Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel1 september 2021Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 3 min

Så motiverar du dina anställda att återgå till arbetsplatsen efter covid-19

Pandemin har drabbat företag och anställda hårt. En otrygg arbetsmarknad, permitteringar och hälsohot är alla faktorer som påverkat motivationen hos många arbetstagare i Europa. Vi har tagit fram några tips som kan hjälpa dig som är arbetsgivare att uppmuntra och motivera dina anställda när de ska återvända till arbetsplatsen.

How to motivate employees returning to work after COVID-19
Unsplash

Utvärdera de anställdas motivation med en enkät

Att ha verktyg för att bedöma de anställdas psykiska hälsa är avgörande för att kunna säkerställa att personalen är produktiv och motiverad. Detta är särskilt viktigt med tanke på att det blivit vanligt att anställda får ångest inför återgången till arbetet till följd av pandemibetingad stress. Vissa kanske själva har haft covid-19, men många kan känna stress inför återgången till arbetsplatsen enbart på grund av att de tillbringat så lång tid i självisolering.

Därför är det en bra idé att skaffa sig en uppfattning om vad de anställda känner inför detta och identifiera eventuell osäkerhet eller oro kring återvändandet till arbetet. Enkäten kan också kompletteras med individuella möten för att få en mer djupgående förståelse. Med hjälp av resultaten kan du ställa upp mål utifrån dina anställdas förutsättningar utan att riskera att ytterligare försvaga deras motivation.

Ställ upp kortfristiga delmål

Allt fler personer blir vaccinerade, men man får inte glömma bort att vi fortfarande befinner oss i en pandemi i Europa. Situationen kan fortfarande förändras mycket snabbt, så det är viktigt att du som arbetsgivare ställer upp kortfristiga delmål för personalen (t.ex. månads- eller kvartalsvisa mål).

Detta tillvägagångssätt har två stora fördelar. Dels blir det lättare för både anställda och företag att förbli flexibla och göra snabba anpassningar vid oväntade förändringar, och dels blir det möjligt för de anställda att uppnå resultat och få erkännande snabbare. Sådana ”snabba vinster” kan ha en positiv inverkan på de anställdas inställning och motivation, samt ge dem självförtroende när det gäller deras egen förmåga.

Ställ upp små och realistiska ”utökade mål”

Med utökade mål menas mål som man lägger till om den anställda överträffar sina ursprungliga mål. Utökade mål är normalt sett bra för produktiviteten, men du bör vara återhållsam med att ställa upp sådana mål under den första tiden sedan de anställda återvänt till kontoret. Mjukstarta och sätt de utökade målen på en realistisk nivå för att undvika utbrändhet. När medarbetarna så småningom börjar vänja sig vid arbetsbördan kan du gradvis höja ribban.

Skapa engagemang genom gemensamma mål

Att de anställda får vara med och definiera sina egna mål har aldrig varit viktigare än nu. Genom att göra teamet delaktigt i arbetet med att sätta upp sina egna mål hjälper du de anställda att engagera sig mer i sitt arbete. Dessutom slår du ett slag för öppenheten på din arbetsplats.

Förutom att göra teamet delaktigt i fastställandet av mål kan du också sätta upp mål som är gemensamma för flera team för att på så sätt främja lagandan och samarbetet. Efter månader av distansarbete kan det hända att många anställda förlorat kontakten med varandra, så detta är ett bra sätt att få igång arbetsrelationerna igen.

I takt med att restriktionerna lättas gör sig många anställda redo för att återvända till arbetsplatserna och undrar kanske hur detta kommer att gå till. Här är våra fyra bästa tips för att välkomna personalen tillbaka till deras arbetsplats.

 

Länkar:

Fyra tips för att välkomna personalen tillbaka till deras arbetsplats efter covid-19

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Företag /Entreprenörskap
 • Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheter
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.