Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel19 oktober 2023Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Tips på hur du kan bota bluffsyndromet

Bluffsyndromet kan leda till att du förminskar dig själv och att ditt självförtroende på arbetsplatsen försämras. I den här artikeln tittar vi på fem profiler som kan drabbas av bluffsyndromet och ger tips på hur du kan bota det och nå din fulla potential.

Embrace and overcome the five types of imposter syndrome

Superhjälten

Superhjältar sätter press på sig själva för att arbeta hårdare än någon annan. De tänker ofta att de måste vara de som arbetar hårdast eller presterar på topp. I dagens samhälle finns det ett ständigt fokus på produktivitet, och superhjältar kan driva det till sin spets.

Du som identifierar dig med superhjälten kan ha svårt att delegera uppgifter eller be om hjälp när du behöver det. För att undvika utbrändhet och minska dina stressnivåer behöver du inse att du inte behöver ta på dig att göra allting själv. Försök att påminna dig själv om att inte koppla ihop din självkänsla med hur produktiv du är. Ta pauser och prioritera ditt psykiska välbefinnande när du behöver det.

Perfektionisten

Perfektionister ställer ytterst höga, och ofta orealistiska, krav på sig själva. När de inte kan uppfylla dem börjar de tvivla på sin förmåga.

Du som identifierar dig med perfektionisten, kom ihåg att din perfektionism både kan vara en styrka och en svaghet. Försök att fastställa realistiska mål som är hanterbara och möjliga att uppnå. Perfektionister anser ofta att det bara är värt att uppmärksamma slutresultatet. Ett tips är därför att fira alla framgångar och milstolpar, oavsett hur små de kan verka vara.

Individualisten

Individualister upplever ofta att om de inte gör något på egen hand, utan hjälp, så är framgången inte deras. Att behöva hjälp anser de vara ett tecken på att deras egna färdigheter och erfarenheter är otillräckliga.

Du som identifierar dig med individualisten, kom ihåg att det inte är ett tecken på svaghet att be om hjälp. Många uppgifter kräver samarbete och du kan nå ett bättre resultat genom att ta emot hjälp från andra och använda dig av deras expertis. Att lära av andra hjälper dig också att utveckla och förbättra dina egna färdigheter.

Naturbegåvningen

Naturbegåvningen är en person som har haft lätt för saker sedan barnsben. När de stöter på utmaningar och svårigheter i vuxen ålder känner de sig ofta som en bluff, eftersom de inte har byggt upp en motståndskraft som gör att de vet att de kan ta sig igenom dem.

Du som identifierar dig med naturbegåvningen, kom ihåg att det är okej att inte vara bäst på allt, särskilt första gången du gör något. Intelligens är inte något statiskt – du kan utveckla dina färdigheter genom arbete och praktisk erfarenhet. Var inte rädd för att tycka att något är svårt första gången du tar dig an det. Det är en naturlig del av livet, så använd det som en möjlighet att lära och växa.

Experten

Experter upplever ofta att de måste ägna mycket tid åt efterforskning innan de kan påbörja en uppgift. Detta kan påverka produktiviteten, slutförandet av uppgifter och självförtroendet när det gäller att prova nya saker.

Du som identifierar dig med experten, lite på de färdigheter som du redan har och tro på att det finns en anledning till att du har blivit ombedd att ta dig an en viss uppgift. Att vara expert innebär inte att du måste veta allt, utan snarare att du har en betydande förståelse för ämnet. Var inte rädd för eventuella kunskapsluckor. Använd dem i stället som en möjlighet att knyta kontakter med andra i ditt team och samarbeta för att hitta en lösning.

För råd om hur man kan hantera bluffsyndrom, läs vår artikel Fyra gyllene regler för att bota bluffsyndrom på arbetsplatsen.

 

Länkar:

Fyra gyllene regler för att bota bluffsyndrom på arbetsplatsen

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på Linkedin

Teman
Företag /EntreprenörskapRåd och tips
Relaterade avsnitt
Råd och tips
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.