Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο
EURES (EURopean Employment Services)
Ειδησεογραφικό άρθρο12 Ιουλίου 2019Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης1' χρόνος ανάγνωσης

6 βήματα για να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας σταδιοδρομία στο εξωτερικό: Μέρος 2

Το δεύτερο μέρος της σειράς μας, η οποία αποτελείται από τρία μέρη, εξετάζει τι πρέπει να ελέγχετε όταν υποβάλλετε αίτηση για εργασία στο εξωτερικό και παρέχει ορισμένες οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία της συνέντευξης.

6 steps to starting a professional career abroad: Part 2
EURES

Βήμα: 3 Υποβολή αίτησης για εργασία στο εξωτερικό

Αφού λάβετε την απόφαση να εργαστείτε στο εξωτερικό, πρέπει να αναζητήσετε ορισμένες θέσεις εργασίας για τις οποίες θα υποβάλετε αίτηση!

Πώς και πού πρέπει να υποβάλω αίτηση;

  • Δημιουργία αναζήτησης: Η μηχανή αναζήτησης «Εύρεση θέσης εργασίας» του EURES σάς επιτρέπει να αναζητήσετε ευκαιρίες με βάση λέξεις-κλειδιά και καθορισμένα κριτήρια. Στη συνέχεια μπορείτε να συγκρίνετε το προφίλ σας με τα αποτελέσματα ώστε να διαπιστώσετε κατά πόσο ανταποκρίνεστε στις απαιτήσεις του εργοδότη.
  • Θέσεις εργασίας — στόχοι: Αφού βρείτε τη θέση εργασίας που σάς αρέσει, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση απευθείας μέσω της πύλης EURES. Και άλλοι δικτυακοί τόποι, πύλες αναζήτησης εργασίας και εφημερίδες διαθέτουν επίσης συστήματα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης και τους αρμόδιους επικοινωνίας.
  • Δημιουργήστε το βιογραφικό σας στην πύλη EURES: Αφού εγγραφείτε στον δικτυακό τόπο της πύλης EURES, μπορείτε να δημιουργήσετε το βιογραφικό σας επί γραμμής ή να αναφορτώσετε το ήδη υπάρχον βιογραφικό σας στην πλατφόρμα EURES. Στη συνέχεια, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο βιογραφικό σας πιθανοί εργοδότες καθώς και οι υπάλληλοι του EURES οι οποίοι βοηθούν τους εργοδότες να βρουν τους κατάλληλους υποψηφίους.
  • Στείλτε αυθόρμητες αιτήσεις: Ίσως υπάρχει μια συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία θα επιθυμούσατε να εργαστείτε. Οι αυθόρμητες αιτήσεις μπορούν ορισμένες φορές να ανοίξουν πόρτες των οποίων αγνοούσατε την ύπαρξη (οι εργοδότες δεν δημοσιεύουν όλες τις κενές θέσεις εργασίας). Γενικά, συνιστάται η αποστολή στοχευμένου βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής.

Πώς μπορώ να συντάξω το βιογραφικό μου;

