Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия12 Юли 2019 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“Време за четене 1 мин

6 стъпки за започване на професионална кариера в чужбина: Част 2

Във втората част от поредицата от три части се разглежда въпросът на какво трябва да обърнем внимание, когато кандидатстваме за работа в чужбина, и се предлагат насоки за подготовката за събеседването.

6 steps to starting a professional career abroad: Part 2
EURES

Стъпка #3: Кандидатстване за работа в чужбина

След като сте взели решение да работите в чужбина, е време да намерите свободни места, за които да кандидатствате!

Как и къде да кандидатствам?

 • Създайте настройки за търсене: Търсачката на EURES „Намерете работа“ ви дава възможност да търсите свободни места по ключови думи и да определяте критерии. След това можете да съпоставите профила си спрямо резултатите, за да проверите доколко отговаряте на това, което търси работодателят.
 • Кандидатствайте за работни места: След като сте намерили работно място, което ви харесва, можете да кандидатствате директно чрез портала EURES. Други уебсайтове, портали за работни места и вестници също имат системи за онлайн кандидатстване за работа и съдържат информация за това как да кандидатствате и с кого да се свържете.
 • Създайте своята автобиография в EURES: След като сте се регистрирали на сайта на EURES, можете да създадете автобиография онлайн или да качите съществуваща автобиография в платформата на EURES. Тогава автобиографията ви ще бъде достъпна за потенциални работодатели и служители на EURES, които помагат на работодателите да намерят кандидати за работа.
 • Бъдете спонтанни: Вероятно бихте искали да работите за конкретно дружество. Понякога спонтанните кандидатури могат да отворят врати, за които дори не сте знаели, че съществуват (работодателите не публикуват всички свободни работни места). Като цяло е препоръчително да изпратите целева автобиография и мотивационно писмо.

Как да напиша автобиографията си?

 • Използвайте Europass: Добра идея е да използвате формàта на автобиография на Europass, тъй като чрез него квалификациите и опитът ви лесно могат да бъдат сравнявани в различните държави. Формàтът е наличен във всички държави от европейското икономическо пространство (ЕИП) и е подходящ за притежаващите както степен на професионално образование, така и степен на академично образование.
 • Подгответе автобиографията си в зависимост от случая: От съществено значение е да адаптирате автобиографията си спрямо позицията, за която кандидатствате. Наблегнете на специфичния опит и умения, които отговарят на нуждите на работодателя, и ще им дадете ясна представа защо сте подходящи за работното място.
 • Опростявайте: Агенциите за набиране на персонал не разполагат с много време, за да прегледат автобиографията ви. Ако я ограничите до две страници, като използвате кратки изречения и включите само свързана информация, ще успеете да предадете по ясен и кратък начин какво можете да предложите.
 • Проверете работата си: Винаги препрочитайте какво сте включили в автобиографията, за да се уверите, че няма грешки. Ако пишете на друг език, използвайте речник или потърсете помощ.
 • Препоръки: В много държави е стандартна практика да представите препоръки като част от автобиографията (т.е. името и данните за контакт на лицето, което може да потвърди информацията, която сте включили в автобиографията). Ако включите препоръки, се уверете, че първо сте поискали съгласието на тези лица.

 Как да напиша мотивационното си писмо?

 • Представете се: Кандидатурата обикновено се състои от автобиография и мотивационно писмо (освен ако не е предвиден специфичен формуляр на заявление). Мотивационното писмо е шанс да се представите и да заявите интереса си към позицията.
 • Бъдете кратки: Както и с автобиографията си, ограничете мотивационното си писмо до максимум една страница и се фокусирайте върху съществената информация.
 • Планирайте съдържанието: Текстът следва да е от около четири параграфа, като всеки е насочен към различна ключова тема. Добър подход може да бъде следният:
  1. Споделете, че имате интерес към работното място, и обяснете откъде сте научили за него.
  2. Обяснете защо сте заинтересувани и по какъв начин отговаряте на критериите.
  3. Изтъкнете няколко професионални или лични умения, които са предимство на кандидатурата ви.
  4. Обяснете, че можете да се явите на събеседване и можете при поискване да дадете допълнителна информация или подкрепящи документи.

Какъв език следва да използвам?

