Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva12. května 2021Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 5 min

Budoucnost práce: výzkumní pracovníci a inženýři

Prognóza poptávky po dovednostech střediska Cedefop nám díky předpovědím budoucích trendů v oblasti zaměstnanosti nabízí možnost představit si, jak by svět práce mohl vypadat za deset let. V naší nové sérii článků se zaměříme na možné výzvy a změny, jimž některé profese budou čelit ode dneška až do roku 2030.

The future of work: Researchers and engineers
Shutterstock

Tento článek se zabývá výzkumnými pracovníky a inženýry. Toto povolání zahrnuje odborníky na vysoce kvalifikovaných pracovních místech v celé řadě různých odvětví. Řadí se do něj pracovníci v oblasti věd o živé přírodě, inženýrství a elektrotechnologií a také architekti, designéři a statistici.

Klíčová fakta

 • Na pozicích výzkumných pracovníků a inženýrů působilo v EU v roce 2018 přibližně 6,5 milionu osob.
 • Zaměstnanost v tomto povolání v letech 2006 až 2018 vzrostla o 17 %.
 • Největšími odvětvími zaměstnanosti jsou u tohoto povolání odborné služby a zpracovatelský průmysl, ve kterých působí 60 % výzkumných pracovníků a inženýrů.
 • Nejdůležitějšími úkoly a dovednostmi tohoto povolání jsou shromažďování a vyhodnocování informací, kreativita, rozhodnost a samostatnost.
 • Více než 80 % výzkumných pracovníků a inženýrů mělo v roce 2018 vysokou kvalifikaci.

Úkoly a dovednosti

Klíčové úkoly a dovednosti jsou uvedeny níže v základním pořadí podle celkové důležitosti:

 • shromažďování a vyhodnocování informací,
 • kreativita a rozhodnost,
 • samostatnost,
 • používání informačních a komunikačních technologií,
 • gramotnost,
 • matematická gramotnost,
 • týmová práce,
 • rutina,
 • schopnost prodávat a ovlivňovat.

Jaké jsou trendy do budoucnosti?

 • Očekává se, že v letech 2018 až 2030 úroveň zaměstnanosti výzkumných pracovníků a inženýrů vzroste o dalších 15 %.
 • Během této doby se vytvoří více než 1 milion nových pracovních míst pro výzkumné pracovníky a inženýry.
 • Předpokládá se, že nová pracovní místa pro výzkumné pracovníky a inženýry vytvoří 23 z členských států EU.
 • S ohledem na tento předpokládaný růst a 3,3 milionu pracovníků, u nichž se očekává, že z nějakého důvodu tato povolání opustí, bude třeba obsadit přibližně 4,3 milionu volných pracovních míst.
 • Vzhledem k tomu, že se v práci výzkumných pracovníků a inženýrů využívá mnoho nových technologií, předpokládá se, že po těchto pracovnících bude ve většině odvětví velká poptávka.
 • Mezi klíčová odvětví, kde se počítá s nárůstem poptávky, patří podnikatelské služby, zpracovatelský průmysl, vzdělávání a zdravotnictví.

Jaké hnací síly změn budou mít vliv na jejich dovednosti?

V nadcházejících letech budou kvalifikační profil výzkumných pracovníků a inženýrů pravděpodobně ovlivňovat níže uvedené faktory (včetně různých meziodvětvových trendů).

 • Nové technologie, například technologie související s obnovitelnou energií, vytvářejí jedinečné soubory dovedností.
 • Biotechnologie jsou rovněž hnací silou inovací pro výzkumné pracovníky a inženýry v různých odvětvích, včetně zdravotnictví.
 • Elektronické prvky, např. automatizace budov a inteligentní domácnosti, hrají stále větší úlohu, zejména ve stavebnictví.
 • Poptávka spotřebitelů po specializovanějších výrobcích vede k technologicky náročnějším výrobním procesům, což vytváří výzvy v oblasti dovedností inženýrů.
 • Změna klimatu zvyšuje poptávku po inženýrech a vědeckých pracovnících v oblasti věd o živé přírodě v rámci souvisejícího výzkumu a vývoje.
 • Globalizace způsobuje, že pro výzkumné pracovníky a inženýry je stále důležitější mít vynikající komunikační a mezioborové dovednosti.
 • Odvětvové trendy budou rovněž hrát svou úlohu – například integrace informačních a komunikačních technologií do farmaceutického odvětví ovlivňuje potřeby v oblasti dovedností v tomto odvětví.

Jak lze tyto potřeby v oblasti dovedností uspokojit?

S rozvojem odvětví vznikají výzvy v oblasti dovedností. V této souvislosti sehrává důležitou úlohu odborná příprava. Je nezbytná pro rozvoj odvětvových dovednosti, ale také přenositelných dovedností, jako jsou odborné znalosti v oblasti podnikání, vedení a řízení.

Partnerství mezi orgány státní správy, sociálními partnery a dalšími stranami a jejich společná opatření mohou nabídnout řešení k odstranění nedostatku v oblasti dovedností a urychlení přijetí vhodných přístupů k odborné přípravě v nových odvětvích, která vyžadují specifické soubory dovedností.

Odborná příprava učitelů a účinné profesní poradenství mohou také pomoci zaujmout studenty základních, středních a vysokých škol pro předměty v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky (STEM). Evropská komise a členské státy rovněž usilují o to, aby se tato povolání stala atraktivnějším pro ženy.

 

Související odkazy:

Prognóza poptávky po dovednostech

Výzkumní pracovníci a inženýři: příležitosti a výzvy v oblasti dovedností (aktualizace z roku 2019)

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
 • Zprávy z trhu práce/zprávy o mobilitě
 • Trendy náboru
 • Mládí
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.