Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel19 februari 2021Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 3 min

Fyra sektorer som blomstrar till följd av covid-19-pandemin

Covid-19-pandemin har satt käppar i hjulet för företagen och drabbat arbetsmarknaden hårt Vissa sektorer har drabbats hårt av krisen, men det finns också flera branscher som det går bra för. Läs om de fyra sektorer där störst efterfrågan råder till följd av pandemin.  

Four job sectors in high demand as a result of the COVID-19 pandemic
EURES

Hälso- och sjukvård

Länderna i och utanför Europa har i hög grad varit beroende av hälso- och sjukvården under pandemin och man räknar med att denna sektor kommer att utökas under de närmaste åren. Det kommer alltid att behövas hälso- och sjukvård, men pandemin har understrukit sektorns betydelse och förändrat villkoren för den, vilket ger utrymme för fler jobb och arbetstillfällen.

Nytt fokus på hälso- och sjukvården efter pandemin kommer att leda till satsningar på både befintliga och nya typer av arbeten. Dessa omfattar läkare, farmaceuter, smittspårningsexperter, administratörer av virtuella sjukhus och experter på 3D-utskrift. I takt med att nya vacciner, hjälpmedel och automatiserade system utvecklas kommer industrin att behöva personer med ny kompetens.

Vetenskap och innovation

Pandemin har lett till många vetenskapliga frågeställningar som har varit svåra att besvara, vilket ökat efterfrågan på forskare. Krisen har också gjort att vetenskap, miljö och innovation fått mer uppmärksamhet. Allt fler intresserar sig för den vetenskapliga utvecklingen, distansarbetets effekter på miljön och skapandet av nya lösningar.

Yrken som biomedicinsk forskare, biolog, kemiingenjör och dataanalytiker kommer till följd av pandemin att behövas för att besvara dessa frågeställningar och bidra till att ta fram nya, innovativa idéer och lösningar i framtiden.

Informationsteknik

Pandemin har påskyndat införandet av virtuell verklighet och artificiell intelligens i det dagliga livet. När möten, klassrum och underhållning snabbt flyttar till webbplattformar finns det en stor efterfrågan på teknik och personer som kan använda den, och detta kommer troligen inte att ändras. Många sammankomster har ägt rum på nätet under pandemin eftersom det varit enda alternativet, men det har visat sig att detta format inte bara fungerar utan också är kostnads- och tidseffektivt.

Informationstekniken väntas fortsätta expandera i snabb takt och kommer att kräva nya experter av olika slag. Branschen är fortfarande ung och har utrymme att växa för yrken som programvaruutvecklare, programmerare, tekniker och it-säkerhets- och teknikrådgivare.

Digital kommunikation

Kommunikationssektorn förväntas växa och förändras i takt med att allt fler digitala verktyg införs i den. Pandemin har satt fart på användningen av många av dessa verktyg, men kunskapen om hur man hanterar dem är ofta otillräcklig. Antalet distansarbetare har också ökat kraftigt på grund av covid-19 och den digitala kommunikationen har därför fått avgörande betydelse.

Det förväntas finnas gott om jobb för kommunikationsrådgivare, planerare av webbevenemang, ansvariga för sociala medier och medieplanerare efter covid-19.

Pandemin var oväntad och har lett till att arbetsmarknaden förändrats och anpassats till den nya miljön. Pandemin har påskyndat digitaliseringen och införandet av distansarbete samt visat på behovet av att utveckla och investera i hälso- och sjukvård, vetenskap och innovation, informationsteknik och digital kommunikation.

Mer information om att hitta jobb efter pandemin finns i vår artikel Tips för att förbli intressant på arbetsmarknaden efter pandemin.

 

Länkar:

Tips för att förbli intressant på arbetsmarknaden efter pandemin

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eurestjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang online

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Företag /Entreprenörskap
 • Råd och tips
 • Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Nyheter/rapporter/statistik
Sektor
 • Administrative and support service activities
 • Arts, entertainment and recreation
 • Education
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.