  • Χρησιμοποιήστε το Europass: Είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσετε τον μορφότυπο του βιογραφικού σημειώματος Europass, καθώς επιτρέπει την εύκολη σύγκριση των προσόντων και της εμπειρίας σας μεταξύ των διαφόρων χωρών. Ο μορφότυπος διατίθεται σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και είναι κατάλληλος τόσο για τους αποφοίτους επαγγελματικής εκπαίδευσης όσο και για τους αποφοίτους πανεπιστημίων.
  • Προσαρμόστε το βιογραφικό σας: Είναι βασικό να προσαρμόσετε το βιογραφικό σας στις απαιτήσεις της θέσης για την οποία υποβάλλετε αίτηση. Δώστε έμφαση στη συγκεκριμένη πείρα και τις δεξιότητες που αναζητά ο εργοδότης, ώστε να μπορέσει να διαπιστώσει με σαφήνεια ότι είστε το κατάλληλο άτομο για τη θέση.
  • Να είστε απλοί: Οι υπεύθυνοι προσλήψεων δεν θα έχουν πολύ χρόνο για να εξετάσουν το βιογραφικό σας. Περιορίστε το βιογραφικό σας σε δύο σελίδες, χρησιμοποιώντας σύντομες προτάσεις και περιλαμβάνοντας μόνο σημαντικές πληροφορίες, ούτως ώστε να παρουσιάσετε τις ικανότητές σας με απλό και σύντομο τρόπο.
  • Ελέγξτε τι γράψατε: Να ξαναδιαβάζετε πάντα ό,τι έχετε συμπεριλάβει στο βιογραφικό σας σημείωμα για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν λάθη. Χρησιμοποιήστε λεξικό εάν γράφετε σε άλλη γλώσσα ή αναζητήστε βοήθεια.
  • Συστάσεις: Είθισται σε πολλές χώρες να περιλαμβάνουν οι υποψήφιοι συστάσεις στο βιογραφικό τους σημείωμα (δηλ. το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που μπορεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που έχουν συμπεριλάβει στο βιογραφικό τους σημείωμα). Εάν συμπεριλάβετε συστάσεις, βεβαιωθείτε ότι έχετε ζητήσει πρώτα τη σχετική άδεια.

 Πώς θα συντάξω τη συνοδευτική επιστολή της αίτησής μου;

  • Παρουσιάστε τον εαυτό σας: Η αίτηση αποτελείται συνήθως από ένα βιογραφικό σημείωμα και από μια συνοδευτική επιστολή (εκτός εάν παρέχεται ειδικό έντυπο αίτησης). Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί μια ευκαιρία για να παρουσιάσετε τον εαυτό σας και να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη θέση αυτή.
  • Να είστε σύντομοι: Όπως ισχύει και για το βιογραφικό σας σημείωμα, η συνοδευτική επιστολή σας πρέπει να περιορίζεται το πολύ σε μία σελίδα και να επικεντρώνεται στις βασικές πληροφορίες.
  • Σχεδιάστε το περιεχόμενο: Το κείμενό σας πρέπει να περιλαμβάνει περίπου τέσσερις παραγράφους, καθεμία από τις οποίες θα εστιάζει σε ένα διαφορετικό βασικό θέμα. Μια καλή προσέγγιση μπορεί να είναι η εξής:
    1. Εκφράστε το ενδιαφέρον σας για τη θέση και εξηγήστε πώς ενημερωθήκατε σχετικά με αυτή.
    2. Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους σας ενδιαφέρει και γιατί πληροίτε τα κριτήρια.
    3. Αναδείξτε 2-3 επαγγελματικές ή προσωπικές δεξιότητες που προσθέτουν αξία στην αίτησή σας.
    4. Εξηγήστε ότι είστε διαθέσιμος για συνέντευξη και ότι μπορείτε να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες ή δικαιολογητικά έγγραφα εφόσον σας ζητηθεί.

Ποια γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιήσω;

  • Γράψτε στη εθνική γλώσσα των εργοδοτών ή στη γλώσσα της προκήρυξης της θέσης εργασίας: Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη, αυτή είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Η αγγλική είναι συχνά η αποδεκτή γλώσσα επικοινωνίας για τις διακρατικές θέσεις εργασίας.
  • Εξηγήστε τα προσόντα σας: Εάν γράφετε σε μια άλλη γλώσσα, βεβαιωθείτε ότι εξηγείτε τα επιτεύγματά σας κατά τρόπο κατανοητό από τον αναγνώστη (με συγκρίσιμα παραδείγματα από τη χώρα του εργοδότη, εάν είναι δυνατόν).

Μέρος # 4: Η διαδικασία της συνέντευξης

Εάν η αίτησή σας για εργασία είναι επιτυχής, πιθανότατα θα κληθείτε σε συνέντευξη. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να σκεφθεί κανείς κατά την προετοιμασία του για μια συνέντευξη. Για τον λόγο αυτό, παραθέτουμε στη συνέχεια τα κυριότερα σημεία.

