Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok12. mája 2021Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 4 min

Budúcnosť práce: Výskumní pracovníci a technici

Predpovedaním budúcich trendov zamestnanosti nám prognóza zručností strediska Cedefop naznačuje, ako by svet práce mohol vyzerať o 10 rokov. V našej novej sérii článkov sa pozeráme na potenciálne výzvy a zmeny, ktorým čelia určité profesie do roku 2030.

The future of work: Researchers and engineers
Shutterstock

V tomto článku sa zameriavame na výskumných pracovníkov a technikov. Do tohto povolania patria odborníci z vysokokvalifikovaných profesií v širokej škále rôznych sektorov. Ide o ľudí pracujúcich v oblasti biologických vied, strojárstva a elektrotechnológie alebo architektov, projektantov či štatistikov.

Kľúčové fakty

 • V roku 2018 pracovalo v EÚ v povolaní výskumného pracovníka a technika približne 6,5 milióna ľudí.
 • Zamestnanosť v tomto povolaní od roku 2006 do roku 2018 vzrástla o 17 %.
 • Najviac ľudí z tohto povolania je zamestnaných v odborných službách a výrobe, ktoré tvoria 60 % pracovných miest výskumných pracovníkov a technikov.
 • Najdôležitejšími úlohami a zručnosťami v tomto povolaní sú zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií, tvorivosť, odhodlanie a samostatnosť.
 • V roku 2018 bolo vysokokvalifikovaných viac než 80 % výskumných pracovníkov a technikov.

Úlohy a zručnosti

Kľúčové úlohy a zručnosti sa uvádzajú nižšie v základnom poradí celkovej dôležitosti:

 • zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií
 • kreativita a odhodlanie
 • samostatnosť
 • využívanie IKT
 • gramotnosť
 • matematická gramotnosť
 • tímová práca
 • rutina
 • presvedčenie a vplyv

Aké sú trendy do budúcnosti?

 • Miera zamestnanosti výskumných pracovníkov a technikov by mala v rokoch 2018 až 2030 vzrásť o ďalších 15 %.
 • Počas tohto obdobia sa pre výskumných pracovníkov a technikov vytvorí viac než 1 milión nových pracovných miest.
 • 23 členských štátov EÚ by malo vytvoriť pre výskumných pracovníkov a technikov nové pracovné miesta.
 • Vzhľadom na tento predpokladaný nárast a na 3,3 milióna pracovníkov, ktorí by mali z rôznych dôvodov zanechať toto povolanie, bude potrebné zaplniť približne 4,3 milióna voľných miest.
 • Keďže práca výskumných pracovníkov a technikov zahŕňa mnohé nové technológie, očakáva sa, že títo pracovníci budú vo väčšine sektorov veľmi žiadaní.
 • Kľúčovými sektormi, kde by sa mal dopyt po nich zvýšiť, sú služby pre podniky, výroba, vzdelávanie a zdravotná starostlivosť.

Aké faktory zmeny ovplyvnia ich zručnosti?

Nasledujúce faktory vrátane rôznych medzisektorových trendov v nadchádzajúcich rokoch pravdepodobne zmenia profil zručností výskumných pracovníkov a technikov.

 • Nové technológie, ako napríklad technológie súvisiace s obnoviteľnou energiou, vytvárajú jedinečné súbory zručností.
 • Biotechnológia takisto podporuje inovácie pre výskumných pracovníkov a technikov v rôznych sektoroch vrátane zdravotnej starostlivosti.
 • Elektronické prvky, ako napríklad automatizácia v budovách a inteligentné domácnosti, zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu, a to najmä v sektore stavebníctva.
 • Dopyt spotrebiteľov po špecializovanejších výrobkoch vedie k tomu, že výrobné procesy využívajú technológie intenzívnejšie, čo predstavuje výzvy pre zručnosti technikov.
 • Zmena klímy zvyšuje dopyt po technikoch a pracovníkoch v oblasti biologických vied na podporu súvisiaceho výskumu a vývoja.
 • Globalizácia spôsobuje, že pre výskumných pracovníkov a technikov sú čoraz dôležitejšie dobré komunikačné a interdisciplinárne zručnosti.
 • Trendy špecifické pre konkrétne sektory budú takisto zohrávať významnú úlohu, napríklad začlenenie IKT do farmaceutického sektora ovplyvňuje potrebu zručností v tomto sektore.

Ako je možné naplniť potrebu týchto zručností?

Zatiaľ čo výzvy týkajúce sa zručností súvisia s rozvojom sektora, významnú úlohu v tom zohráva odborná príprava. Je dôležitá na vytvorenie zručností špecifických pre daný sektor, ale aj prierezových zručností, ako sú napríklad odborné znalosti týkajúce sa obchodu, vedenia a riadenia.

Partnerstvá a jednotné akcie medzi vládnymi orgánmi, sociálnymi partnermi a inými subjektmi môžu ponúknuť riešenia na vyplnenie nedostatku zručností a urýchlenie prijatia vhodných prístupov k odbornej príprave v nových odvetviach, ktoré si vyžadujú špecifické súbory zručností.

Odborná príprava učiteľov a účinné profesijné poradenstvo môžu takisto pomôcť zvýšiť atraktívnosť predmetov ako veda, technológia, technika a matematika pre študentov základných, stredných a vysokých škôl. Európska komisia a členské štáty sa takisto usilujú zvýšiť atraktívnosť tejto profesie pre ženy.

 

Súvisiace odkazy:

Prognóza zručností

Výskumní pracovníci a technici: príležitosti a výzvy pre zručnosti (nové vydanie 2019)

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
 • Trendy náboru
 • Mladosti
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.