Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet12 Novembru 2019L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

Kif tindirizza feedback negattiv fuq il-post tax-xogħol

Qatt mhu faċli meta wieħed jiġi kkritikat fuq il-post tax-xogħol, anki jekk dan isir b’mod kostruttiv. Madankollu, għalkemm dan jaf ma jdoqqx għal widnejk, fl-aħħar mill-aħħar il-kritika se tgħinek titjieb. Dawn huma l-aħjar suġġerimenti tagħna biex tindirizza l-kritika fuq il-post tax-xogħol b’mod pożittiv.

How to handle negative feedback in the workplace
© Shutterstock

Tħallix l-emozzjonijiet tiegħek jegħlbuk

Sew jekk ġej mill-imgħallem tiegħek, minn kollega, klijent jew xi ħadd ieħor, jaf tħossha diffiċli biex tindirizza feedback negattiv. Ir-reazzjoni inizjali tiegħek x’aktarx li ma tkunx ir-reazzjoni l-aktar razzjonali, b’mod partikolari jekk il-feedback ma jkunx mistenni. Huwa importanti li tieħu ftit tal-ħin biex tikkalma, tivvaluta s-sitwazzjoni u taħseb qabel ma tirreaġixxi. Tiħux il-kummenti negattivi fuq il-post tax-xogħol b’mod personali; huma biss kritika għal xogħlok u rarament ikunu riflessjoni tiegħek bħala persuna.

Isma’ u involvi ruħek

Anki jekk forsi ma taqbilx mal-kummenti tagħhom, il-feedback kostruttiv huwa mod tajjeb biex issir taf kif ħaddieħor jara l-azzjonijiet tiegħek fuq il-post tax-xogħol u jista’ jgħinek tlaħħaq aħjar mal-aspettattivi. Huwa importanti li tisma’ dak li l-imgħallem, il-kollega jew il-klijent tiegħek għandhom x’jgħidu u li tinvolvi ruħek b’mod pożittiv. Ħalli lill-persuna tikkondividi miegħek il-valutazzjoni tagħha tas-sitwazzjoni mingħajr ma twaqqafha. Meta tkun lesta, irrepeti dak li fhimt. Jekk hemm xi ħaġa li m’intix ċert dwarha, staqsi għal spjegazzjoni aħjar mingħajr ma twassal jew targumenta l-fehma tiegħek.

Ħu xi ħaġa mill-kummenti

Tgħallem kif tikklassifa l-kritika u ddeċiedi xi trid tieħu minnha. Jekk il-feedback jingħatalek bil-fomm, hija idea tajba li tieħu nota ta’ dak li ntqal f’każ li tkun trid terġa' tirreferi għalih. Ikkunsidra x’jistgħu jkunu l-passi li jmiss tiegħek biex tevita li terġa’ tingħata l-istess feedback fil-futur. Pereżempju, jista’ jkun li tkun trid tagħmel lista ta’ punti ta’ x’tista’ ttejjeb sabiex tkun tista’ ssegwi l-progress tiegħek. Għal kwistjonijiet aktar serji, jew jekk il-feedback ikun ġej mill-imgħallem tiegħek, jaf tkun trid tagħmel laqgħa ta’ segwitu biex tirrifletti dwar kif indirizzajt il-feedback tagħhom.

Kun edukat

Huwa probabbli ħafna li l-persuna jkollha intenzjonijiet tajba u qed tipprova tgħinek bil-feedback li ttik. Irringrazzja lill-persuna għall-feedback tagħha — irrikonoxxi l-isforz li għamlet u għidilha li tapprezza l-onestà tagħha. Billi tirreaġixxi b’mod pożittiv u turi li lest tisma’ feedback kostruttiv, tkun qed turi li inti impjegat professjonali u reżiljenti, u l-imgħallem, il-kollega jew il-klijent tiegħek x’aktarx li jirrispettawk aktar għal dan.

Tkunx kattiv wisq miegħek innifsek

Mhux ta’ min tkompli tagħti t-tort lilek innifsek għal żball li għamilt jew għal sitwazzjoni li stajt indirizzajt aħjar. Ftakar li ħadd mhu perfett. Filwaqt li huwa importanti li tkun konxju tad-dgħufijiet tiegħek, tinsiex dak li inti tajjeb fih u dak li ksibt. Kun kburi b’dak li tagħmel tajjeb, u pprova toqgħodx thewden wisq fuq l-iżbalji tiegħek jew tħallihom iħallu impatt negattiv fuq il-fiduċja tiegħek. Ladarba tkun ikkunsidrajt il-feedback biżżejjed u rriflettejt fuq kif tista’ tindirizza s-sitwazzjoni b’mod differenti d-darba li jmiss, ikun wasal iż-żmien li timxi ’l quddiem.

Nittamaw li dawn is-suġġerimenti jgħinuk tindirizza l-feedback negattiv fuq il-post tax-xogħol u tilħaq il-potenzjal professjonali kollu tiegħek!

Fi sħubija mal-EURES, il-Portal Ewropew dwar il-Mobilità fix-Xogħol.

 

Aqra aktar:

Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Drop’pin@EURES

Sib Persunal tal-EURES

Kundizzjonijiet tax-xogħol u l-għajxien fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Negozju/Intraprenditorija
 • Ideat u Suġġerimenti
 • Żgħażagħ
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.