Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet19 Frar 2021L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

Erba’ setturi tal-impjieg f’domanda għolja bħala riżultat tal-pandemija tal-COVID-19

Il-pandemija tal-COVID-19 ikkawżat ħafna tfixkil u kellha impatt qawwi fuq is-suq tax-xogħol. Filwaqt li xi setturi batew bħala riżultat tal-kriżi, ħafna minnhom iffjorixxew. Ara l-aqwa erba’ setturi tal-impjieg tagħna f’domanda għolja b’segwitu tal-pandemija.  

Four job sectors in high demand as a result of the COVID-19 pandemic
EURES

Il-kura tas-saħħa

Il-pajjiżi fl-Ewropa u fid-dinja kollha ddependew ħafna mis-settur tas-saħħa matul il-pandemija u jistgħu jistennew li dan jikber matul is-snin li ġejjin. Filwaqt li dejjem se jkun hemm domanda għall-kura tas-saħħa, il-pandemija enfasizzat l-importanza tagħha u biddlet ix-xenarju tagħha, filwaqt li ħalliet lok għal aktar impjiegi u opportunitajiet.

Fokus ġdid fuq il-kura tas-saħħa wara l-pandemija se jwassal għal investimenti kemm fi rwoli eżistenti kif ukoll fi rwoli ġodda. Dawn jinkludu tobba, spiżjara, speċjalisti tal-intraċċar tal-infezzjonijiet, maniġers virtwali tal-isptar u speċjalisti tal-istampar 3D. Bl-iżvilupp ta’ vaċċini, faċilitajiet u sistemi awtomatizzati ġodda, l-industrija se teħtieġ persuni b’ħiliet ġodda.

Ix-xjenza u l-innovazzjoni

Il-pandemija qajmet ħafna mistoqsijiet xjentifiċi li d-dinja sabet diffikultá biex tweġibhom, li wasslu għal domanda għal xjenzjati u riċerkaturi. Il-kriżi ġibdet ukoll aktar attenzjoni lejn ix-xjenza, l-ambjent u l-innovazzjoni. Aktar nies qed jadattaw għall-iżviluppi xjentifiċi, l-impatti ta’ xogħol mill-bogħod fuq l-ambjent u l-ħolqien ta’ soluzzjonijiet ġodda.

Professjonijiet bħal xjenzjati bijomediċi, bijoloġisti, inġiniera kimiċi u analisti tad-data se jkunu meħtieġa b’segwitu tal-pandemija biex iwieġbu dawn il-mistoqsijiet u jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ ideat u soluzzjonijiet innovattivi ġodda fil-futur.

It-teknoloġija tal-informazzjoni

L-introduzzjoni tar-realtà virtwali u tal-intelliġenza artifiċjali fil-ħajja tagħna ta’ kuljum ġiet aċċellerata mill-pandemija. Bil-laqgħat, il-lezzjonijiet u d-divertiment li malajr imxew għal pjattaformi online, it-teknoloġija u dawk li jafu kif jużawha huma f’domanda kbira, u dan mhuwiex mistenni li jinbidel. Ħafna avvenimenti seħħew online matul il-pandemija minħabba li ma kienx hemm għażla oħra, iżda dan il-format wera li mhux biss jaħdem iżda jkun aktar kosteffiċjenti u effiċjenti fiż-żmien.

It-teknoloġija tal-informazzjoni hija mistennija li tkompli tespandi b’pass mgħaġġel u se teħtieġ firxa ta’ esperti ġodda. Mill-iżviluppaturi tas-software, il-programmaturi u t-tekniċi sal-konsulenti tas-sigurtà u tat-teknoloġija tal-IT, l-industrija għadha żagħżugħa u għandha lok fejn tikber.

Il-komunikazzjoni diġitali

Is-settur tal-komunikazzjoni huwa mistenni li jikber u jadatta hekk kif aktar u aktar għodod diġitali jiġu introdotti fih. Il-pandemija aċċellerat l-użu ta’ ħafna minn dawn l-għodod, filwaqt li ħalliet diskrepanza fil-ħiliet dwar kif jiġu operati u utilizzati. Il-COVID-19 żiedet ukoll b’mod drastiku n-numru ta’ ħaddiema mill-bogħod, u b’hekk il-komunikazzjoni diġitali saret kruċjali.

Impjiegi bħal konsulenti tal-komunikazzjoni, dawk li jippjanaw l-avvenimenti online, maniġers tal-midja soċjali u dawk li jippjanaw fil-midja huma mistennija li jirnexxu f’dinja wara l-pandemija tal-COVID-19.

Il-pandemija tal-COVID-19 ma kinitx mistennija u wasslet biex is-suq tax-xogħol jinbidel u jadatta għall-ambjent il-ġdid. Din aċċellerat id-diġitalizzazzjoni u x-xogħol mill-bogħod u enfasizzat il-ħtieġa li jsir żvilupp u investiment fil-kura tas-saħħa, fix-xjenza u fl-innovazzjoni, fit-teknoloġija tal-informazzjoni u fil-komunikazzjoni diġitali.

Għal aktar informazzjoni dwar kif issib impjieg wara l-pandemija, ara l-artiklu tagħna Pariri biex tibqa’ rilevanti fis-suq tax-xogħol wara l-pandemija.

 

Links relatati:

Pariri biex tibqa’ rilevanti fis-suq tax-xogħol wara l-pandemija

 

Aqra aktar:

Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Drop’pin@EURES

Sib Il-Konsulenti tal-EURES 

Il-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi  tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li għadhom ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Negozju/Intraprenditorija
 • Ideat u Suġġerimenti
 • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
 • Aħbarijiet/rapporti/statistika
Settur
 • Administrative and support service activities
 • Arts, entertainment and recreation
 • Education
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.