 • Пишете на националния език на работодателите или на езика на обявата за свободно работно място: Това е най-добрият вариант, освен ако не е предвидено друго в обявата. За транснационални работни места обичайно възприетият език е английският.
 • Обяснете квалификациите си: Ако пишете на друг език, се уверете, че обяснявате постиженията си по разбираем за читателя начин (ако е възможно, със сравними примери от държавата на работодателя).

Част 4: Процес на събеседване

Ако заявлението ви за работното място е одобрено, вероятно ще бъдете поканени на събеседване. В подготовката за събеседване трябва да помислите за много неща, затова сме ги разбили на пет ключови точки.

Как да се подготвя за събеседване?

 • Проучете ситуацията: Да покажете, че познавате дружеството, и да можете да отговаряте или задавате въпроси за него е чудесен начин да демонстрирате интереса си. По подобен начин се уверете, че внимателно сте проучили ролята на работното място и че уменията и опитът ви съответстват на изискванията за работното място.
 • Споделете езиковите си умения: Водещият събеседването вероятно ще иска да оцени колко добре можете да общувате на езика на неговата държава. Използвайте речника си по възможно най-добрия начин, а ако ви е трудно, покажете, че желаете да го подобрите (т.е. да посещавате езиков курс).
 • Подгответе някои примери: Каквито и въпроси да ви задава провеждащият събеседването, вероятно ще е необходимо да разкажете за ситуации, в които сте проявили конкретно умение, например способност да се справяте с предизвикателства или да поемете инициативата. Ако подготвите такива примери предварително, ще можете лесно да ги посочите по време на събеседването.
 • Не губете увереност: Колкото и добре да се подготвите за събеседването, вероятно ще ви зададат поне един труден или неочакван въпрос. За да запазите спокойствие, дайте си малко време да помислите и, най-важното, бъдете честни. Ако не знаете отговора, кажете го и обяснете как бихте се опитали да намерите отговора или решението.
 • Покажете, че умеете да работите в екип: Работата в екип е в основата на всяка стопанска дейност и е високо ценено умение от работодателите, затова се уверете, че изтъквате приноса си към предишни постижения при работа в екип.
 • Обмислете заплатата: Добра идея е да разберете размера на средните заплати за сходна професия в държавата, в която планирате да се преместите, за да знаете какво да очаквате. Същото важи и за договорните споразумения и трудовото право. Тук от полза може да ви бъде разделът Условия на живот и труд на портала на EURES, както и служителите на EURES.

Какви документи следва да нося със себе си на събеседването?

 • Автобиография: Ако е възможно, вземете копия на езика на работодателя и копия на английски език.
 • Удостоверения: Това включва удостоверения за степени, езикови курсове и всякакви други свързани квалификации.
 • Преведена диплома: За някои работни места, например тези в публичния сектор, може да е необходимо да разполагате със заверен превод на Вашата квалификация. Това обикновено се осигурява от образователните институция или съответната месторабота.
 • Документи за самоличност: Вземете паспорт или лична карта и, ако е възможно, удостоверението си за раждане.
 • Здравна застраховка: Може да е полезно да носите със себе си Европейската здравноосигурителна карта (или друг здравноосигурителен документ, ако не сте гражданин на ЕС), за да можете да покриете неочаквани разходи за здравеопазване.
 • Паспортни снимки: Добра идея е да имате една или две паспортни снимки, защото те подпомагат идентифицирането.
 • Препоръки: Макар че невинаги са задължителни, препоръките от предишни работодатели или образователната институция могат да ви помогнат да изпъкнете сред останалите.

Можете да научите повече за трета и четвърта стъпка на портала на EURES, а ако желаете да започнете отначало, тук можете да намерите първа част (включително първа и втора стъпка). Очаквайте последната част от поредицата, която ще бъде публикувана през следващите седмици. Ще бъдат разгледани темите за заминаването за чужбина и установяването в нова държава.

 

Връзки по темата:

„Намерете работа“

регистрирали на сайта на EURES

формàта на автобиография на Europass

Условия на живот и труд

на портала на EURES

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Намерете служители на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
 • Препоръки и съвети
 • Дни/събития на работа
 • Младост
Свързан раздел(и)
Сектор
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.