Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy12 maja 2021Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia SpołecznegoCzas na przeczytanie: 4 min

Przyszłość rynku pracy: naukowcy i inżynierowie

Strona Skills Forecast (prognozowanie zapotrzebowania na umiejętności), opracowana przez Cedefop, przewidując przyszłe tendencje w zatrudnieniu, pozwala nam wyobrazić sobie, jak za 10 lat będzie wyglądał rynek pracy. W naszej nowej serii artykułów przyglądamy się potencjalnym wyzwaniom i zmianom, w obliczu których stoją niektóre zawody już teraz, i z którymi będą się mierzyć do 2030 r.

The future of work: Researchers and engineers
Shutterstock

W niniejszym artykule przyglądamy się naukowcom i inżynierom. Zawody te obejmują specjalistów pracujących na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji w wielu różnych sektorach. Są to m.in. osoby pracujące w dziedzinie nauk biologicznych, inżynierii i elektrotechnologii, jak również architekci, projektanci i statystycy.

Najważniejsze informacje

 • W 2018 r. około 6,5 mln osób w UE było zatrudnionych jako naukowcy i inżynierowie.
 • W latach 2006–2018 zatrudnienie w tych zawodach zwiększyło się o 17%.
 • Profesjonalne usługi i produkcja są największymi sektorami zatrudnienia w tych zawodach, obejmującymi 60% miejsc pracy naukowców i inżynierów.
 • Gromadzenie i ocena informacji, kreatywność, zdecydowanie i samodzielność to najważniejsze zadania i umiejętności w tej profesji.
 • W 2018 r. ponad 80% naukowców i inżynierów posiadało wysokie kwalifikacje.

Zadania i umiejętności

Poniżej przedstawiono najważniejsze zadania i umiejętności o znaczeniu ogólnym:

 • gromadzenie i ocena informacji;
 • kreatywność i zdecydowanie;
 • samodzielność;
 • korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
 • umiejętność czytania i pisania;
 • umiejętność rozumowania matematycznego;
 • praca zespołowa;
 • wykonywanie rutynowych czynności;
 • perswazja i wywieranie wpływu.

Co nas czeka w przyszłości?

 • Oczekuje się, że poziom zatrudnienia naukowców i inżynierów wzrośnie o kolejne 15% w latach 2018–2030.
 • W tym czasie powstanie ponad 1 mln nowych miejsc pracy dla naukowców i inżynierów.
 • Oczekuje się, że 23 spośród państw członkowskich stworzy nowe miejsca pracy dla naukowców i inżynierów.
 • Biorąc pod uwagę przewidywany wzrost i 3,3 mln pracowników, którzy według przewidywań mają opuścić takie zawody z różnorodnych powodów, konieczne będzie obsadzenie około 4,3 mln wolnych miejsc pracy.
 • Zważywszy że praca naukowców i inżynierów wiąże się z wieloma nowymi technologiami, oczekuje się, że w większości sektorów zaistnieje duże zapotrzebowanie na takich pracowników.
 • Do kluczowych sektorów, w których oczekuje się wzrostu popytu, należą usługi dla przedsiębiorstw, produkcja, edukacja i opieka zdrowotna.

Które czynniki stymulujące zmiany wpłyną na ich umiejętności?

Następujące czynniki, w tym różne tendencje międzysektorowe, prawdopodobnie zmienią profil umiejętności naukowców i inżynierów w nadchodzących latach.

 • Nowe technologie, takie jak technologie związane z odnawialnymi źródłami energii, tworzą unikalne zestawy umiejętności.
 • Biotechnologia również napędza innowacje dla naukowców i inżynierów w różnych sektorach, w tym w sektorze opieki zdrowotnej.
 • Funkcje elektroniczne, takie jak automatyka budynków i inteligentne domy, odgrywają coraz większą rolę, zwłaszcza w sektorze budowlanym.
 • Popyt konsumentów na bardziej specjalistyczne produkty prowadzi do bardziej zaawansowanych technologicznie procesów produkcyjnych, co stwarza wyzwania w zakresie umiejętności dla inżynierów.
 • Zmiana klimatu zwiększa zapotrzebowanie na to, by inżynierowie i naukowcy nauk biologicznych wspierali powiązane badania i rozwój.
 • Globalizacja sprawia, że dla naukowców i inżynierów coraz ważniejsze staje się posiadanie silnych umiejętności komunikacyjnych i interdyscyplinarnych.
 • Pewną rolę odegrają również tendencje specyficzne dla danego sektora – na przykład włączenie ICT do sektora farmaceutycznego wpływa na zapotrzebowanie na umiejętności w tym sektorze.

W jaki sposób można zaspokoić te potrzeby w zakresie umiejętności?

Choć wyzwaniem w zakresie umiejętności jest rozwój sektora, szkolenia odgrywają ważną rolę w całym procesie. Ma to zasadnicze znaczenie dla rozwoju umiejętności specyficznych dla danego sektora, ale również umiejętności przekrojowych, takich jak wiedza fachowa w zakresie biznesu, przywództwa i zarządzania.

Partnerstwa i wspólne działania między organami rządowymi, partnerami społecznymi i innymi podmiotami mogą oferować rozwiązania dotyczące problemu niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej i przyspieszenia przyjmowania odpowiednich podejść szkoleniowych w nowych gałęziach przemysłu wymagających szczególnych umiejętności.

Kształcenie nauczycieli i skuteczne poradnictwo zawodowe mogą również przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności tzw. przedmiotów z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) dla uczniów szkół podstawowych, średnich i wyższych. Komisja Europejska i państwa członkowskie pracują również nad zwiększeniem atrakcyjności tych zawodów dla kobiet.

 

Powiązane linki:

Skills Forecast

Reasearchers & engineers: skills opportunities and challenges (2019 update) [Naukowcy i inżynierowie: możliwości i wyzwania w zakresie umiejętności (aktualizacja z 2019 r.)]

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
 • Wiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilności
 • Trendy rekrutacyjne
 • Młodzież
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.