Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta16 Nollaig 2022An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 4 nóiméad

Post á lorg agat? Roinneann TUI Musement a chuid comhairle

Mar chuid de shraith nua, táimid ag labhairt le fostóirí Eorpacha chun an chomhairle is fearr atá acu do chuardaitheoirí poist a fháil. San alt seo, labhraímid le Joëlle Sabiti, ón gcomhlacht turasóireachta TUI Musement.

Looking for a job? TUI Musement share their advice
Joëlle Sabiti

Maidir le TUI Musement:

 • Cuid den TUI Group, ceannródaí domhanda sa turasóireacht
 • Díríonn an chuid TUI Musement den chomhlacht ar thurais agus ar ghníomhaíochtaí
 • cuireadh tús leis mar ghnólacht nuathionscanta teicneolaíochta ar a dtugadh Musement, sula raibh sé ina chuid den Ghrúpa TUI in 2018.

Maidir le Joëlle:

 • oibríonn sí ag TUI Musement mar chomhpháirtí Earcaíochta BeNe (an Bheilg agus an Ísiltír)
 • tháinig sí isteach sa chomhlacht trí bliana ó shin agus tá sí lonnaithe sa Bhruiséil
 • is breá léi an post, agus déanann sí cur síos air mar “an meascán foirfe idir taisteal agus buanna nua a aimsiú.”

Le fáil amach céard é atá á lorg ag TUI Musement in iarratasóirí, chuireamar roinnt ceisteanna ar Joëlle faoin méid atá in iarratas maith ar phost. Léigh leat chun fáil amach faoin méid a bhí le rá aici.

Ó thaobh an fhostóra de, céard í an difríocht idir CV atá maith agus CV nach bhfuil maith?

Tá CV atá maith soiléir, struchtúrtha, agus go hidéalach leathanach amháin ar fad. Tá sé tábhachtach go bhfuil sé cothrom le dáta agus gur scríobhadh é gan botúin litrithe. Ba cheart go dtarraingeodh sé aird freisin ar thaithí ábhartha agus ar láidreachtaí an iarrthóra don phost.

Céard iad na bealaí is éifeachtaí chun dul i bhfeidhm go mór ar dhaoine in agallamh poist?

Tá an chéad imprisean ríthábhachtach. Cibé acu a dhéantar an t-agallamh duine le duine nó ar líne, tá sé tábhachtach éadaí cuí a chaitheamh. Tá poncúlacht fós ríthábhachtach, de thairbhe gur comhartha gairmiúlachta í. Ar deireadh, tá sé riachtanach a bheith breá ullmhaithe, an cur síos ar an bpost a léamh go cruinn, taighde a dhéanamh ar an gcomhlacht, ar a luachanna, ar a fhealsúnacht, ar an earnáil gníomhaíochta ina bhfuil sé, etc. Is féidir ceisteanna le cur ar an earcaitheoir ar lá an agallaimh a ullmhú roimh ré freisin.

Céard iad na leideanna is fearr atá agat do dhuine atá ag cur isteach ar phost i do ghairm bheatha nó i d’earnáil?

Táimid ag lorg daoine atá paiseanta faoin taisteal, ar mian leo a bheith ag obair i dtimpeallacht idirnáisiúnta, a thugann tús áite don chustaiméir agus ar féidir leo áthas a chur orthu. An chomhairle is fearr a bheadh agam ná gur comhlacht ionchuimsitheach muid ina bhfuil comhghleacaithe ó gach cearn den domhan.

An ndéanann sibh seiceáil ar phróifíl an iarrthóra ar na meáin shóisialta roimh an earcú?

Ní théimid i gcomhairle le líonraí meán sóisialta ár n-iarrthóirí. Maidir leis na poist atá againn in áiteanna saoire, níl CVanna éigeantach a thuilleadh agus déanaimid scagadh ar iarrthóirí trí cheisteanna réamhroghnúcháin. Maidir leis na poist atá againn sa phríomhoifig, déanaimid anailís ar na CVanna agus ar na litreacha cumhdaigh a cuireadh ar fáil.

Cén chomhairle atá agat d’iarrthóirí a dhéanann iarratas ó lasmuigh den tír ina bhfuil tú?

Earcaímid iarrthóirí le bheith ag obair inár n-áiteanna saoire. Is mise atá freagrach as an mBeilg agus as an Ísiltír, ach earcaímid iarrthóirí freisin as an Ostair, as an Danmhairg, as an nGearmáin, as an bPolainn agus as mórán tíortha eile. An chomhairle a bheadh agam ná breathnú ar ár leathanach gréasáin gairmeacha agus ar ár leathanach LinkedIn le fáil amach faoi na deiseanna fostaíochta iomadúla atá againn. Tá Ionadaithe Óstáin, Óstaigh Clubanna do Bhabaithe agus Clubanna do Leanaí, Teagascóirí Corpacmhainne, Siamsóirí, Teagascóirí Peile agus Snámha, agus Gníomhairí Ionaid Teagmhála á lorg againn.

Leanfar leis an tsraith seo sna míonna atá amach romhainn, mar sin coinnigh súil ar leathanach nuachta de chuid EURES le tuilleadh comhairle a fháil ó fhostóirí Eorpacha.

 

Naisc ghaolmhara:

TUI Group

TUI Group: Gairmeacha

TUI Group:LinkedIn

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí ar Líne a bheidh ar siúl go luath

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
 • Leideanna agus Moltaí
 • Treochtaí earcaíochta
 • Na meáin shóisialta
 • Óige
Cuid(eanna) gaolmhara
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Administrative and support service activities
 • Arts, entertainment and recreation
 • Education
 • Information and communication
 • Other service activities

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.