Gå til hovedindholdet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhedsartikel21. juli 2021Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion3 min læsetid

Ny aftale beskytter EU-borgere i Det Forenede Kongerige og omvendt

En ny aftale mellem EU og Det Forenede Kongerige trådte i kraft i år. Den fokuserer på at beskytte rettighederne og valgmulighederne for EU-borgere, der bor og arbejder i Det Forenede Kongerige, og britiske statsborgere, der bor i EU.

New agreement protects EU citizens in the UK and vice versa
EURES

EU-UK Trade and Cooperation Agreement (handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige) anerkender rettighederne for EU-borgere, der bor uden for EU, og britiske statsborgere, der bor i EU. I aftalen beskrives også de vedtagne strategier for handel og muligheder. Lovgivningen, der først blev vedtaget i december 2020, omfatter borgernes rettigheder, en finansiel opgørelse mellem Det Forenede Kongerige og EU og en protokol for Irland og Nordirland.

Siden Det Forenede Kongerige først valgte at udtræde af EU i 2016 og officielt forlod EU i 2020, har der fundet mange drøftelser sted for at garantere sikkerhed og tryghed for EU-borgere, der bor i Det Forenede Kongerige, og beskytte deres livsvalg. De formelle forhandlinger om de fremtidige forbindelser mellem Det Forenede Kongerige og EU blev indledt i marts 2020 og mundede ud i en EU-UK Trade and Cooperation Agreement (handels- og samarbejdsaftale mellem EU og Det Forenede Kongerige).

Retten til at bo, arbejde og studere er beskyttet

Lovgivningen er blevet gennemført fra begyndelsen af i år og skal beskytte rettighederne for over 3 mio. EU-borgere, der bor i Det Forenede Kongerige, og over 1 mio. britiske statsborgere i EU-landene.

Den har til formål at sikre, at borgerne stadig kan bo, arbejde og studere både i og uden for EU. Den omfatter også aspekter, der vedrører grundlæggende rettigheder på arbejdspladsen, sundheds- og sikkerhedsstandarder og rimelige arbejdsvilkår.

Aftalen sikrer, at EU-borgere, der var bosiddende i Det Forenede Kongerige inden den 1. januar 2021, kan blive boende, forudsat at de har søgt om at blive omfattet af ordningen for opholdsret for unionsborgere inden den 30. juni 2021. De, der fortsætter med at arbejde i Det Forenede Kongerige efter den 1. januar 2021, og som har ansøgt om at blive omfattet af ordningen, behøver ikke at ansøge om et dokument for grænsearbejdere.

Britiske statsborgere med lovligt ophold i EU før den 1. januar 2021, og som derefter fortsat opholder sig i EU, skal muligvis ansøge om en ny opholdsstatus i den medlemsstat, hvor de bor. De har også ret til at ansøge om et dokument for grænsearbejdere i den pågældende medlemsstat.

Koordineringen af de sociale sikringsordninger gælder stadig

EU-borgere med uafbrudt bopæl og arbejde i Det Forenede Kongerige (eller omvendt) inden overgangsperiodens udløb er også omfattet af fuld koordinering af lovgivningen om social sikring. Fremover vil alle EU-regler vedrørende retten til social sikring fortsat gælde i sådanne tilfælde.

Der er også indført delvis koordinering for EU-borgere, der ikke har haft uafbrudt bopæl i Det Forenede Kongerige, men som var omfattet af den britiske socialsikringslovgivning inden overgangsperiodens udløb (eller omvendt). Dette gælder f.eks. regler om ligebehandling, ydelser ved sygdom og familieydelser samt kombinationer af rettigheder og pligter fra forskellige opholdsperioder.

EU og Det Forenede Kongerige har også indgået aftaler med Schweiz og EØS-EFTA-staterne (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) for at beskytte mennesker i situationer med tre parter (f.eks. når en britisk statsborger bor eller arbejder i EU ved overgangsperiodens udløb, men har børn, der bor i en anden EU-medlemsstat).

Yderligere oplysninger om handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige findes på:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_da

 

Relevante links:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_da

 

Læs mere:

Europæiske jobdage

Find Euresvejledere

Leve- og arbejdsvilkår i Eureslandene

Eures ' jobdatabase

Eures' tjenester for arbejdsgivere

Eures' kalender over events

Kommende onlineevents

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Emner
 • Arbejdsmarkedsnyheder/mobilitetsnyheder
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artikler har til formål at give brugere af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og stimulere diskussion og debat. Deres indhold afspejler ikke nødvendigvis holdningen fra European Labor Authority (ELA) eller Europa-Kommissionen. Desuden støtter EURES og ELA ikke tredjepartswebsteder nævnt ovenfor.