Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel12 maj 2021Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 3 min

Framtidens arbetsmarknad: forskare och ingenjörer

Med hjälp av kompetensprognosen från Cedefop kan vi förutse framtida trender inom sysselsättningen och föreställa oss hur arbetslivet kan se ut om tio år. I vår nya artikelserie tittar vi på vilka utmaningar och förändringar som kan förväntas i vissa yrken fram till år 2030.

The future of work: Researchers and engineers
Shutterstock

I denna artikel tar vi en titt på forskare och ingenjörer. I denna yrkeskategori ingår yrkesverksamma med högkvalificerade arbeten inom en mängd olika sektorer, däribland personer som arbetar inom biovetenskap, ingenjörsvetenskap och elektroteknik eller som arkitekter, formgivare och statistiker.

Nyckelfakta

 • Under 2018 var omkring 6,5 miljoner människor inom EU anställda som forskare och ingenjörer.
 • Sysselsättningen inom denna yrkeskategori ökade med 17 procent mellan 2006 och 2018.
 • Professionella tjänster och tillverkning är de största sysselsättningssektorerna för denna yrkeskategori, med 60 procent av alla arbetstillfällen.
 • Inhämtning och bedömning av information, kreativitet, förmåga att fatta beslut och självständighet är de viktigaste uppgifterna och kompetenserna för dessa yrken.
 • Över 80 procent av forskarna och ingenjörerna hade kvalifikationer på hög nivå under 2018.

Uppgifter och kompetenser

Nedan listas de viktigaste arbetsuppgifterna och färdigheterna för denna yrkeskategori. De anges i fallande ordning utifrån hur viktiga de är:

 • Informationshämtning och informationsbedömning
 • Kreativitet och förmåga att fatta beslut
 • Självständighet
 • IKT-användning
 • Läs- och skrivkunnighet
 • Räknefärdighet
 • Teamarbete
 • Rutin
 • Förmåga att sälja och påverka

Vilka är trenderna för framtiden?

 • Sysselsättningsnivån för forskare och ingenjörer förväntas stiga med ytterligare 15 procent mellan 2018 och 2030.
 • Under denna period kommer mer än 1 miljon nya arbetstillfällen att skapas för denna yrkeskategori.
 • I 23 av EU:s medlemsstater väntas nya arbetstillfällen skapas för forskare och ingenjörer.
 • I och med den förväntade tillväxten och de 3,3 miljoner arbetstagare som av olika skäl väntas lämna yrket kommer omkring 4,3 miljoner lediga tjänster att behöva tillsättas.
 • Med tanke på att forskares och ingenjörers arbete omfattar en stor mängd ny teknik räknar man med hög efterfrågan på dessa arbetstagare i de flesta sektorer.
 • Bland de nyckelsektorer där efterfrågan förväntas öka ingår företagstjänster, tillverkning, utbildning och hälso- och sjukvård.

Vilka faktorer kommer att påverka kompetenskraven inom de här yrkena?

Forskares och ingenjörers kompetensprofil kommer sannolikt att påverkas av följande faktorer, inklusive olika sektorsövergripande trender, under de kommande åren:

 • Ny teknik, t.ex. kopplad till förnybar energi, skapar unika färdigheter.
 • Bioteknik är en annan drivkraft för innovation för forskare och ingenjörer i olika sektorer, bland annat inom hälso- och sjukvården.
 • Elektroniska aspekter som fastighetsautomation och smarta hus spelar en allt större roll, särskilt inom byggsektorn.
 • Konsumenternas efterfrågan på mer specialiserade produkter leder till mer teknikintensiva produktionsprocesser, vilket skapar kompetensrelaterade utmaningar för ingenjörer.
 • Klimatförändringarna medför en ökad efterfrågan på ingenjörer samt forskare inom biovetenskap för att stödja forskning och utveckling på området.
 • Globaliseringen gör att det blir allt viktigare för forskare och ingenjörer att ha god kommunikationsförmåga och tvärvetenskaplig kompetens.
 • Sektorsspecifika trender kommer också att spela en roll. Till exempel påverkar integreringen av IKT i läkemedelsindustrin vilka färdigheter som krävs inom den sektorn.

Hur kan de här kompetensbehoven tillgodoses?

Samtidigt som utvecklingen av sektorn är en kompetensrelaterad utmaning spelar utbildning en genomgående viktig roll. Den är grundläggande för att utveckla sektorsspecifik kompetens, men även generella färdigheter som kunskaper inom affärsverksamhet, ledarskap och förvaltning.

Partnerskap och gemensamma insatser mellan statliga myndigheter, arbetsmarknadens parter m.fl. kan erbjuda lösningar för att komma till rätta med kompetensbrister och påskynda antagandet av lämpliga utbildningsstrategier inom nya branscher där det krävs specifika färdigheter.

Lärarutbildning och effektiv yrkesvägledning kan också bidra till att göra ämnena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik mer attraktiva för grundskole- och gymnasieelever samt högskolestuderande. Europeiska kommissionen och medlemsstaterna strävar även efter att göra yrkeskategorin mer attraktiv för kvinnor.

 

Länkar:

Kompetensprognosen

Researchers & engineers: skills opportunities and challenges (2019 update)

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Rekryteringstrender
 • Ungdom
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.