Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel12 november 2019Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Hur man hanterar negativ återkoppling på arbetsplatsen

Det är aldrig lätt att få kritik på jobbet, även om den är konstruktiv. Men även om kritik kan vara svår att höra, kommer den att i slutändan hjälpa dig att förbättras. Här är våra bästa tips om hur man hanterar kritik på jobbet på ett positivt sätt.

How to handle negative feedback in the workplace
© Shutterstock

Låt inte dina känslor få överhanden

Oavsett om negativ återkoppling kommer från din chef, en kollega, en kund eller någon annan, kan det vara utmanande att hantera den. Det är osannolikt att din inledande reaktion är den mest rationella, särskilt om återkopplingen är oväntad. Det är viktigt att du tar dig tid att lugna ner dig, bedöma situationen och tänka innan du reagerar. Ta inte negativa kommentarer på arbetsplatsen personligt, de är bara en kritik av ditt arbete och sällan en reflektion av dig som person.

Lyssna och samarbeta

Även om du inte nödvändigtvis håller med om synpunkterna är konstruktiv återkoppling ett bra sätt att ta reda på hur andra ser på ditt arbete och det kan hjälpa dig att bättre möta deras förväntningar. Det är viktigt att lyssna på vad din chef, kollega eller kund har att säga och att samarbeta med dem på ett positivt sätt. Låt personerna dela med sig av bedömningen av situationen utan att avbryta dem. När de är färdiga, upprepa vad du har förstått. Om det är något du är osäker på, be om ytterligare förklaringar utan att diskutera eller försvara din åsikt.

Acceptera den

Lär dig att dekonstruera kritik och bestämma vad du vill ta med dig från den. Om återkopplingen levereras muntligt är det en bra idé att anteckna det som sades i fall du vill gå tillbaka till det. Tänk på vad ditt nästa steg skulle kunna vara för att undvika att återigen få samma återkoppling i framtiden. Du kanske till exempel vill upprätta en förteckning över förbättringspunkter så att du kan följa upp dina framsteg. För allvarligare saker, eller om återkopplingen har kommit från din chef, vill du kanske anordna ett uppföljningsmöte för att reflektera över hur du har hanterat återkopplingen.

Var artig

Det är mycket troligt att personen har goda avsikter och försöker hjälpa dig genom att ge återkoppling. Tacka personen för dennes återkoppling – erkänn personens ansträngning och tala om för honom eller henne att du uppskattar deras ärlighet. Att reagera på ett positivt sätt och vara mottaglig för konstruktiv återkoppling visar att du är en professionell och tålig anställd, och din chef, kollega eller kund kommer sannolikt att respektera dig mer för det.

Var inte för hård mot dig själv

Det är inte värt att fortsätta att klandra dig själv för ett misstag du gjorde eller en situation du kunde ha hanterat på ett bättre sätt. Kom ihåg att ingen är perfekt. Även om det är viktigt att du är medveten om dina svagheter, ska du inte glömma bort dina styrkor och prestationer. Var stolt över det du gör bra, och försök att inte grubbla alltför mycket över dina misstag eller låta dem ha en negativ inverkan på ditt självförtroende. När du har funderat tillräckligt över återkopplingen och reflekterat över hur du nästa gång kan hantera situationen på ett annat sätt, är det dags att gå vidare.

Vi hoppas att dessa tips kommer att hjälpa dig att hantera negativ återkoppling på arbetsplatsen på ett positivt sätt och nå din fulla potential i yrkeslivet!

I samarbete med Eures, den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet.

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta Eurespersonal

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
Företag /EntreprenörskapRåd och tipsUngdom
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.