Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva21. července 2021Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 4 min

Nová dohoda chrání občany EU ve Spojeném království a naopak

Tento rok vstoupila v platnost nová dohoda mezi EU a Spojeným královstvím. Zaměřuje se na ochranu práv a možností občanů EU, kteří žijí a pracují ve Spojeném království, a občanů Spojeného království žijících v EU.

New agreement protects EU citizens in the UK and vice versa
EURES

EU-UK Trade and Cooperation Agreement (dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím) uznává práva občanů EU žijících mimo EU i občanů Spojeného království žijících v EU a uvádí sjednané přístupy k obchodu a příležitostem. Tento právní předpis, jehož první znění bylo schváleno v prosinci 2020, zahrnuje práva občanů, finanční vyrovnání mezi Spojeným královstvím a EU a Protokol o Irsku a Severním Irsku.

Od té doby, co se Spojené království v roce 2016 rozhodlo vystoupit z EU a v roce 2020 EU oficiálně opustilo, proběhla řada diskusí s cílem chránit životní volby občanů EU žijících ve Spojeném království a zajistit jejich bezpečnost a ochranu. Formální jednání o budoucích vztazích mezi Spojeným královstvím a EU byla zahájena v březnu 2020. Jejich výsledkem je EU-UK Trade and Cooperation Agreement (dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím).

Ochrana práv na život, práci a studium

Tento právní předpis se provádí od začátku letošního roku. Slouží k ochraně práv více než 3 milionů občanů EU žijících ve Spojeném království a více než 1 milionu státních příslušníků Spojeného království žijících v zemích EU.

Jeho účelem je zajistit, aby občané mohli i nadále žít, pracovat a studovat jak v EU, tak mimo ni. Týká se také otázek, jako jsou základní práva v práci, normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a spravedlivé pracovní podmínky.

V dohodě se uvádí, že občané EU, kteří žili ve Spojeném království před 1. lednem 2021, v něm mohou nadále žít, pokud do 30. června 2021 podají žádost o registraci v systému registrace k pobytu ve Spojeném království pro občany EU. Ti, kteří ve Spojeném království nadále pracují po 1. lednu 2021 a kteří podali uvedenou žádost o registraci k pobytu, nebudou muset požádat o potvrzení pro přeshraniční pracovníky.

Občané Spojeného království, kteří legálně pobývali v EU před 1. lednem 2021 a kteří po tomto datu v EU nadále pobývají, budou možná muset v členském státě, ve kterém žijí, požádat o nový status pobytu. V uvedeném členském státě mají také právo požádat o potvrzení pro přeshraniční pracovníky.

Sociální zabezpečení stále koordinováno

Na občany EU, kteří nepřetržitě žijí a pracují ve Spojeném království (nebo naopak) od doby před koncem přechodného období, se rovněž vztahují výhody plně koordinovaných právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení. V budoucnu pro ně budou nadále platit všechna pravidla EU týkající se práv na sociální zabezpečení.

Částečně je koordinována i situace občanů EU, kteří ve Spojeném království nežijí nepřetržitě, ale na které se před koncem přechodného období stále vztahovaly právní předpisy Spojeného království v oblasti sociálního zabezpečení (nebo naopak). To se například týká pravidel pro rovné zacházení, dávky v nemoci a rodinné dávky a kombinování práv a povinností z různých dob pobytu.

EU a Spojené království rovněž uzavřely dohody se Švýcarskem a státy ESVO EHP (Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Švýcarskem) na ochranu osob v třístranných situacích (např. státních příslušníků Spojeného království, kteří na konci přechodného období pobývali nebo pracovali v EU, ale mají děti žijící v jiném členském státě EU).

Více informací o dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím naleznete na adrese

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_cs.

 

Související odkazy:

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_cs

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
 • Zprávy z trhu práce/zprávy o mobilitě
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.