Πώς μπορώ να προετοιμαστώ για μια συνέντευξη;

  • Κάντε τη σχετική έρευνα: Ο καλύτερος τρόπος για να δείξετε το ενδιαφέρον σας είναι η επίδειξη γνώσεων σχετικά με την εταιρεία και η ικανότητα απάντησης ή υποβολής ερωτήσεων σχετικά με αυτή. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε προβεί σε διεξοδική έρευνα σχετικά με τη θέση και ότι οι δεξιότητες και η πείρα σας αντιστοιχούν στις δεξιότητες που απαιτεί η θέση.
  • Προβάλλετε τις γλωσσικές σας δεξιότητες: Ο υπεύθυνος της συνέντευξης θα θελήσει πιθανώς να αξιολογήσει πόσο καλά μπορείτε να επικοινωνήσετε στη γλώσσα της χώρας του. Χρησιμοποιήστε το λεξιλόγιο σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και, εάν αντιμετωπίσετε κάποιες δυσκολίες, δείξτε του ότι είστε διατεθειμένοι να βελτιωθείτε (δηλ. να παρακολουθήσετε μαθήματα γλώσσας).
  • Ετοιμάστε ορισμένα παραδείγματα: Ανεξάρτητα από τα ερωτήματα που θα σας θέσει ο συνομιλητής σας, είναι πιθανό να χρειαστεί να ανατρέξετε σε καταστάσεις του παρελθόντος στις οποίες επιδείξατε μια συγκεκριμένη δεξιότητα, όπως η ικανότητα αντιμετώπισης προκλήσεων ή ανάληψης πρωτοβουλίας. Η εκ των προτέρων προετοιμασία αυτών των παραδειγμάτων μπορεί να σας βοηθήσει να τα αναφέρετε εύκολα σε μια συνέντευξη.
  • Να έχετε αυτοπεποίθηση: Ανεξάρτητα από το πόσο καλά έχετε προετοιμαστεί για τη συνέντευξη, θα σας υποβάλουν κατά πάσα πιθανότητα τουλάχιστον μία δύσκολη ή απρόσμενη ερώτηση. Προσπαθήστε να παραμείνετε ήρεμοι, να σκεφτείτε για λίγο και, το σημαντικότερο, να απαντήσετε με ειλικρίνεια. Αν δεν γνωρίζετε κάτι, παραδεχτείτε το και εξηγήστε με ποιον τρόπο θα προσπαθούσατε να βρείτε την απάντηση ή τη λύση.
  • Δείξτε ότι είστε ομαδικός παίκτης: Η ομαδική εργασία βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνιστά ιδιαίτερα πολύτιμη δεξιότητα για τους εργοδότες. Έτσι, λοιπόν, βεβαιωθείτε ότι τονίζετε τη συμβολή σας σε παλαιότερα ομαδικά επιτεύγματα.
  • Εξετάστε το θέμα των αποδοχών: Καλό θα ήταν να ενημερωθείτε σχετικά με τις μέσες αποδοχές μιας ανάλογης θέσης στη χώρα όπου σκοπεύετε να εγκατασταθείτε, ώστε να γνωρίζετε ποιες μπορούν να είναι οι προσδοκίες σας. Ενημερωθείτε επίσης για τις συμβατικές ρυθμίσεις και το εργατικό δίκαιο. Το τμήμα Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας της πύλης EURES μπορεί να σας βοηθήσει σχετικά με αυτό, καθώς και οι υπάλληλοι της υπηρεσίας EURES.

