohta, mis käsitlevad võrdset kohtlemist, haigus- ja perehüvitisi ning mitmest elamisperioodist tulenevate õiguste ja kohustuste kombineerimist.

EL ja Ühendkuningriik on sõlminud lepingud ka Šveitsi ja EMP-EFTA riikidega (Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits), et kaitsta inimesi kolmepoolsetes olukordades (näiteks üleminekuperioodi lõpus ELis elav või töötav Ühendkuningriigi kodanik, kelle lapsed elavad teises ELi liikmesriigis).

ELi ja Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu lisateave:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_et

 

Seotud lingid

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_et

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

EURESe nõustajad

Elamine ja töötamine EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
 • Tööturuuudised/liikumisuudised
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.