Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)
Artikkel12. juuli 2019Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat5 min lugemist

6 sammu tööalase karjääri alustamiseks välismaal: 2. osa

Kolmeosalise sarja teine osa selgitab, millele pöörata tähelepanu välismaale tööle kandideerimisel, ning soovitab, kuidas valmistuda töövestluseks.

6 steps to starting a professional career abroad: Part 2
EURES

3. samm: välismaal töökohale kandideerimine

Kui oled otsustanud minna tööle välismaale, tuleb leida töökoht, kuhu kandideerida.

Kuidas ja kus kandideerida?

 • Otsing: EURESe otsingumootor „Otsi töökohta“ võimaldab otsida töökohti märksõnade ja kriteeriumide järgi. Seejärel saad võrrelda oma profiili tulemustega, et näha, kas sobid tööandja ootustega.
 • Töökohale kandideerimine: kui oled leidnud sobiva töökoha, võid kandideerida otse EURESe portaali kaudu. Veebipõhised tööotsimissüsteeme on ka mujal, näiteks tööportaalides ja ajalehtede veebilehtedel, ning sealt saad teavet, kuidas kandideerida ja kelle poole pöörduda.
 • Koosta CV EURESes: pärast registreerumist EURESe veebilehel saad koostada veebipõhise CV või laadida EURESe platvormile üles olemasoleva CV. Seejärel saavad sinu CVd vaadata võimalikud tööandjad ja EURESe töötajad, kes aitavad tööandjatel leida kandidaate.
 • Ole spontaanne: kui soovid töötada konkreetses ettevõttes, võid saata sellele spontaanse avalduse. Nii võivad avaneda ootamatud võimalused (tööandjad ei avalda kõiki tööpakkumisi). Üldiselt on soovitatav, et saadad igale tööandjale just talle suunatud CV ja kaaskirja.

Kuidas koostada CVd?

 • Kasuta Europassi: Europassi CV vorm lihtsustab pädevuse ja töökogemuse võrdlemist eri riikides. Vorm on olemas kõigis Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikides ning see sobib nii kutseõppeasutuse kui ka ülikooli lõpetanutele.
 • Kohanda CVd: väga oluline on kohandada CVd töökoha järgi, kuhu kandideerid. Rõhuta konkreetseid kogemusi ja oskusi, mis vastavad tööandja vajadustele, nii saab ta selge ülevaate, miks sobid töökohale kõige paremini.
 • CV olgu lihtne: värbajatel on sinu CV läbivaatamiseks vähe aega. Piirdu kahe leheküljega, kasuta lühikesi lauseid ning esita üksnes asjakohane teave, et öelda selgelt ja lühidalt, mida saad pakkuda ettevõttele.
 • Kontrolli CV üle: loe CV alati üle ja kontrolli, et selles ei ole vigu. Kui kirjutad võõrkeeles, kasuta sõnaraamatut või küsi abi.
 • Soovitajad: paljudes riikides on tavaks esitada koos CVga ka soovitajate nimed (nende isikute nimed ja kontaktandmed, kes võivad kinnitada sinu CVs olevat teavet). Enne soovitaja nime märkimist küsi talt kindlasti luba.

 Kuidas kirjutada avaldust?

 • Tutvusta ennast: avaldus koosneb tavaliselt CVst ja kaaskirjast (v.a kui on olemas eriline avaldusvorm). Kaaskirjas saad end tutvustada ja näidata üles huvi töökoha vastu.
 • Kaaskiri olgu lühike: nagu CV, peaks ka kaaskiri mahtuma ühele leheküljele ja keskenduma kõige olulisemale.
 • Kavanda kaaskirja sisu: kaaskirjas peaks olema ligikaudu neli lõiku, igaüks eri põhiteemal. Hea ülesehitus võib olla järgmine.
  1. Avalda huvi töökoha vastu ja selgita, kuidas kuulsid tööpakkumisest.
  2. Selgita, miks oled huvitatud ja kuidas vastad tingimustele.
  3. Märgi paar pädevust või oskust, mis lisab avaldusele väärtust.
  4. Selgita, et oled valmis töövestluseks ja saad vajaduse korral esitada lisateavet või tõendavaid dokumente.

Mis keeles?