Ποια έγγραφα πρέπει να έχω μαζί μου για τη συνέντευξη;

  • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ: Εάν είναι δυνατόν, ετοιμάστε αντίγραφα στη γλώσσα του εργοδότη σας καθώς και αντίγραφα στην αγγλική γλώσσα.
  • Πιστοποιητικά: Περιλαμβάνονται πιστοποιητικά πτυχίων, μαθημάτων γλωσσών και οποιαδήποτε άλλα σχετικά πιστοποιητικά.
  • Μεταφρασμένο δίπλωμα: Για ορισμένες θέσεις εργασίας, όπως αυτές που αφορούν τον δημόσιο τομέα, μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε επικυρωμένη μετάφραση των πτυχίων ή πιστοποιητικών σας, την οποία συνήθως μπορεί να σας προσκομίσει το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή η οικεία ένωση του αντίστοιχου κλάδου.
  • Έγγραφα ταυτότητας: Να έχετε μαζί σας το διαβατήριο ή το δελτίο ταυτότητάς σας και, ει δυνατόν, το πιστοποιητικό γέννησής σας.
  • Ασφάλιση υγείας Ίσως είναι χρήσιμο να έχετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ή άλλο έγγραφο υγειονομικής ασφάλισης αν είστε υπήκοος τρίτης χώρας), ώστε να μπορείτε να καλύψετε τυχόν απρόβλεπτες δαπάνες υγείας.
  • Φωτογραφίες διαβατηρίου: Είναι πολύ καλή ιδέα να έχετε μαζί σας μία ή δύο φωτογραφίες διαβατηρίου καθώς βοηθούν στην ταυτοποίηση.
  • Συστάσεις: Αν και δεν απαιτείται πάντα, οι συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες ή από το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεχωρίσετε από τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Επισκεφθείτε την πύλη EURES για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα 3 και 4 κα, εάν θέλετε να ξεκινήσετε από την αρχή, το μέρος 1 (περιλαμβανομένων των βημάτων 1 και 2) βρίσκεται εδώ. Παραμείνετε συντονισμένοι για το τελευταίο μέρος αυτής της σειράς, το οποίο θα δημοσιευθεί τις προσεχείς εβδομάδες. Τα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι η μετακόμιση στο εξωτερικό και η εγκατάσταση σε μια νέα χώρα.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

«Εύρεση θέσης εργασίας»

εγγραφείτε στον δικτυακό τόπο της πύλης EURES

μορφότυπο του βιογραφικού σημειώματος Europass

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

πύλη EURES

 

Διαβάστε περισσότερα:

Ευρωπαϊκές ημερίδες για την απασχόληση

Drop’pin@EURES

Αναζητήστε προσωπικό του EURES

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις χώρες EURES

Βάση αναζήτησης εργασίας EURES

Υπηρεσίες EURES για τους εργοδότες

Πρόγραμμα εκδηλώσεων EURES

Προσεχείς διαδικτυακές εκδηλώσεις

Το EURES στο Facebook

Το EURES στο Twitter

Το EURES στο LinkedIn

Λεπτομέρειες

Θέματα
  • Χρήσιμες συμβουλές
  • Ημέρες εργασίας/Εκδηλώσεις
  • Νεολαία
Σχετικές ενότητες
Τομέας
  • Accomodation and food service activities
  • Activities of extraterritorial organisations and bodies
  • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
  • Administrative and support service activities
  • Agriculture, forestry and fishing
  • Arts, entertainment and recreation
  • Construction
  • Education
  • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
  • Financial and insurance activities
  • Human health and social work activities
  • Information and communication
  • Manufacturing
  • Mining and quarrying
  • Other service activities
  • Professional, scientific and technical activities
  • Public administration and defence; compulsory social security
  • Real estate activities
  • Transportation and storage
  • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
  • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Αποποίηση ευθυνών

Τα άρθρα προορίζονται να παρέχουν στους χρήστες της πύλης EURES πληροφορίες για τρέχοντα θέματα και τάσεις και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τη συζήτηση. Το περιεχόμενό τους δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA) ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, το EURES και το ELA δεν υποστηρίζουν ιστοτόπους τρίτων που αναφέρονται παραπάνω.