Siirry pääsisältöön
EURES (EURopean Employment Services)

EURESin oikeudellinen huomautus

Vastuuvapauslauseke

Euroopan työviranomainen (ELA) ylläpitää tätä verkkosivustoa, jotta kansalaiset voivat saada tietoa ELAn ja EU:n toimista. ELA pyrkii siihen, että sivuston tiedot ovat virheettömiä ja ajan tasalla. Se myös pyrkii korjaamaan tietoonsa tulleet virheet. ELA ei kuitenkaan voi olla vastuussa sivuston tiedoista.

Nämä tiedot

  • ovat yleisiä eivätkä koske yksittäisten henkilöiden tai yhteisöjen erityisolosuhteita
  • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä eivätkä ajantasaisia
  • saattavat sisältää linkkejä ELAn ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole ELAn valvonnassa ja joista ELA ei ota vastuuta
  • eivät sisällä ammatillista tai oikeudellista neuvontaa (jos tarvitset erityistä apua, ota aina yhteyttä pätevään asiantuntijaan).

On syytä huomata, ettei ELA voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja täydellisesti vastaisi virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Ainoastaan Euroopan unionin virallinen lehti (sen painettu laitos ja 1.7.2013 alkaen sen sähköinen versio EUR-Lex-sivustolla) on todistusvoimainen.

ELA pyrkii minimoimaan teknisistä ongelmista aiheutuvat häiriöt. Sivusto voi kuitenkin sisältää tietoja, jotka on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, eikä ELA voi taata, ettei palvelu keskeydy ja etteivät nämä ongelmat muuten vaikuta palveluun. ELA ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai ulkopuolisille sivustoille johtavien linkkien käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa ELAn vastuuta tavalla, joka on ristiriidassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön kanssa, eikä vapauttaa ELAa vastuusta tapauksissa, joissa vastuusta vapauttaminen ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole mahdollista.

Ulkoisten linkkien vastuuvapauslauseke

Verkkosivusto voi sisältää ulkoisia linkkejä verkkosivustoihin, jotka eivät ole ELAn valvonnassa ja joista ELA ei ota vastuuta.

Kun ELAn verkkosivustojen kävijät seuraavat ulkoiselle verkkosivustolle johtavaa linkkiä, heihin aletaan soveltaa ulkoisen verkkosivuston eväste- ja yksityisyydensuojapolitiikkaa sekä oikeudellisia periaatteita.

Ulkoisilla verkkosivustoilla, joihin ELAn verkkosivustojen linkit johtavat, sovelletaan tietosuoja- ja saavutettavuusvaatimuksia, joiden noudattaminen ei ole ELAn hallinnassa vaan se on kunkin ulkoisen verkkosivuston yksinomaisella vastuulla.

Sisällön tai palvelun hyväksynnän vastuuvapauslauseke

ELAn verkkosivustojen linkitetyt viittaukset ulkoisiin resursseihin, verkkopalveluihin tai verkkosivustoihin on tarkoitettu täydentämään ELAn verkkosivustoilla annettavia tietoja ja opastamaan näiden verkkosivustojen käyttäjiä.

Linkitetyt viittaukset eivät tarkoita, että ELA edustaisi tai hyväksyisi näitä ulkoisia resursseja, verkkopalveluja tai verkkosivustoja tai linkitetyn viittauksen sisältämiä tietoja tai ulkoisten verkkosivustojen omistajaorganisaatioita.

Yksityisyydensuoja

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan verkkosivustojensa käyttäjien yksityisyyden suojan. Periaatetta sovelletaan Euroopan unionin toimielinten verkkosivustoihin, joiden verkkotunnus on ”europa.eu”.

Yksityisyydensuoja

Tekijänoikeusilmoitus

Jollei muuta ole ilmoitettu, tämän verkkosivuston koko sisällön tekijänoikeudet (©) omistaa Euroopan työviranomainen (ELA).

Tietoja saa käyttää uudelleen edellyttäen, että ELA mainitaan materiaalin lähteenä.

Yksittäisiin asiakirjoihin saatetaan soveltaa edellä esitetyn uudelleenkäytön yleisen periaatteen lisäksi erityisiä ehtoja, jotka mainitaan erillisissä tekijänoikeusilmoituksissa. Käyttäjiä kehotetaan tutustumaan tällaisiin tekijänoikeusilmoituksiin.

ELAn ja EURESin logo ovat Euroopan työviranomaisen (ELAn) yksinomaista omaisuutta, ja niiden käyttö on kielletty ilman ELAlta etukäteen saatua kirjallista lupaa.