Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet12 Mejju 2021L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni4 min qari

Il-futur tax-xogħol: Riċerkaturi u inġiniera

It-Tbassir tal-Ħilietmis-Cedefop jippermettilna nimmaġinaw kif tista’ tkun id-dinja tax-xogħol għaxar snin oħra billi jitbassru x-xejriet tal-impjieg tal-futur. Fis-sensiela l-ġdida tal-artikli tagħna, se nħarsu lejn l-isfidi u l-bidliet potenzjali li qed jiffaċċjaw ċerti professjonijiet fil-preżent u sal-2030.

The future of work: Researchers and engineers
Shutterstock

F’dan l-artiklu nħarsu lejn ir-riċerkaturi u l-inġiniera. Din l-okkupazzjoni tkopri professjonisti f’impjiegi b’ħiliet għolja f’firxa wiesgħa ta’ setturi differenti. Dan jinkludi nies li jaħdmu fix-xjenzi tal-ħajja, fl-inġinerija u fl-elettroteknoloġija, jew bħala periti, disinjaturi jew esperti tal-istatistika.

Fatti ewlenin

 • Madwar 6.5 miljun persuna fl-UE kienu impjegati bħala riċerkaturi u inġiniera fl-2018.
 • L-impjiegi f’din l-okkupazzjoni żdiedu bi 17 % bejn l-2006 u l-2018.
 • Is-servizzi professjonali u l-manifattura huma l-akbar setturi tal-impjiegi għal din l-okkupazzjoni, li fihom 60 % tal-impjiegi tar-riċerkaturi u tal-inġiniera.
 • Il-ġbir u l-evalwazzjoni tal-informazzjoni, il-kreattività, ir-riżoluzzjoni u l-awtonomija huma l-kompiti u l-ħiliet l-aktar importanti għal din l-okkupazzjoni.
 • Aktar minn 80 % tar-riċerkaturi u l-inġiniera kellhom kwalifiki ta’ livell għoli fl-2018.

Kompiti u ħiliet

Il-kompiti u l-ħiliet ewlenin huma elenkati hawn taħt f’ordni bażika ta’ importanza ġenerali:

 • Ġbir u evalwazzjoni ta’ informazzjoni
 • Kreattività u riżoluzzjoni
 • Awtonomija
 • Użu tal-ICT
 • Litteriżmu
 • Numeriżmu
 • Ħidma f’tim
 • Rutina
 • Bejgħ u influwenza

X’inhuma x-xejriet għall-futur?

 • Il-livell ta’ impjieg tar-riċerkaturi u tal-inġiniera huwa mistenni li jikber bi 15 % oħra bejn l-2018 u l-2030.
 • Matul dan iż-żmien, se jinħolqu aktar minn 1 miljun impjieg ġdid għar-riċerkaturi u għall-inġiniera.
 • 23 mill-Istati Membri tal-UE huma mistennija joħolqu impjiegi ġodda għar-riċerkaturi u għall-inġiniera.
 • Meta jitqies dan it-tkabbir previst u t-3.3 miljun ħaddiem li huma mistennija jitilqu mill-okkupazzjoni għal xi raġuni jew oħra, se jkun hemm bżonn li jimtlew madwar 4.3 miljun post tax-xogħol battal.
 • Minħabba li x-xogħol tar-riċerkaturi u tal-inġiniera jinvolvi ħafna teknoloġiji ġodda, dawn il-ħaddiema huma mistennija li jkunu f’domanda għolja fil-biċċa l-kbira tas-setturi.
 • Setturi ewlenin fejn id-domanda hija mistennija li tiżdied jinkludu s-servizzi tan-negozju, il-manifattura, l-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa.

Liema xprunaturi ta’ bidla se jaffettwaw il-ħiliet tagħhom?

L-ixprunaturi li ġejjin, inklużi diversi xejriet transsettorjali, x’aktarx li jbiddlu l-profil tal-ħiliet tar-riċerkaturi u tal-inġiniera fis-snin li ġejjin.

 • Teknoloġiji ġodda bħal dawk marbuta mal-enerġija rinnovabbli qed joħolqu settijiet ta’ ħiliet uniċi.
 • Il-bijoteknoloġija qed tixpruna wkoll l-innovazzjoni għar-riċerkaturi u għall-inġiniera f’diversi setturi, inkluża l-kura tas-saħħa.
 • Karatteristiċi elettroniċi bħall-awtomatizzazzjoni tal-bini u djar intelliġenti qed ikollhom rwol dejjem akbar, b’mod partikolari fis-settur tal-kostruzzjoni.
 • Id-domanda tal-konsumaturi għal prodotti aktar speċjalizzati qed twassal għal proċessi ta’ produzzjoni aktar intensivi fit-teknoloġija, li joħolqu sfidi tal-ħiliet għall-inġiniera.
 • It-tibdil fil-klima qed iżid id-domanda għal inġiniera u xjenzjati tal-ħajja biex jappoġġaw ir-riċerka u l-iżvilupp relatati.
 • Il-globalizzazzjoni qed tagħmilha dejjem aktar importanti għar-riċerkaturi u għall-inġiniera li jkollhom ħiliet ta’ komunikazzjoni u interdixxiplinari b’saħħithom.
 • Ix-xejriet speċifiċi għas-settur se jkollhom rwol ukoll – pereżempju, l-integrazzjoni tal-ICT fis-settur farmaċewtiku qed taffettwa l-ħtiġijiet b’rabta mal-ħiliet fis-settur.

Kif jistgħu jiġu ssodisfati dawn il-ħtiġijiet b’rabta mal-ħiliet?

Filwaqt li l-isfidi tal-ħiliet huma l-iżvilupp tas-settur, it-taħriġ għandu rwol importanti tul il-proċess kollu. Dan huwa essenzjali għall-iżvilupp ta’ ħiliet speċifiċi għas-settur iżda wkoll ħiliet trasferibbli, bħall-għarfien espert fin-negozju, fit-tmexxija u fil-ġestjoni.

Is-sħubijiet u l-azzjonijiet konġunti bejn l-awtoritajiet governattivi, is-sħab soċjali u oħrajn jistgħu joffru soluzzjonijiet biex jiġi indirizzat in-nuqqas ta’ ħiliet u titħaffef l-adozzjoni ta’ approċċi ta’ taħriġ xierqa f’industriji ġodda li jeħtieġu settijiet ta’ ħiliet speċifiċi.

It-taħriġ tal-għalliema u l-gwida effettiva tal-karriera jistgħu jgħinu wkoll biex jagħmlu l-hekk imsejħa suġġetti ta’ xjenza, teknoloġija, inġinerija u matematika (STEM) aktar attraenti għall-istudenti tal-edukazzjoni primarja, sekondarja u għolja. Il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri qed jaħdmu wkoll biex din il-professjoni ssir aktar attraenti għan-nisa.

 

Links relatati:

Tbassir tal-Ħiliet

Riċerkaturi u inġiniera: opportunitajiet u sfidi tal-ħiliet (aġġornament tal-2019)

 

Aqra aktar:

Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Sib Il-Konsulenti tal-EURES 

Il-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi  tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li għadhom ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
 • Xejriet ta' reklutaġġ
 • Żgħażagħ
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.