Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)
Raksts par jaunumiem2022. gada 30. novembrisEiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts

Ko ES dara, lai atbalstītu personas ar invaliditāti

Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti pasaule atzīmē 3. decembrī. Uzziniet, ko ES dara, lai nodrošinātu, ka personām ar invaliditāti Eiropā ir vienlīdzīga piekļuve skolām, nodarbinātībai, infrastruktūrām, produktiem un pakalpojumiem.

What the EU does to support persons with disabilities

Lai gan ES ir aptuveni 87 miljoni personu ar invaliditāti, pret tām bieži var tikt vērsta netaisnīga attieksme vai diskriminācija. Personu ar invaliditāti nodarbinātības līmenis ir ievērojami zemāks par ES vidējo nodarbinātības līmeni – tikai 50 %. Viņu piekļuve izglītībai arī ir zema. Augstākā izglītība ir mazāk nekā 30 % invalīdu. Turklāt vairāk nekā ceturtā daļa no viņiem ir pakļauti nabadzības vai sociālās atstumtības riskam.

ES cītīgi risina šo problēmu, veicot dažādus pasākumus. Visas ES dalībvalstis ir apņēmušās uzlabot personu ar invaliditāti dzīvi, pamatojoties uz Līgumu par ES darbību un ES Pamattiesību hartu.

Eiropas sociālo tiesību pīlārs

Ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra 17. principu paredz, ka personām ar invaliditāti ir tiesības uz ienākumu atbalstu, kas nodrošina cilvēka cienīgu dzīvi, pakalpojumiem, kas ļauj viņiem piedalīties darba tirgū un sabiedrībā, un viņu vajadzībām pielāgotu darba vidi.

Uzziniet vairāk par Eiropas sociālo tiesību pīlāru.

Personu ar invaliditāti tiesību stratēģija 2021.–2030. gadam

Eiropas Komisija 2021. gada martā nāca arī klajā ar vērienīgo Personu ar invaliditāti tiesību stratēģiju 2021.–2030. gadam. Stratēģijas mērķis ir nodrošināt, ka personas ar invaliditāti pilnībā piedalās sabiedrības dzīvē vienlīdzīgi ar citiem ES un ārpus tās. Stratēģijas satura pamatā bija Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām, ko parakstījušas visas dalībvalstis.

Uzziniet vairāk par Personu ar invaliditāti tiesību stratēģiju 2021.–2030. gadam.

Eiropas Piekļūstamības akts

Sniedzot ieguldījumu stratēģijā, ar Eiropas Piekļūstamības aktu nodrošina, ka ikvienam ir piekļuve plašam ikdienas produktu un pakalpojumu diapazonam. Šā akta ietvaros uzņēmumiem tagad līdz 2025. gadam ir jāpanāk savu pakalpojumu un produktu atbilstība kopējām ES piekļūstamības prasībām.

Uzziniet vairāk par Eiropas Piekļūstamības aktu.

Finansējums

ES piešķir ikgadējas dotācijas vairākām Eiropas personu ar invaliditāti organizācijām un NVO. Dotāciju mērķis ir veidot organizāciju spējas un atvieglot to dalību ES līmeņa procesos (piemēram, sniedzot viedokļus par ES tiesību aktu un politikas nostādņu izstrādi).

Uzziniet vairāk par programmu “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības”.

Izvēlieties EURES

Ja jums ir problēmas atrast darbu vai jūs vēlētos mainīt savu darbu, sazinieties ar EURES padomdevēju savā valstī. EURES vietnē ir izsludināti vairāk nekā 3,9 miljoni vakanču, un varbūt jums pietiek ar dažiem klikšķiem jaunas karjeras uzsākšanai.

Apmeklējiet šo lappusi, lai uzzinātu vairāk par to, kā ES atbalsta personas ar invaliditāti.

 

Saistītās saites:

Personu ar invaliditāti tiesību stratēģija 2021.–2030. gadam

ES Pamattiesību harta

Sazinieties ar EURES padomdevēju savā valstī

Eiropas Piekļūstamības akts

Eiropas sociālo tiesību pīlārs

Uzziniet vairāk par programmu “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības”

Personas ar invaliditāti

Līgums par ES darbību

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām

 

Plašāka informācija:

Eiropas darba dienas

Atrast EURES padomdevējus

Dzīvošana un darbs EURES valstīs

EURES darbavietu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURES pasākumu kalendārs

Gaidāmie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

Sīkāka informācija

Temati
Darba tirgus jaunumi/mobilitātes jaunumiZiņas/ziņojumi/statistikaJaunatne
Saistītā(s) sadaļa(s)
Informācija par darba tirgu
Nozare
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.