Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)

Lagaleg tilkynning EURES

Fyrirvari

Vinnumálastofnun Evrópu (ELA) heldur úti þessari vefsíðu til að auka aðgang almennings að upplýsingum um frumkvæði þess og stefnu Evrópusambandsins almennt. Markmið okkar er að halda þessum upplýsingum uppfrærðum og nákvæmam. Ef vakin er athygli á villum munum við reyna að leiðrétta þær. Hins vegar tekur ELA enga ábyrgð eða ábyrgð með tilliti til upplýsinga á þessari síðu.

Þessar upplýsingar eru

  • eingöngu almenns eðlis og er ekki ætlað að taka á sérstökum aðstæðum hvers einstaks einstaklings eða aðila
  • ekki endilega víðfem, tæmandi, nákvæm eða uppfærð
  • stundum tengt við utanaðkomandi síður sem ELA hefur enga stjórn á og sem ELA tekur enga ábyrgð á
  • ekki faglega eða lögfræðilega ráðgjöf (ef þú þarft sérstaka ráðgjöf ættirðu alltaf að hafa samband við viðeigandi hæfan fagmann).

Vinsamlegast athugaðu að ekki er hægt að tryggja að skjal sem er aðgengilegt á netinu endurskapi nákvæmlega opinberlega samþykktan texta. Aðeins Stjórnartíðindi Evrópusambandsins (prentaða útgáfan eða, frá 1. júlí 2013, rafræna útgáfan á EUR-Lex vefsíðunni) er ósvikin og hefur réttaráhrif.

Það er markmið okkar að lágmarka truflun af völdum tæknilegra villna. Hins vegar kunna sum gögn eða upplýsingar á síðunni okkar að hafa verið búnar til eða skipulagðar í skrám eða sniðum sem eru ekki villulaus og við getum ekki ábyrgst að þjónusta okkar verði ekki trufluð eða fyrir áhrifum af slíkum vandamálum. ELA tekur enga ábyrgð með tilliti til slíkra vandamála sem upp koma vegna notkunar á þessari síðu eða tengdum utanaðkomandi síðum.

Þessum fyrirvara er ekki ætlað að takmarka skaðabótaábyrgð ELA í bága við neinar kröfur sem mælt er fyrir um í gildandi landslögum né að útiloka ábyrgð þess á málum sem ekki er heimilt að undanskilja samkvæmt þeim lögum.

Fyrirvari fyrir ytri tengil

Vefsíðan gæti innihaldið „ytri hlekki“ á vefsíður sem ELA hefur enga stjórn á og sem ELA tekur enga ábyrgð á.

Þegar gestir á ELA vefsíðum velja að fylgja hlekk á hvaða utanaðkomandi vefsíðu sem er, eru þeir háðir fótsporum, persónuvernd og lagalegum stefnum ytri vefsíðunnar.

Fylgni við viðeigandi gagnaverndar- og aðgengiskröfur utanaðkomandi vefsíðna sem tengt er við frá ELA vefsíðum fellur utan eftirlits ELA og er beinlínis á ábyrgð ytri vefsíðunnar.

Fyrirvari um áritun

Tilgangur hvers kyns tengdrar tilvísunar frá ELA vefsíðum til sérhvers sérstakrar utanaðkomandi auðlindar, netþjónustu eða vefsíðu, er að bæta upplýsingarnar sem eru tiltækar á ELA vefsíðum og hjálpa gestum á þessar vefsíður.

Slíkar tengdar tilvísanir fela ekki í sér samþykki ELA á tilteknu utanaðkomandi tilfangi, netþjónustu eða vefsíðu, né stuðning við upplýsingarnar, sem er að finna í tengdu tilvísuninni, né stuðningur við stofnanir sem eiga ytri vefsíðurnar.

Friðhelgisstefna

Evrópusambandið leggur áherslu á friðhelgi einkalífs notenda. Persónuverndarstefnan nær yfir vefsetur Evrópusambandsins innan europa.eu lénsins.

Friðhelgisstefna

Tilkynning um höfundarétt

Höfundarréttur © fyrir allt efni þessarar vefsíðu nema annað sé tekið fram: Vinnumálastofnun Evrópu – ELA.

Endurnotkun er leyfð, að því tilskildu að ELA sé viðurkennt sem uppspretta efnisins.

Fyrir einstök skjöl getur almenna reglan um endurnotkun sem lýst er hér að ofan verið háð sérstökum skilyrðum eins og tilgreint er í einstökum höfundarréttartilkynningum sem þar eru. Notendum er bent á að vísa í þessar einstöku tilkynningar um höfundarrétt.

ELA og EURES-merkið eru einkaeign Vinnumálastofnunar Evrópu – ELA og notkun þess er bönnuð án fyrirfram skriflegs leyfis ELA.