 • Kirjuta tööandja riigi või töökuulutuse keeles: kui töökuulutuses ei ole märgitud teisiti, on see alati parim variant. Riikidevahelistel töökohtadel on suhtluskeel sageli inglise keel.
 • Kirjelda oma pädevusi: kui tõepoolest kirjutad muus keeles, kirjelda oma saavutusi lugejale arusaadavalt (kui võimalik, too võrreldavaid näiteid tööandja riigist).

4. samm: töövestlus

Kui su avaldus on edukas, kutsutakse sind tõenäoliselt töövestlusele. Töövestluseks valmistudes tuleb mõelda paljudele asjadele, seega oleme jaganud ettevalmistuse põhipunktideks.

Kuidas valmistuda töövestluseks?

 • Tee eeltööd: saad oma huvi näidata sellega, et tunned ettevõtet ja suudad vastata küsimustele ettevõtte kohta või küsida ise. Samuti veendu, et oled põhjalikult uurinud pakutava töökoha ametikirjeldust ning sul on tööks vajalikud oskused ja kogemused.
 • Näita keeleoskust: töövestlusel tõenäoliselt kontrollitakse, kui hästi suudad tööandja riigi keeles suhelda. Kasuta oma sõnavara nii hästi kui oskad; kui jääd hätta, kinnita, et oled valmis keeleoskust parandama (osalema keelekursusel).
 • Valmista ette mõni näide: tõenäoliselt pead töövestlusel kirjeldama olukordi, kus oled pidanud kasutama konkreetseid oskusi, näiteks probleemilahendusoskust või algatusvõimet. Kui oled näited varem valmis mõelnud, on neid lihtne mainida töövestlusel.
 • Ole enesekindel: ükskõik kui põhjalikult sa töövestluseks ka ei valmistu, võidakse seal küsida ootamatuid küsimusi. Jää rahulikuks, mõtle järele, ja mis kõige tähtsam, ole aus. Ütle, kui sa ei tea, mida öelda, ja selgita, kuidas püüaksid leida vastuse või lahenduse.
 • Näita, et oskad töötada rühmas: kõik ettevõtted tegutsevad rühmatöö põhjal ja rühmas töötamise oskust hindavad tööandjad kõrgelt. Seega rõhuta kindlasti, kuidas oled seni osalenud edukas rühmatöös.
 • Mõtle töötasule: uuri, mis on keskmine palk sarnastel töökohtadel riigis, kuhu kavatsed siirduda, et teaksid, mida oodata. Sama kehtib ka lepingutingimuste ja tööõiguse kohta. Siin võivad olla abiks EURESe portaali jaotis „Elamine ja töötamine“ ning EURESe töötajad.

Mis dokumendid peab töövestlusele kaasa võtma?

 • CV: võimaluse korral võta kaasa üks eksemplar tööandja keeles ja üks eksemplar inglise keeles.
 • Tunnistused: diplomid, keelekursuste tunnistused ja muid asjakohaseid oskusi tõendavad dokumendid.
 • Diplomi tõlge: mõnel töökohal, näiteks avaliku sektori töökohtadel, võidakse küsida pädevust tõendava dokumendi kinnitatud tõlget. Selle saab tavaliselt oma õppeasutuselt või valdkonnaühingult.
 • Isikut tõendavad dokumendid: võta kaasa pass või ID-kaart ja võimaluse korral sünnitunnistus.
 • Tervisekindlustus: kasulik on omada Euroopa ravikindlustuskaarti (või muud tervisekindlustusdokumenti, kui sa ei ole ELi kodanik), et saaksid katta kõik ootamatud tervisekulud.
 • Passipildid: võta kaasa paar passipilti, sest see aitab isiku tuvastamisel.
 • Soovituskirjad: kuigi neid alati ei nõuta, võivad eelmiste tööandjate või õppeasutuse soovitused aidata teistest eristuda.

3. ja 4. sammu lisateave on EURESe portaalis. Seal on ka sarja 1. ja 2. osa. Sarja viimane osa ilmub lähinädalatel. Selles käsitletakse välismaale siirdumist ja teises riigis elama asumist.

 

Seotud lingid

„Otsi töökohta“

registreerumist EURESe veebilehel

Europassi CV vorm

„Elamine ja töötamine“

EURESe portaalis

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

Drop’pin@EURES

EURESe töötajad

Elamine ja töötamine EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
 • Nõuanded ja soovitused
 • Tööpäevad/üritused
 • Noorus
Seotud jaotis(ed)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.